Komponent har i samarbejde med KL og Gladsaxe Kommune, Vejle Kommune og Hedensted Kommune udviklet et datanetværk til gavn for alle landets data- og BI-konsulenter. Netværket afholdes som tre fysiske netværksmøder og afsluttes med en datakonference i november 2023.
Udgivet den 07-02-2023

Fra slutningen af marts kan alle, som arbejder som data- eller BI-konsulent i kommunen, deltage i Kommunernes datanetværk 2023, som er et partnerskab mellem KL, Komponent og Gladsaxe Kommune, Vejle Kommune og Hedensted Kommune. Datanetværket består af tre fysiske netværksmøder og en datakonference. Alle møderne faciliteres af KL og Komponent og afholdes fysisk i de tre værtskommuner og afslutningsvist i KL-Huset i København.

Formålet med datanetværket er at skabe et forum, hvori dataanalysekonsulenter kan sparre med andre i sammen funktion og drøfte metoder og udviklingen inden for data og ledelsesinformation. Deltagerne vil også få den nyeste viden om arbejdet med data og konkret inspiration fra andre kommuner og dataeksperter.

Ifølge Komponents chefkonsulent, Ida Andréa Stoltze Rasmussen, er netværksmøder meget relevante, fordi det er vigtigt at udbrede og drøfte forskellige erfaringer med dataarbejdet på tværs af kommunerne:

- Kommunerne arbejder med dataunderstøttelse på mange forskellige måder på forskellige niveauer, med forskellige organiseringer af arbejdet, varierende forankring i organisationen, forskellig systemunderstøttelse og forskellige processer. Udbredelsen af arbejdet med data varierer også fra kommune til kommune og fra område til område i de enkelte kommuner. Netværket har til formål at skabe et forum for drøftelser af metoder og udvikling inden for arbejdet med data og ledelsesinformation, fortæller Ida Andréa Stoltze Rasmussen.

Der er lagt op til aktiv og engageret deltagelse til møderne, da deltagerne opfordres til at holde korte oplæg om egne erfaringer og udfordringer fra egen kommune. Derudover vil der være diskussioner, erfaringsudveksling og gruppeøvelser, der alle tager udgangspunkt i deltagernes egne problemstillinger.

- KL og Komponents tidligere netværk for BI og dataanalysekonsulenter har haft et mere generelt udgangspunkt. I dette netværk kommer vi til at gå mere praksisnært til værks. Vi kommer til at gå i dybden med tre forskellige case-kommuner som udgangspunkt for drøftelser og erfaringsudveksling blandt alle de deltagende kommuner, forklarer Ida  Andréa Stoltze Rasmussen  og uddyber:

- Dette giver rum for at netværksdeltagerne ikke blot får mulighed for at høre perspektiver fra BI-og analysekonsulenterne fra de kommuner, der fremlægger cases, men også f.eks. relevante chefer og ledere fra case-kommunerne.

Mødernes indhold præciseres fra gang til gang, og bliver udarbejdet i samarbejde med værtskommunen.

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

IASR
Chefkonsulent
Ida Andréa Stoltze Rasmussen