Videnskurset er målrettet den mere erfarne medarbejder, som ønsker en grundig indføring i recovery-orienteret rehabilitering. Kurset giver en forståelse for hvorfor recovery-orienteret rehabilitering er en faglig re-orientering og hvorfor der er behov for denne. Kurset giver indsigt i det forskningsmæssige og teoretiske ophav bag og inspiration til ny praksis via greb og metoder, der styrker den faglige re-orientering. Med en række inspirationer fra praksis motiveres og inspireres til at styrke den recovery-orienterede tilgang i egen praksis.

Kurset tager afsæt i Social- og Boligstyrelsens definition af recovery-orienteret rehabilitering samt hvordan 8 generelle principper for recovery-orienteret rehabilitering trækker tråde til forskning om hvad der støtter mennesker i at komme sig fra sygdom. Herunder, hvordan det at være socialt forbundet med andre og den professionelles evne til skabe mening og handling udfra borgerens perspektiv ønsker og drømme er centralt. Kurset ser også på ny hvidbog for rehabilitering, herunder betoningen af det samskabende mellem forskellige fagligheder, og det at borgere og pårørende i videst muligt omfang er aktiv kaptajn i samarbejdet.

 

Deltagernes udbytte

Indblik i hvordan begreberne recovery og rehabilitering bygger på forskning om hvad der skal til for at få det bedre og undgå at sygdom begrænser livsudfoldelsen. Et rollekabinet med beskrivelser af den professionelles rolle i balancen mellem indefra og udefra perspektiv. 

Inspirationer til at styrke egen praksis.

 

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af Substans-konsulenthus for Social- og Boligstyrelsen.

Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien. Kursustilbuddet skal bidrage til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. I recovery-orienteret rehabilitering er der fokus på at støtte borgerne i at leve så meningsfulde og selvstændige liv som muligt med udgangspunkt i deres egne håb, ønsker og drømme for fremtiden.

Kursustilbuddet  administreres af Komponent – Kommunernes udviklingscenter. 

 

Undervisere

Undervisningen varetages af et hold af undervisere, som har bidraget indholdet. Hovedunderviser på dagen kan være:

  • Christian Buskjær, chefkonsulent i Substans
  • Daniel Ancher Andersen, specialvejler og praksiserfaringer fra recovery-skolen i Randers
  • Inge Niewald Mikkelsen, peer medarbejder og erfaring fra borgerrettet undervisning i recovery
400 kr.
Varighed: 1 Dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
2. september 2024 kl. 8.30 - kl. 15.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Kursustilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsens grundbevilling. Det koster 400kr. ekskl. moms at deltage på de regionale videnskurser, som dækker lokaleleje og forplejning. Det er gratis at afholde videnskurset i egen organisation. Tryk på ‘Hold forløbet på din arbejdsplads’ for at ansøge om et videnskursus til dit tilbud.

Er du i målgruppen?

Ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien og myndighedsområdet.

Kurset kan desuden være relevant for samarbejdspartner fra socialpsykiatriske tilbud.

 

Program

Velkomst og introduktion til dagens læringspointer
Filmfortællinger fra borgere om det gode og mindre gode med kommunen
Introduktion til socialstyrelsens definition af recovery-orienteret rehabilitering og ophavet bag
Pause og netværk
Et genbesøg med servicelovens formålsbestemmelser
Gruppedrøftelser af professionelle roller i balance mellem indefra og udefra perspektiver – bygget på en casebeskrivelse
Recovery-værdierne og egen personlige udviklingsplan
Frokost
Det sociales betydning for det at komme sig, oplæg og borgerfortællinger
Mød de nyskabende praktikere:
Eksempler på tilgang og metoder der fremmer indefra perspektiver, fortalt med korte filmoplæg med praktikere.

Åben dialog med Mie Leer, underviser på Åben Dialog i Århus
LA2 med Line Tor Abildtrup, tidligere bo-stedsleder
Brobyggende fællesskaber med Bjarke Solkjær fra Grib København
Peer faglighed med Inge Niewald Mikkelsen, Randers Kommune
Samarbejde med civilsamfundet, med Marie Holdt, partner i Ingefair
Pause og netværk
Gruppeworkshop om analyse af egen praksis og behovet for en re-orientering
Opsamling på læringspointer
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MASA1500x920_webfokus_ini.png
Koordinator
Malene Saron
Christian Buskjær Christensen
Chefkonsulent
Christian Buskjær Christensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
Sarah Reintoft Henriksen
Koordinator | På barsel
Sarah Reintoft Henriksen