Med kurset klædes deltagerne på til rollen og opgaven som myndighed i et recovery-orienteret perspektiv på rehabilitering. Fokus er på borgerinddragelse og at være ’myndiggørende myndighed’.

På kursusdagen introduceres deltagerne til det teoretiske og forskningsmæssige ophav bag Social- og Boligstyrelsens definition af recovery-orienteret rehabilitering og til hvorfor disse begreber både værdimæssigt og procesmæssigt er rettesnor for god sagsbehandling. Udfra borgerfortællinger om det gode og mindre gode møde med kommunen arbejder deltagerne med den komplekse myndighedsrolle og de dilemmafyldte balancer. Via casearbejde omkring borgerinddragende sagsbehandling og dokumentation opnår deltagerne at kunne bruge Social- og Boligstyrelsen 8 principper til at kunne håndtere dilemmaer og til at styrke rollen som myndiggørende myndighed. Deltagerne introduceres til dialogisk tilgang med inspiration fra Åben Dialog og til bærende principper i facilitering af inddragende netværksmøder.

 

Deltagernes udbytte

  • Indblik i hvordan begreberne recovery og rehabilitering bygger på forskning om hvad der skal til for at få det bedre og undgå at sygdom begrænser livsudfoldelsen.
  • En tjekliste til recovery-orienteret sagsarbejde og samarbejde om rehabilitering
  • Inspirationer til at styrke egen praksis

  

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af Substans-Konsulenthus for Social- og Boligstyrelsen. 

Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien. Kursustilbuddet skal bidrage til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. I recovery-orienteret rehabilitering er der fokus på at støtte borgerne i at leve så meningsfulde og selvstændige liv som muligt med udgangspunkt i deres egne håb, ønsker og drømme for fremtiden.

Kursustilbuddet  administreres af Komponent – Kommunernes udviklingscenter. 

 

Undervisere

Undervisningen varetages af et hold af undervisere, som har bidraget indholdet. Hovedunderviser på dagen kan være:

  • Christian Buskjær Christensen, chefkonsulent i Substans
  • Rikke Ø. Asmussen, chefkonsulent i Substans
400 kr.
Varighed: 1 Dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
25. september 2024 kl. 8.30 - kl. 15.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Kursustilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsens grundbevilling. Det koster 400 kr. ekskl. moms at deltage på de regionale videnskurser, som dækker lokaleleje og forplejning. Det er gratis at afholde videnskurset i egen organisation. Tryk på ‘Hold forløbet på din arbejdsplads’ for at ansøge om et videnskursus til dit tilbud.
Er du i målgruppen?

Ledere og medarbejdere på myndighedsområdet i socialpsykiatrien. Kurset kan desuden være relevant for samarbejdspartner fra socialpsykiatriske tilbud.

Program

Velkomst og introduktion til dagens læringspointer
Filmfortællinger fra borgere om det gode og det mindre gode møde med kommunen
Introduktion til socialstyrelsens definition af recovery-orienteret rehabilitering og ophavet bag
Pause og netværk
Et genbesøg med servicelovens formålsbestemmelser
Gruppedrøftelser af professionelle roller i balance mellem indefra og udefra perspektiver, udfra begrebet myndiggørende myndighed
Frokost
Casearbejde med faserne i sagsarbejde med VUM2
- og med 8 pejlemærker som rettesnor for borgerinddragende og samskabende processer. Deltagerne udfolder gradvist en case og drøfter dilemmaer samt god praksis i arbejdet med dokumentation, afgørelser, håb og drømme og at gøre borgerne aktiv kaptajn i eget liv.
Pause og netværk
Introduktion til Åben Dialog og greb til inddragende netværksmøder med borgere og pårørende
Opsamling på læringspointer
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MASA1500x920_webfokus_ini.png
Koordinator
Malene Saron
Christian Buskjær Christensen
Chefkonsulent
Christian Buskjær Christensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
Sarah Reintoft Henriksen
Koordinator | På barsel
Sarah Reintoft Henriksen