Efter selv at have taget flere uddannelser, fik Vibeke Juul Dalengaard lyst til at udvikle sit fag og sin faglighed på en ny måde. Som underviser i Komponent bringer hun sin viden og erfaring i spil i en ny kontekst samtidig med, at hun holder sig fagligt opdateret.
Udgivet den 08-04-2024

Som ledelseskonsulent og programleder har hun så ofte sagt til andre, at de ikke kun skal gå i skole, men også lære af praksis. Efter selv at have taget flere uddannelser, herunder senest en master i offentlig ledelse, var det tid til at tage sin egen medicin: 

- Undervisning er min mulighed for at dyrke min faglighed og lære af min praksis i min praksis. Jeg kan en masse i den praksis, jeg er i nu, men jeg blev nysgerrig på, om min erfaring kunne overføres til andre områder, fortæller hun. 

Så da tilbuddet om at undervise på Den Offentlige Lederuddannelse opstod, sprang hun straks til. I dag underviser hun i Det personlige lederskab og forandring for ledere uden formelt personaleansvar og i Ledelse af digital transformation

Underviserrollen er ikke helt fremmed for Vibeke Juul Dalengaard, for som ledelseskonsulent og programansvarlig er hun vant til at facilitere workshops og undervise internt i Holstebro Kommune, hvor hun er ansat. Alligevel mærker hun en fornyet interesse i både sit faglige felt og i undervisning som disciplin: 

- Jeg holder mig mere fagligt opdateret, fordi jeg nu har et større incitament til at følge med i ny viden og faglige artikler om offentlig ledelse, som er mit felt. Men jeg får også nye didaktiske perspektiver på, hvordan man formidler, sætter refleksioner i gang og tilrettelægger undervisning, som bibringer læring til dygtige voksne studerende, fortæller hun. 

Bruger undervisningen i arbejdet – og arbejdet i undervisningen

Når Vibeke underviser på Den Offentlige Lederuddannelse, trækker hun ofte på erfaringer og eksempler fra sin egen kommune og fra de ledere, hun dagligt er i dialog med. Omvendt bruger hun også erfaringerne og perspektiverne fra undervisningen, når hun rådgiver ledere i egen kommune. 

- Det er inspirerende og spændende at møde ledere fra andre kommuner. Jeg ved, hvordan vi gør her i Holstebro Kommune, men der er kommuner, som gør det anderledes, og der er ledere, som har andre perspektiver eller har løst udfordringer på helt andre måder. Så jeg får også udvidet min forståelse af, hvad en kommune er, og hvordan man bedriver ledelse i andre virkeligheder. Det er i høj grad noget, jeg kan bruge i mit arbejde, fortæller hun. 

I Holstebro Kommune er hun medunderviser på et internt forløb for nye ledere, hvor der er et vist overlap med indholdet på Det personlige lederskab og forandring. Derfor kan hun anvende både viden og refleksionsøvelser fra modulet i den interne undervisning. Men hun bruger også erfaringerne fra undervisningen, når hun sparrer med kommunens mere erfarne ledere: 

- Som leder skal man hele tiden træde i karakter i forskellige kontekster og opgaver, så arbejdet med det personlige lederskab er også relevant, når jeg sparrer med erfarne ledere: Hvordan vil du påtage dig lederskabet i forhold til den specifikke forandringsopgave, du står overfor? Hvad er dit mål? Og hvad skal der til, for at du lykkes?, fortæller hun og fortsætter: 

- Der er også værktøjer fra undervisningen, som jeg er begyndt at bruge i min egen praksis, f.eks. når jeg skal rådgive ledere eller facilitere forandringer sammen med ledere. Jeg har fået et helt arsenal af nye værktøjer, jeg kan trække på. Og så er der værktøjer fra min egen praksis, f.eks. en journaliseringsøvelse fra Otto Scharmer, som jeg synes er nyttig, som jeg har bragt med ind i undervisningen. 

Har du lyst til at undervise i Komponent?

Som underviser på Komponents uddannelser får du ikke blot muligheden for at gøre en forskel for andre. Du får også chancen for at udfore dig selv, udvikle dine færdigheder og blive en del af et fællesskab, der brænder for at styrke den kommunale sektor. 

Energigivende at sætte noget i gang hos andre

Underviseropgaven har hjulpet Vibeke til at indse, at hendes viden, erfaring og kompetencer kan overføres til andre kontekster. Det giver en god fornemmelse i maven at vide, at ens faglighed rækker ud over egen organisation, forklarer hun. 

Og så giver undervisningsopgaven masser af energi: 

- Det er en kæmpe gave at undervise voksne engagerede mennesker, som deltager og byder aktivt ind. De har selv valgt at tage uddannelse, de er optagede af temaerne, og de brænder for at bringe deres viden og perspektiver i spil, siger hun og afslutter: 

Det giver enormt meget energi, og efter en seks timers undervisningsdag er jeg flyvende. Tænk, at jeg på min egen lille måde kan være med til at sætte refleksioner og bevægelse gang hos nogle andre.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HTI
Chefkonsulent
Hirse Tikjøb
THT
Chefkonsulent
Thøger Terp