Kommunernes Telt på Folkemødet 2024
Udgivet den 11-01-2023

Programmet begynder torsdag d. 13. juni og slutter lørdag d. 15. juni.
 

Her finder du Kommunernes Telt

Ligesom tidligere år er Kommunernes Telt centralt placeret i nærheden af Folkemødehuset og Allinge Røgeri med udsigt til Østersøen (Plads F7).

Find os her og kig forbi, hvis du også ❤️ kommuner!!

 

Torsdag kl. 13.00: Vi sender systemet til sagsbehandling
Arrangør: Frontløbernetværket - Ballerup Kommune og SUS - Socialt Udviklingscenter

Systemet har komplekse problemer og har brug for din hjælp. Den er gal med ”systemet” – vi har gennem årtier skabt et system, der forsøger at få borgerne til at passe ind i systemets logikker og kasser.
Vær med, når vi sender systemet til sagsbehandling og udvikler bud på, hvordan vi forandrer systemet, så det styrker menneskers muligheder – frem for at være en del af problemet. 
Bliv klogere på, hvad systemets største udfordringer er og vær med til at diskutere med erhvervsliv, civilsamfund, offentlige organisationer og andre. Hvem udgør egentlig systemet – og hvem skal være med til at ændre det?

Debatdeltagere:
Jannik Nielsen, direktør, Ballerup Kommune    
Vibeke Normann Andersen, direktør, Socialt Udviklingscenter SUS
Signe Færch, forkvinde, Dansk Socialrådgiverforening 
Steffen Fjordside, vicedirektør, Børns Vilkår


Torsdag kl. 14.00: Plejer er død – Hvordan genopliver vi fremtidens ældrepleje?
Arrangør: Rudersdal Kommune og Center for Offentlig-Privat Innovation

Det er slut med kunstigt åndedræt – Deltag i debatten om hvordan din ældrepleje bliver levedygtig.
Hvilke tanker gør du dig om din alderdom? Tiden går, og det er nu, at vi skal tage stilling til, hvad det er for en alderdom, vi gerne vil have. Med et stigende antal ældre, færre ressourcer og komplekse sygdomme er der behov for at tænke i nye baner. Det er ikke nok at planlægge frem til næste valgperiode. Vi skal rette fokus mod de langsigtede løsninger, som kan sikre, at vi som samfund nu og fremover har en værdig ældrepleje. Det kræver fremsynethed, et innovativt mindset og kendskab til, hvem fremtidens ældre egentlig er. For har vi forstået, hvad vi vil, og hvad vi kan, når vi bliver ældre? Hør, hvorfor ældreplejen står over for en voldsom transformation, og hvem der melder sig på banen med ideer og løsninger på udfordringerne.

Debatdeltagere:
Ann Sofie Orth, Borgmester, Rudersdal Kommune 
René Danielsson, Social- og Sundhedsudvalgsformand, Bornholms Regionskommune  
Bjarne Hastrup, Direktør, Ældre Sagen 
Ole Bech Lykkebo, Programchef, Center for Offentlig-Privat Innovation 


Torsdag kl. 15.00: Hvad vil Løhde med sundhedsvæsnet?
Arrangør: KL
Sophie Løhde og co. skal med sundhedsstrukturkommissionens nye anbefalinger under armen i gang med at tegne stregerne for fremtidens sundhedsdanmark. Men hvad skal der til for, at vi får sikret et sundhedsvæsen der ikke knækker over? Og hvor vi endelig får prioriteret det nære sundhedsvæsen som er den primære kontakt for de mange ældre danskere, mennesker med kroniske lidelser og mennesker med psykiske lidelser?

Kom og se Sophie Løhde i debat med stærke stemmer fra det nære sundhedsvæsen: PLO’s formand Jørgen Skadborg, Hjerteforeningens direktør, Anne Kaltoft, KL’s formand Martin Damm og formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg med ressortansvar for sundhedsområdet, Sisse Marie Welling. 

Debatdeltagere:
Sophie Løhde, Indenrigsminister- og Sundhedsminister 
Martin Damm, KL’s formand 
Sisse Marie Welling, Formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg med ressortansvar for sundhedsområdet 
Jørgen Skadborg, Formanden for PLO
Anne Kaltoft, administrerende direktør, Hjerteforeningen 


Torsdag kl. 16.00: Hvordan skaber vi attraktive, kommunale arbejdspladser? 
Arrangør: Komponent
Skal meningen stå i midten, og skal man have blomster sendt hjem inden opstart? Er klimabevidsthed essentiel for at tiltrække arbejdskraft, og hvad er det egentligt for en fleksibilitet kommunalt ansatte ønsker? Kom og bliv klogere på fremtidens attraktive kommunale arbejdsplads med Komponent og forskellige eksperter. Vi skaber en levende og legende session, der tager afsæt i Komponent og Kronprins Frederiks Center for offentlig ledelses spritnye undersøgelse om kommunen som attraktiv arbejdsplads, der bygger på den hidtil største danske spørgeskemaundersøgelse. Du er med som deltager og dyster sammen med de andre gæster mod vores eksperter i at gætte hvad undersøgelses resultater mon viser – samtidigt med at vi bliver klogere og drøfter dem sammen.

Debatdeltagere:
Pernille Halberg Salamon, direktør i Komponent
Lone Jakobi, borgmester i Odder kommune
Stine Kart Skytte, Dagtilbudsleder i Roskilde Kommune
Malthe Fredberg, Administrationsbachelor studerende og formand for HK ABL 

Moderator: Mia Nyborg Jørgensen, specialkonsulent og ungenørd, Komponent


Torsdag kl. 17.00: Hvem er velfærdssamfundet?
Arrangør: Vejle Kommune 

Overalt i den nationale debat runger det samme mantra: ”Civilsamfundet skal spille en større rolle i fremtidens velfærdssamfund.” Civilsamfundet skal bidrage med nye idéer til udvikling af velfærden, overtage opgaver fra kommunerne, skabe liv i det lokale demokrati og puste mening og livskvalitet ind i fællesskaberne. Men civilsamfundet er stort og mangfoldigt, og samspillet med kommunerne er både fyldt med energi, potentiale og dilemmaer.

Vejle Kommune inviterer til debat i Kommunernes Telt om, hvordan vi skaber fremtidens velfærdssamfund, hvor samarbejdet gavner alle parter, og hvordan vi tackler de indbyggede snubletråde.

Debatdeltagere:
Karen Ingerslev, forsknings- og udviklingschef, Social Sundhed
Casper Bo Danø, direktør i FriSe
Martin Højland, direktør, Turning Tables Denmark

Moderator: Sofie Plenge, direktør i Kultur og Sundhed, Vejle Kommune


Torsdag kl. 18.00:  Jeg er nok nødt til at ansætte Bent..
Arrangør: Væksthus for ledelse

Hvad gør du, når du ikke kan rekruttere det nødvendige antal eller folk med de rette kompetencer?
Mange ledere oplever, at de skal have en hverdag til at fungere og løse kerneopgaven med høj kvalitet – men de har ikke medarbejderne til det. Enten fordi der ikke er ansøgere til de ledige stillinger eller fordi dem, der får jobbet, ikke har de rette kompetencer til at udføre det. Væksthus for Ledelse har sammen med Tænketanken Mandag Morgen undersøgt ledelse i en mangelsituation. Kom med til debatten og hør, hvordan fx dobbeltledelse, bedre onboarding og en hurtigere indsats overfor sygefravær bringes i spil som redskaber af ledere tættest på driften, når de skal rekruttere, fastholde og udvikle medarbejderne.  

Debatdeltagere: 
Pernille Halberg Salamon, direktør, Komponent og formand for Væksthus for Ledelse 
Lene Roed, sektorformand, HK Kommunal 
Jakob Krogh, regionsdirektør, Region Nordjylland
Mads Boss, Centerchef for Familie- og voksenindsatser Bornholms Regionskommune

Moderator: Stine Hinge, leder i sekretariatet for Væksthus for Ledelse


Torsdag kl. 19.00: Borgmesterbattle: FM-mesterskabet i kommunal bordfodbold
Arrangør: Komponent

Hvem løber med sejren, praleretten og det (alt for) store messingtrofæ? Der er lagt op til drama på grønsværen, når en række af landets borgmestre møder op til kamp i den anden årlige bordfodbold-borgmesterbattle, som løber af stablen i Kommunernes Telt på Folkemødet.  

KL’s cheføkonom og -kommentator Morten Mandøe leverer kommentarsporet, og han har i dagens anledning lovet ikke at være nærig.
 

Fredag kl. 9.00: Den nye demokratibølge i Norden
Arrangør: We Do Democracy og Nordisk Ministerråd

Er den nye nordiske demokratibølge svaret på vores demokratiske udfordringer? B
Borgerting og borgersamlinger stormer frem internationalt, som nytænkende demokratisk værktøj til at løse samfundets store komplekse problemstillinger. I Norden er borgersamlinger stadig den nye pige i klassen, men særligt er de nordiske kommuner går foran. Kan en ny nordisk demokratibølge nedefra samle Norden igen?

Nordisk Ministerråd, KL og We Do Democracy inviterer til debat. 

Debatdeltagere: 
Karen Ellemann, Generalsekretær Nordisk Ministerråd
Jacob Bundsgaard, Næstformand KL og Borgmester (S), Aarhus Kommune 
Line Barfod, Teknik og Miljøborgmester (EL), Københavns Kommune
Pernille Beckman, Borgmester (V), Greve Kommue
Zakia Elvang, direktør We Do Democracy og Nordic Deliberation

Moderator: Kalle Syberg Kjær, Centerchef Komponent


Fredag kl. 10.00: Design af smukke multifunktionelle energiparker
Arrangør: Ringkøbing-Skjern Kommune  

Debat om design af multifunktionelle energiparker med fokus på bæredygtig udvikling og borgeraccept  

Kom og vær med til at debattere de muligheder og udfordringer, der er ved at designe smukke VE-parker, så de samtidig opfylder de mange multifunktionelle krav vi har.

Der vil som indledning være en kort præsentation af konceptet for multifunktionelle energiparker og deres fordele. Hvordan kan fremtidens energiparker blive multifunktionelle med vindmøller, solceller, skov, biodiversitet, grundvandsbeskyttelse, lavbundsjorde, landbrugsafgrøder, jagtarealer, vandløb, dyr på land, fugle i luften, søer og rekreative områder, der giver mennesker reel adgang til naturen?

Debatdeltagere: 
Thomas Aarestrup Jepsen, direktør for vedvarende energi, Green Power Denmark 
Hans Østergaard, borgmester, Ringkøbing-Skjern Kommune
Thomas Beck Sørensen, Kommunikationsdirektør, European Energy
Hanne Bat Finke, landskabsarkitekt, indehaver af DeBatland

Moderator:  
Jens Peter Hegelund Jensen, kommunaldirektør, Ringkøbing-Skjern Kommune  


Fredag kl. 11.00: Når jorden skrider - sagen om Nordic Waste
Arrangør: Randers Kommune

Læren fra Nordic Waste sagen.
Jordskredet ved virksomheden Nordic Waste syd for Randers kunne have udviklet sig katastrofalt. Randers Kommune måtte iværksætte en akut afværgeindsats for at stoppe jordmasserne, der i værste fald kunne have dækket nærliggende boliger og erhverv. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt deler sin erfaringer fra et dramatisk og lærerigt forløb. Bent Ole Gram Mortensen, professor ved SDU og Bjarne Nigaard, sekretariatschef ved Danske Beredskaber bidrager med deres perspektiver på læren fra Nordic Waste.
Kom med og bliv klogere på, hvordan vi som samfund bliver bedre til at samarbejde, når akutte katastrofer rammer.

Debatdeltagere: 
Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune 
Bent Ole Gram Mortensen, professor, SDU
Bjarne Nigaard, sekretariatschef, Danske Beredskaber

Moderator: Ida Thuesen Nielsen, vicedirektør, KL


Fredag kl. 12.00: Kan udkantsdanmark overleve uden den grønne omstilling?
Arrangør: Varde Kommune

En ny grøn infrastruktur er måske den eneste chance for at redde velfærden i store dele af Danmark.
Store dele af Danmark kan være på vej ind i en større transformation. Landbruget er under forandring, befolkningen bliver ældre, og fraflytningen stiger. Uddøende landsbyer og overfyldte plejecentre uden personale truer i horisonten.

Men måske kan redningen komme fra en helt ny industri. For det er også denne del af Danmark, som rummer et enormt potentiale i forhold til den grønne omstilling. Etablering af brintledninger og energiparker vil give arbejdspladser på kort sigt, mens den potentielt medfølgende industri som power-to-x anlæg, datacentre og drivhuse kan give tusindvis af permanente job.

Spørgsmålet er, om borgerne i udkantsdanmark ønsker denne transformation. Og findes der overhovedet et alternativ?

Debatdeltagere: 
David Dam Jensen, folketingskandidat for SF
Jan Hylleberg, vicedirektør i Green Power Denmark
Niels Laursen, formand i Jysk Landboforening
Ulrik Crüger Ahm, økonomi- og erhvervsordfører, Liberal Alliances Ungdom

Moderator: Mads Sørensen, borgmester i Varde Kommune 


Fredag kl. 13.00:  Kan frivillige og pårørende redde velfærden?
Arrangør: KL
Fire ud af ti danskerne arbejder frivilligt. Og mere end halvdelen af os giver løbende en hjælpende hånd til nogen uden for vores egen husstand. Der er altså masser af velfærd, som leveres af civilsamfundet og ikke af kommunen. Men i takt med, at vi som samfund er blevet dygtigere, rigere og forventningerne til den fælles velfærd stiger, så efterspørger flere velfærd, som leveres af professionelle og stadigt flere opgaver løses af kommunen. Den udvikling sætter velfærdssamfundet under pres, ikke mindst i en tid hvor kommunerne savner arbejdskraft. Så hvordan vender vi bøtten og forløser medborgerskabets og civilsamfundets potentiale i velfærdssamfundet? Hvad kræver det af staten, af kommunerne og af os alle sammen, hvis vi skal lykkes? 

Debatdeltagere: 
Jette Runchel , Præsident, Røde Kors    
Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune     
Kaare Dybvad Bek, Udlændinge- og integrationsminister          
Martin Dam, Formand for KL og  Borgmester i Kalundborg Kommune
Christine Ravn Lund, forkvinde, DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

Moderator: Gitte Skotby-Young Ballenstedt, Civilsamfundsredaktør, Altinget


Fredag kl. 14.00: Fremtidens velfærdssamfund - Forventer vi for meget?    
Arrangør: KOMDIR

Hvordan skaber vi sammenhæng mellem borgernes forventninger og kommunernes velfærdsydelser? Borgerne vil have mere velfærd, hvilket er forventeligt i et rigt land. Men borgernes forventninger til velfærd er højere end det, kommunerne kan indfri. Det giver dårlige oplevelser for borgerne og for de kommunale medarbejdere.  
Vi skal have en fælles samtale om forventningerne til fremtidens velfærd. Så vi sikrer, at borgerne har tillid til, at kommunerne kan levere de forventede velfærdsydelser. Vi skal have en samtale om, hvor meget velfærd kommunerne skal tilbyde. Forventningsgabet mellem borgernes ønsker til velfærd og hvad kommunerne kan levere er nemlig for stort.  

Vi tager debatten om, hvor forventningsgabet viser sig og hvordan vi kan lykkes med en forventningsafstemning. I debatten vil vi også undersøge om civilsamfundsorganisationer, frivillige og borgernes egnes netværk kan løfte flere opgaver.  

Debatdeltagere: 
Martin Dam, Formand for KL og Borgmester, KL og Kalundborg Kommune
Ulrik Beck, cheføkonom i Kraka  
Laila Walther, formand for Civilsamfundets Brancheforening og formand for Foreningen Spiseforstyrrelser & Selvskade   
Henrik Nielsen, kommunaldirektør i Stevns 
Henrik Frandsen, medlem af folketinget (M)

Moderator: Cecilie Beck, journalist   


Fredag kl. 15.00: Tør offentligt ansatte bruge deres ytringsfrihed?
Arrangør: Aarhus Kommune, Dansk Journalistforbund og DJØF

Hvordan kan politikere, medier og arbejdsgivere sikre offentligt ansattes ret til trygt at ytre sig?
Ansatte i det offentlige har ret til at bruge deres ytringsfrihed og blande sig i den offentlige debat. Men mange føler sig utrygge ved at udtale sig til medierne - både pga. frygt for deres fremtidige karriere og af for at medierne vil skarp-vinkle eller fejlcitere dem. Kommunerne er trætte af hårdt vinklede historier. Samtidig oplever journalisterne en lukket kultur, hvor de får begrænset adgang og det virker som om der arbejdes imod åbenhed og offentlighed. Hvordan sikrer vi en åbenhedskultur på den enkelte arbejdsplads, hvor de ansatte føler, at de kan komme til orde? Hvordan sikrer vi, at servicering og håndtering af pressen sker med fokus på størst mulig åbenhed og med respekt for de ansattes ytringsfrihed? Hvordan undgår vi, at de medarbejdere der udtaler sig, ender i en mediestorm eller oplever repressalier på deres arbejdsplads? Hvilke konsekvenser har det, hvis politik udøves på baggrund af kritisk portrætterede enkeltsager?

Debatdeltagere:
Christian Budde, Rådmand for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune                         
Sara Vergo, Formand, Djøf   
Tanja Nielsen, Sektorformand for Social- og Sundhedssektoren, FOA  
Tine Johannsen, Formand, Dansk Journalistforbund

Moderator: Ida Thuesen, kommunikationschef og vicedirektør i KL


Fredag kl. 16.00: ”KÆLLING!”  Hvor meget skal folkevalgte egentlig finde sig i?
Arrangør: KL

Hvor går grænsen for, hvad man skal finde sig i som folkevalgt? Må man sige fra, når man bliver kaldt ”kælling”, ”luder” eller ”feltmadras” på sociale medier, eller er det blot en del af gamet? Hvem har ansvaret for, at det er kommet så vidt? De sociale medier? Mediernes konfliktfyldte dækning af politik? Eller en forrået tone i den kommunalpolitiske debat? Og hvad er konsekvenserne for vores demokrati? 

Vi tager debatten med en ekspert, en chefredaktør og to borgmestre, der har oplevet chikanen helt tæt på, men har draget to forskellige konsekvenser.

Debatdeltagere: 
Birgit S. Hansen, borgmester Frederikshavn Kommune
Pernille Beckmann, borgmester Greve Kommune
Louise Pettersson, chefredaktør Sjællandske
Michael Bang Petersen, professor på Aarhus Universitet og leder af Magtudredningen 2.0 

Moderator: Ida Thuesen, kommunikationschef og vicedirektør i KL


Fredag kl. 17.00: Hvordan bliver vi klar til udenlandsk sundhedspersonale?
Arrangør: Københavns Kommune og Copenhagen Capacity

Hvordan sikrer vi en holdbar rekruttering og integration af udenlandske SOSU’er og sygeplejersker?
Debatten sætter fokus på det virkelighedsnære; hvordan håndterer sundhedssektoren udenlandske medarbejdere? og de politiske ambitioner om at tiltrække og integrere sundhedspersonale fra udlandet.  

Danmark står over for markant mangel på sundhedspersonale, særligt SOSU’er og sygeplejersker. Medarbejdere fra udlandet kan være en del af løsningen, men hvordan håndterer vi det i praksis? Faktum er, at med kun 1,9% af udlændinge som en del af arbejdsstyrken har den danske sundhedssektor meget lidt erfaring med at håndtere udenlandske medarbejdere. Til sammenligning er 13% af den samlede arbejdsstyrke i Danmark i dag bestående af ikke-danske statsborgere.

Særligt autorisation, sprog og kultur er nogle af de barrierer, der udfordrer sektoren. Men nogle har altså knækket koden, det er særligt i udlandet, fx Tyskland hvor 9% af arbejdsstyrken i sundhedssektoren er udlændinge og Schweiz 15%, men der er også gode erfaringer herhjemme fra bl.a. med herboende udlændinge.  

Debatdeltagere:
Ann Sofie Orth, borgmesater, Rudersdal Kommune
Adis Crneta, souschef, Pilehuset    
Heino Knudsen, regionsrådsformand, Region Sjælland    
Kristina Robins , 2. Næstforkvinde, Dansk Sygeplejeråd    
Mads Fjord Jørgensen, fagchef, Tænketanken DEA

Moderator: Nikolaj Lubanski, COO, Copenhagen Capacity  


Fredag kl. 18.00: Generativ AI: Maskinstormere vs. månelandingsingeniører?
Arrangør: Komponent

Er generativ AI genvejen til automatisering i kommunerne, eller vil menneskelig involvering også i fremtiden være uundværlig?
AI-entusiaster hævder, at generativ AI kan revolutionere de kommunale ydelser og spare mange penge, hænder og skabe højere kvalitet. Fra chatbots til datadrevne beslutninger – mulighederne er uendelige! 
Skeptikere mener, at mennesker skal forblive kernen i kommunernes arbejde. Hvordan balancerer vi teknologi, bevarer transparens og empati?

Debatdeltagere: 
Thomas Troels Hildebrandt, professor, Københavns Universitet
Marianne Dahl, managing director og partner, BCG
Jan Damsgaard, professor, CBS
Nina Eg, kommunaldirektør, Frederiksberg Kommune

Moderator: Pernille Halberg Salamon, direktør, Komponent
 

Lørdag kl. 10.00:


Lørdag kl. 11.00: Fra kanten til fællesskabet – små job, store resultater 
Arrangør: KL

Flere og flere udsatte ledige er blevet en del af arbejdsfællesskabet, og analyser og undersøgelser har vist, at småjob er vigtige trædesten til varig beskæftigelse. Når udsatte ledige først er kommet i job, bider de sig fast. Det er en succeshistorie, der både handler om realiseringen af det rummelige arbejdsmarked og bidrager til at løse manglen på arbejdskraft - men regeringen ønsker de mest udsatte ud af jobcentrene. Betyder det, at vi skal droppe ambitionen om, at udsatte kan blive en del af arbejdsfællesskabet? Og hvis de udsatte ikke skal være en del af jobcenteret, hvad skal de så i fremtidens beskæftigelsessystem? 

KL indbyder politikere, kommuner og erhvervsliv til en debat om de udsatte ledige i fremtidens beskæftigelsesindsats.

Debatdeltagere:
Jens-Kristian Lütken, Beskæftigelses- og Integrationsborgmester, Københavns Kommune 
Kira West, formand, Rådet for Socialt Udsatte
Signe Færch, forkvinde, Dansk Socialrådgiverforening
Erik E. Simonsen, vicedirektør Dansk Arbejdsgiverforening

Moderator: Lawand Hiwa Namo, kommentator, skribent og rådgiver


Lørdag kl. 12.00: Ung og knap så okay: Hvorfor mistrives så mange unge?
Arrangør: Gentofte kommune

Hvorfor har unge det dårligere nu end før? Hvad gør vi ved det? Og hvem skal gøre det?
Trivslen blandt unge i hele landet er under pres. Også blandt det store flertal af unge, der det meste af tiden oplever, at de har gode ungeliv.
Hvorfor er det sådan? Er det samfundets skyld? De sociale mediers skyld? Forældrenes skyld?  Hvad driver trivsel og mistrivsel blandt unge? Hvordan kan vi vende tendensen, og hvem skal bidrage til løsningerne?
Gentofte Kommune løfter i denne debat sløret for resultaterne fra VIVEs spritny, databaserede undersøgelse af statiske sammenhænge i unges trivsel – eller mangel på samme. Undersøgelsen byder på en række overraskende konklusioner, der river debatten ud af de vante hjulspor og skaber nye spørgsmål til, hvad der påvirker unges selvbillede og velbefindende, og hvordan vi forbedrer trivslen.
 

Debatdeltagere:
Rasmus Edelberg, formand for skole og forældre 
Madicken Luther, bestyrelsesmedlem i Danske Skoleelever
Joachim Federspiel, tiltrædende formand for Danske Gymnasieelever
Lene Tanggaard, psykolog og rektor og medlem af regeringens Trivselskommission
Michael Fenger, borgmester i Gentofte Kommune 

Moderator: Lise Mygind Mühlhausen, journalist og kommunikationsrådgiver


Lørdag kl. 13.00: Athen i Allinge – Kommunerne og retssikkerheden
Arrangør: Karnov Group

Vi kaster nyt lys på retssikkerhed i kommunen med antikkens indsigter

Inspireret af Folkemødets hyldest af demokrati og fællesskab, og kommunernes daglige bestræbelser på at virkeliggøre idealet om demokrati, som det startede i den græske bystat, inviterer Karnov Kommune til en ambitiøs samtale. Målet for dialogen vil være at udforske retssikkerhedens rolle i fremtidens kommune på en fordomsfri måde. For at hæve samtalen over tidens – til tider hårde – debat flytter vi for en stund scenen tilbage til bytorvet i det antikke Athen. Her vil fire debattører, med deres forskellige perspektiver på kommunerne, i fællesskab reflektere over ”retssikkerhed i kommunerne” bl.a. belyst gennem antikkens fire kardinaldyder – og deres modsætninger. Forvent en åben, kreativ, ubegrænset, anderledes og inspirerende debat i Kommunernes Telt, hvor kun drømmene sætter grænser for den gode kommune.  

Debatdeltagere:
Bertel Haarder, tidligere minister, MF og ophavsmand til Folkemødet
Birgitte Arent Eiriksson, direktør, Justitia
Rikke Søgaard Berth, advokat og partner, Horten Advokatpartnerselskab
Sanne Møller, partner, Embedsværket

Moderator: Kresten Gaub, borgerrådgiver, Roskilde Kommune


 


 

Kontakt

Har du spørgsmål til Kommunernes Telt og vores arrangementer på Folkemødet, så er du velkommen til at kontakte vores eventansvarlige, Anne Skjelborg.

Anne Skjelborg
Konference- og eventansvarlig
Anne Skjelborg