Få viden om recovery-orienteret rehabilitering som tilgang, samarbejdsmodel og praksisform samt viden om metoder og refleksive redskaber, du kan anvende i din praksis.

Styrk din forståelse af, hvilke tilgange der fremmer borgerens recovery-proces. På dette kursus får du indsigt i de essentielle delelementer i både recovery og rehabilitering samt viden om metoder og refleksive redskaber til at anvende forskellige tilgange i din praksis, herunder arbejdet med involvering af borgeren i processen.

På videnskurset præsenteres den aktuelt bedste viden om recovery og rehabilitering, herunder konkrete metoder og tilgange. Dagen giver samtidig mulighed for at drøfte begreberne og metodernes anvendelighed i forhold til egen praksis.

Kurset består af en begrebsafklaring og rammesætning efterfulgt af fire temaoverskrifter, som alle med afsæt i Hvidbogens kerneelementer indfanger de mest centrale begreber og kendetegn i rehabilitering, for den recovery-orienterede rehabilitering som tilgang, samarbejdsproces og praksisform:

  • Borgeren i centrum
  • Inklusion og deltagelse i samfundslivet, herunder netværk og pårørende
  • Samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer
  • Målrettet, tidsbestemt og vidensbaseret

Udbytte

Deltagerne får grundlæggende forudsætninger for at forstå recovery-orienteret rehabilitering som tilgang, samarbejdsmodel og praksisform:

  • Viden om og forståelse af recoverybegrebet
  • Viden om og forståelse af rehabilitering og de grundlæggende værdier og principper, begrebet bygger på
  • Viden om og øvelse i at arbejde med den recovery-orienterede rehabiliterings betydning for den fagprofessionelles tilgang og rolle i samarbejdet med borgeren
  • Introduktion til metoder, tilgange og initiativer, der understøtter den recovery-orienterede rehabiliterende tilgang: Peer-støtte, Feedback Informed Treatment (FIT), Netværksmøder og Åben Dialog,

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af Københavns Professionshøjskole for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af Komponent - Kommunernes Udviklingscenter.

Undervisere

Underviser Birgitte Skjold Knudsen
Birgitte er adjunkt/konsulent på Københavns Professionshøjskole og har stor viden om og praksiserfaring med recovery-orienteret rehabilitering. Birgitte er uddannet pædagog og har en kandidat i pædagogisk psykologi, og hun har, det meste af sit arbejdsliv, beskæftiget sig med socialpsykiatri og udsatteområdet. Hun er en erfaren og levende underviser og har indgående viden om didaktik, transfer, læring med effekt og strategisk kompetenceudvikling. Birgitte har blandt andet stået i spidsen for Københavns Kommunes socialpsykiatris uddannelse i recovery og rehabilitering og er medforfatter af Københavns kommunes Faglig Guide om rehabilitering i den københavnske socialpsykiatri. 

Marianne Træbing Secher
Marianne er lektor på VIA University College og ansat i Efter-videreuddannelsesafdelingen i socialfaggruppen. Hun har indtil opstarten på hendes Ph.D. (den 1-2-22 på RUC) været fagansvarlig for psykiatriområdet. Her stod hun for Diplomuddannelsen i Psykiatri samt for kurser og konsulentarbejde i samarbejde med praksis. Marianne udfører stadig arbejde for VIA under hendes Ph.D.
Marianne er oprindeligt uddannet som socialpædagog, og har mange års erfaring fra socialpsykiatrien, hvor hun har arbejdet på bosted, værested/arbejdssted og i en støtte-kontaktpersonsordning. Hun har siden taget en kandidat i pædagogisk filosofi og har på baggrund heraf skrevet flere artikler om socialpædagogik i socialpsykiatrien med fokus på en recovery-orienteret rehabilitering. Marianne er særligt optaget af borgerperspektiver og de etiske implikationer i dette arbejde, hvilket er temaet for hende Ph.D.

375 kr.
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
01.11.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Kurset er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 med en egenfinansiering på kun 375 kr. ekskl. moms, som dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

 

Kurset henvender sig primært til ledere og fagprofessionelle fra socialpsykiatrien og andre sektorer, der samarbejdes med.

Program

Kaffe, te og brød
Velkomst og præsentation
Formiddagens program
Begrebsafklaring
Borgeren i centrum
Inklusion og deltagelse i samfundslivet, herunder netværk og pårørende
Frokost
Eftermiddagens program
Samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer
Målrettet, tidsbestemt og vidensbaseret
Kursusdagen slut

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen