At lede uden at være formel leder

Befinder du dig i krydsfeltet mellem medarbejder og leder? Så bestrider du én af de sværeste ledelsesdiscipliner - uformel ledelse. På modulet 'Det personlige lederskab og forandring' tager vi udgangspunkt i din hverdag som uformel leder og giver dig indsigt i og værktøjer til dit arbejde med ledelse uden formelt personaleansvar.

At lede uden at være formel leder

Modulet er relevant for dig, som er fagkoordinator, teamkoordinator, nøgleperson, tovholder, teamleder, projektleder eller lignede. I de roller skal du på den ene side besidde klare ledelsesmæssige kompetencer og på den anden side have en forståelse af, hvordan du kan agere som leder uden at have formelt personaleansvar. Her handler ledelse om at skabe motivation, engagement og høj grad af social kapital gennem evnen til at skabe mening for og forhandle med borgere og kollegaer.

Du skal kunne håndtere konstruktive dialoger om svære og indviklede forhold, forstå hvordan du fx kommunikerer udadtil og indadtil og sætter kollegers eller samarbejdspartneres kompetencer i spil, når der skal skabes nye og mere effektive måder at håndtere opgaveløsningen på.

Modulets indhold

Formålet med modulet er, at du får udviklet din identitet som ”ikke-leder” med uformelle beføjelser til at træffe rigtige beslutninger. Det sker ved, at du bliver skarpere på, hvem du er, og hvad der er vigtigt for dig i den svære ledelsesopgave. Du lærer at praktisere personligt og fagligt lederskab og få ting til at ske med og gennem andre i forhold til organisationens behov og opgaveløsning for borgere og brugere.

På modulet bliver du klogere på:

  • Hvilken slags uformel leder du er og gerne vil være i relation til dine ressourcer, personlige værdier og selvforståelse
  • Vigtigheden af at tage det uformelle lederskab på dig og være dit ansvar bevidst i forhold til dine kolleger, samarbejdspartnere, borgere og brugere
  • Hvilke ledelsesgreb der virker bedst for dig og hvilke der udfordrer dig i din selvopfattelse som uformel leder
  • Hvordan du helt konkret engagerer, udvikler følgeskab og medledelse omkring nogle fælles organisatoriske mål

Modulet bygger på grundmodulet "Det personlige lederskab og forandring" på Den Offentlige Lederuddannelse (10 ECTS) og kan tages alene eller som en del af en uddannelse på diplomniveau.

Tilrettelæggelse

Modulet består af 8 undervisningsdage, 4-5 læringsteamdage, 1 vejledningsdag og eksamen.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 1000 sider.
Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler vil være tilgængelige på mitKomponent.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget, skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skriftlig/mundtlig.

16.900 kr.
Varighed: 8 undervisningsdage, 4-5 læringsteamdage, 1 vejledningsdag og eksamen
ECTS: 10
Se tid og sted for det valgte forløb
Aalborg - efterår 2024
Datoer er på vej
-------------------
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Modulet henvender sig til dig, som til dagligt oplever at skulle navigere i en gråzone mellem medarbejderrollen og det at være tildelt et større ledelsesansvar på en række områder. Det kan være, at du er teamkoordinator, teamleder, projektleder, faglig konsulent eller på anden vis tovholder med en række koordinerende og derved ofte ledelsesrelaterede opgaver.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Søg støtte fra Kompetencefonden

Som leder uden formelt personaleansvar og økonomiansvar kan du søge støtte fra Den Kommunale Kompetencefond til modulet.

Læs mere på Den Kommunale Kompetencefonds hjemmeside.

Læs mere Læs mindre

Den Offentlige Lederuddannelse

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

  • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
  • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
  • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen