Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Konference
Nyhed / 30.10.2023
Ledelsesugen 2023 er i gang
For femte år i træk kickstarter Ledelsesugen debatten om god offentlig ledelse og sætter ekstra fokus på ledelse i den offentlige sektor. Hele uge 44 er fyldt med initiativer, som samler ledere på tværs af kommuner, regioner og staten.
Læs mere
Økonomi
Case / 27.10.2023
Økonomiteamet i Skive Kommune ruster sig til fremtiden
En ny organisering af økonomiteamet i Skive Kommunes Pleje og Omsorg betød, at det var tid til at tage gamle arbejdsgange op til revision. Derfor tog Tue Linderoth fat i Komponent, og i samarbejde skræddersyede de et forløb, som klædte økonomiteamet på til at arbejde med en revidering af arbejdsgangene.
Læs mere
Dagplejer og barn kigger frem bag væg
Case / 23.10.2023
E-læring styrker den fælles faglige bevidsthed blandt nye dagplejere i Ikast-Brande Kommune
Virtuelt forløb om den styrkede pædagogiske læreplan var omdrejningspunktet for introduktionen til over 50 nye dagplejere i Ikast-Brande Kommune. Fleksibel læring og faglige refleksioner har skabt en fælles bevidsthed om, at dagpleje er et fag, og at der ligger en faglig opgave i at understøtte børnenes trivsel, læring og udvikling.
Læs mere
Jonatan Schloss
Nyhed / 28.09.2023
Komponent-direktør skifter til Egedal
Komponents direktør Jonatan Schloss skifter alle landets kommuner ud med en enkelt. Fra den 1. november er han ansat som kommunaldirektør i Egedal Kommune.
Læs mere
36352915.jpg
Case / 20.09.2023
Nedbringelse af antipsykotisk medicin på plejecentre via praksisnært kompetenceløft i Marte Meo-metoden
Greve Kommune tilstræber sig at mindske brugen af antipsykotisk medicin på plejecentre. Alternativet skal bestå i praksisbaseret kompetenceudvikling, i Marte Meo-metoden, med fokus på at forbedre plejens kvalitet og give bedre redskaber til håndtering af uforståelig adfærd hos beboere med demens.
Læs mere
Trine Cervin
Case / 13.09.2023
Ledelse og filosofi gav nyt fokus og sprog som leder
For Trine Lynggaard Cervin, leder i Vordingborg Kommune, Autismecenter Storstrøm og ledelsesansvar for Jobtræning og Udekørende, har modulet Ledelse og filosofi på Den Offentlige Lederuddannelse, givet en øget refleksivitet omkring egen ledelsesstil og større overskud i arbejdet som offentlig leder.
Læs mere
Viden og inspiration / 11.09.2023
Mindfulness – En træning i at skabe meningsfulde relationer til borgerne
I Danmark peger flere tendenser på vigtigheden af at styrke relationen mellem fagprofessionelle og borgere. Det handler om borgerinddragelse og medbestemmelse, helhedsorienterede tilgange, forebyggelse og tidlig indsats osv. Tendenserne stiller krav til, at fagprofessionelle i højere grad formår at opbygge meningsfulde relationer til borgerne baseret på tillid, empati og forståelse.
Læs mere
Helene Hoffmann og Jonatan Schloss | Komponent og Type2dialog fusionerer
Nyhed / 29.08.2023
Komponent og Type2dialog fusionerer: Øget udviklingskraft til de store velfærdsområder
Rådgivnings- og konsulentvirksomheden Type2dialog fusionerer med Komponent og vil fremover være en integreret del af Kommunernes Udviklingscenter. Fusionen øger Komponents viden og ekspertise på de store velfærdsområder og gør det muligt at hjælpe kommuner og velfærdsaktører med ledelse, styring og udvikling af faglig praksis på alle niveauer.
Læs mere
Nethe Fals
Med egne ord / 09.08.2023
Nu står jeg stærkere i mit lederskab 
I juni færdiggjorde Nethe Fals Den Offentlige Lederuddannelse hos Komponent. Vi fangede hende umiddelbart efter den afsluttende eksamen til en snak om udbyttet af uddannelsen, hvor hun vurderer, at hun nu står stærkere i sit lederskab som viceskoleleder på Holte Skole. 
Læs mere
Viden og inspiration / 09.08.2023
Barnets Lov fordrer nye perspektiver på styring: Har vi brugt pengene rigtigt?
Ved indgangen til 2024 træder Barnets lov i kraft. Regler samles ét sted, og det skulle gerne medføre, at man i kommunerne kommer tidligere i gang med forebyggende indsatser. Samtidig forventes det, at kvaliteten i anbringelserne øges på et generelt plan. Men hvordan kommer kommunerne i mål med tilrettelæggelsen af indsatserne for udfordrede børn og unge?
Læs mere
Thomas Hansen
Case / 07.08.2023
Proceslederuddannelse er en investering i bedre forankring: Jeg har lyst til at tage det hele i brug
For Thomas Hansen var Den Offentlige Proceslederuddannelse® en investering i at fastholde og forankre udviklingsinitiativer i driften og et nyt fagligt ben at stå på i arbejdslivet. Relevant teori og nemt omsættelige metoder betyder, at han allerede er godt i gang.
Læs mere
Viden og inspiration / 27.06.2023
Få styr på jeres udgifter til førtidspension med skræddersyet analyse
Fra 2019 til 2022 er antallet af tilkendelser til førtidspension steget med 11,6% på landsplan. Vi kan hjælpe jer med at få overblik over jeres udgifter og sagsbehandlingspraksis, så I spotter nye handlemuligheder, der kan sænke udgifterne, styrke sagsbehandlingen og hjælpe borgerne til en højere grad af selvforsørgelse.
Læs mere
Viden og inspiration / 21.06.2023
Trænger det fælles ledelsesgrundlag til en opdatering?
I en del kommuner er det fælles ledelsesgrundlag ved at være ganske mange år gammelt. Grundlaget kan risikere at miste sin kraft som det handlings- og forståelsesfundament, det var tiltænkt som. Måske er det på tide med en opdatering, mener Komponents Per Møller Janniche.
Læs mere
Profil
Case / 16.06.2023
Ledertalentforløb former morgendagens ledere
I Hvidovre Kommune har man et ønske om at kunne fremtidssikre en god og stabil ledelse af de store velfærdsområder. Og med et lokalt ledertalentforløb kan rekruttering ske internt, når morgendagens nye ledere skal findes. Et af disse ledertalenter er sundhedsplejerske Maria Seidler, som har brugt forløbet til at få afklaret, om ledelse er noget for hende.
Læs mere
Case / 14.06.2023
Lønkonsulent fik brugbare formidlingsværktøjer – og lyst til at undervise kollegaer
Flere formidlingsopgaver på lønkontoret betød, at Karina List fik behov for en opkvalificering. Den Offentlige Formidler- og Underviseruddannelse gav hende brugbare værktøjer, konkret træning, personlig udvikling – og på lidt længere sigt også lyst til at undervise kollegaer i nye systemer og arbejdsgange.
Læs mere