Arbejder du med data, analyse og ledelsesinformation? Med dette kursus får du ny inspiration og nye værktøjer til at afdække behovet for, producere, anvende og formidle data i din kommune.

Indhold 

Kommunerne bliver stadig mere opmærksomme på den styringsmæssige værdi af data og analyser. Parallelt med det opstår et stigende behov for, at medarbejdere og ledere får sikker viden om, hvor de gode data findes, hvordan de rå data omsættes til værdifulde indsigter, hvordan analyser får størst værdi, og hvordan god ledelsesinformation systematiseres, produceres og formidles. 

På dette kursus får du viden og kompetencer, så du bliver i stand til at understøtte din organisation fra behovet for data opstår til den endelige formidling og visualisering. På kurset lærer du om:  

Forretningsforståelse – identifikation af databehov  

Du får viden om og metoder til at vurdere og konkretisere efterspørgslen på data i din kommune, så du bliver i stand til at afdække behovet for data og vurdere, hvordan I bedst kan producere og fremstille data, der styrker beslutningsgrundlaget. 

Datakilder og dataanalyse 

Der findes mange forskellige datakilder, og det kan være svært at vurdere, hvilke der bedst understøtter din kommunes behov. Derfor ser vi på kurset nærmere på forskellige datakilder og på, hvordan du kan anvende dem i dataanalyser og som ledelsesinformation. Du får dermed overblikket til at vurdere, hvilke data der er til rådighed, og hvilke typer analyser I kan udarbejde.  

Datakvalitet 

Arbejdet med datakvalitet er altafgørende for, at data bliver et brugbart redskab i dialogen mellem leder og medarbejder. På kurset lærer du forskellige metoder til, hvordan du kan arbejde med datakvalitet, så der skabes et solidt vidensgrundlag, I kan anvende i ledelsesinformationen og som styringsværktøj. 

Formidling og visualisering af data 

Formidling og visualisering er afgørende for, at data kan anvendes som relevant og brugbar ledelsesinformation. Det er i den forbindelse vigtigt, at du får formidlet, hvilke beslutninger I kan træffe på baggrund af data. På kurset får du forskellige metoder og værktøjer til at formidle og visualisere data og til at vurdere, hvilke beslutninger I kan træffe ud fra hvilken data.  

Udbytte 

Du vil som deltager på kurset få:  

Forskellige redskaber til at afklare databehovet i din kommune 

  • Viden om forskellige datakilder og analysemetoder 

  • Kompetencer til at vurdere typen af analyse, som forskellige problemstillinger fordrer 

  • Viden og redskaber til at arbejde med datakvalitet og viden om opmærksomhedspunkter i relation hertil 

  • Indsigt i forskellige formidlings- og visualiseringsmetoder, så du bliver i stand til at formidle data/ledelsesinformation enkelt, forståeligt og målrettet modtagerne 

  • Viden til at vurdere, hvilke beslutninger dine data kan understøtte. 
     

Underviser

Ida Andréa Stoltze Rasmussen 

Ida er chefkonsulent i Komponent med særligt ansvar for datadrevet rådgivning. Ida har gennem sin karriere opnået stor erfaring med dataanalyser og udvikling af dataunderstøttet styring, planlægning, ledelse og kvalitetsudvikling i kommunal kontekst.

Varighed: 2 dage
Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til analysekonsulenter, økonomikonsulenter, udviklingskonsulenter eller lignende, som beskæftiger sig med eller skal i gang med at arbejde med dataanalyse.  

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

(1500x950_webfokus_NAIB)
Konsulent
Nanna Ibsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash