Befinder du dig i krydsfeltet mellem medarbejder og leder? Så bestrider du én af de sværeste ledelsesdiscipliner - uformel ledelse. Lær at stå stærkere og bliv en mere selvsikker uformel leder, så du kan skabe engagement, følgeskab og medledelse i din organisation.

Få udviklet din identitet som ”ikke-leder” og bliv skarpere på, hvem du er, og hvad der er vigtigt for dig i den svære ledelsesopgave.

På modulet tager vi udgangspunkt i din hverdag som uformel leder og giver dig indsigt i og værktøjer til dit arbejde med ledelse uden formelt personaleansvar. Du lære at håndtere dialoger om svære og indviklede forhold, hvordan du kommunikerer udadtil og indadtil, og hvordan du sætter kollegaers og samarbejdspartneres kompetencer i spil, når der skal skabes nye og mere effektive måder at håndtere opgaveløsningen på.

Modulet er relevant for dig, som er fagkoordinator, teamkoordinator, nøgleperson, tovholder, teamleder, projektleder eller lignede. I de roller skal du på den ene side besidde klare ledelsesmæssige kompetencer og på den anden side have en forståelse af, hvordan du kan agere som leder uden at have formelt personaleansvar. Her handler ledelse om at skabe motivation, engagement og høj grad af social kapital gennem evnen til at skabe mening for og forhandle med borgere og kollegaer.

16.900 kr.
Varighed: 8 undervisningsdage
Se tid og sted for det valgte forløb
Herlev efteråret 2024

Undervisning: 20.8. + 3.9. + 10.9. + 17.9. + 1.10. + 22.10. + 29.10. + 12.11.2024
Studiegruppedage: 27.8 + 24.9. + 8.10. + 5.11.2024
Vejledning: 19.11.2024
Aflevering: 2.12.2024
Eksamen: 10. + 11.12.2024

Tilmeldingsfrist: 4.6.2024 - DER ER LEDIGE PLADSER PÅ HOLDET, SÅ DER ER STADIG MULIGHED FOR TILMELDING
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Undervisningen foregår i Komponents lokaler, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev - fra kl. 9.00 - 15.00.
Underviser er Marianne Vesterbirk

Marianne:
- Er uddannet Cand. scient. adm. fra Roskilde Universitetscenter
- Er optaget af, at der er en sammenhæng mellem en organisations strategiudvikling og organisationens kerneydelse - den konkrete praksis
- Har en solid faglig viden inden for (udvikling af) velfærdsområderne og den offentlige sektor, både praktisk og teoretisk.
- Er skarp på at skabe de rammer og de relationer, der kan understøtte et godt lærings- og udviklingsmiljø.
- Kan se mulighederne i dialoger på tværs – og hun elsker det, hun laver

Tidligere studerende siger om Marianne Vesterbirk:
”Hun er god til at gå i Meta og ændre undervisningens gang”

"Marianne Vesterbirk har været formidabel til at undervise, og heraf et højt fagligt udbytte"

"Marianne Vesterbirk er virkelig en god underviser. Hun gør hele forløbet interessant"

"Marianne gennemgik indholdet på et niveau, som var let forståeligt. Det var en praksisnær undervisning, som gjorde stoffet relevant"
--------------------
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Bøger og forplejning inkluderet i pris

Prisen dækker undervisning, bøger (som du får tilsendt inden undervisningsstart), eksamen og forplejning på undervisningsdagene.  Prisen er eksklusive moms.

På modulet bliver du klogere på:

  • Hvilken slags uformel leder du er og gerne vil være i relation til dine ressourcer, personlige værdier og selvforståelse
  • Vigtigheden af at tage det uformelle lederskab på dig og være dit ansvar bevidst i forhold til dine kolleger, samarbejdspartnere, borgere og brugere
  • Hvilke ledelsesgreb, der virker bedst for dig, og hvilke der udfordrer dig i din selvopfattelse som uformel leder
  • Hvordan du helt konkret engagerer, udvikler følgeskab og medledelse omkring fælles organisatoriske mål

Tidligere studerende siger

Anna Marie

"Som uformel leder uden erfaring at trække på, har modulet været en hjælp til både nye synsvinkler og opmærksomhed på, hvad min rolle indebærer. Ligeledes har modulet også vist mig, at jeg skal være opmærksom på, hvad min rolle ikke indebærer. 

Jeg vil anbefale andre at tage modulet, fordi det giver et indblik i mange af de teoretiske aspekter af ledelse. Man bliver klædt på til nogle af de udfordringer, man kan komme til at stå i, og der er god mulighed for at udfordre sig selv samt tage redskaber og inspiration med hjem til hverdagen på arbejdspladsen,"

Anna Marie Toftdal Baade
BBR medarbejder, Rebild Kommune

Målgruppe

Modulet "Det personlige lederskab og forankring for uformelle ledere" er til dig, som til dagligt oplever at skulle navigere i en gråzone mellem medarbejderrollen og det at være tildelt et større ledelsesansvar på en række områder. Det kan være, at du er teamkoordinator, teamleder, projektleder, faglig konsulent eller på anden vis tovholder med en række koordinerende og derved ofte ledelsesrelaterede opgaver.

Uformel leder DOL

Søg støtte fra Kompetencefonden

Som leder uden formelt personaleansvar/økonomiansvar kan du søge støtte fra Den Kommunale Kompetencefond til modulet.

Læs mere på Den Kommunale Kompetencefonds hjemmeside.

Mød dine undervisere

Vibeke Juul

Vibeke Juul Dalengaard
Ekstern underviser i Komponent

Vibeke har 20 års erfaring fra kommuner og region som konsulent, projektleder, faglig koordinator, daglig leder og programleder. Hun har arbejdet med organisations- og ledelsesudvikling inden for flere fagområder.

Derudover har Vibeke stor erfaring med rådgivning, ledersparring, tværgående samarbejde, procesledelse og facilitering og ledelsesudvikling på alle niveauer i en organisation.

Marianne Vesterbirk

Marianne Vesterbirk
Ekstern underviser i Komponent

Marianne har som konsulent, procesleder, facilitator, coach og sparringspartner stor erfaring med at understøtte dialoger og sammenhænge på tværs af organisationsniveau, på tværs af teori og praksis, mellem forskellige fagligheder og perspektiver og mellem konkrete beslutningstagere og konkrete borgere. 

Hun har arbejdet med organisations- og ledelsesudvikling, med udvikling af HR og med at samle og beskrive erfaringer fra forskellige udviklingsprojekter.

Fakta og formalia

Forløbet består af 8 hele undervisningsdage – typisk fra 9.00-15.00, læringsteamdage, vejledning i forbindelse med opgaveskrivning samt mundtlig eksamen med afsæt i den skriftlige opgave (kombinationsprøve).

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 1.000 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitKomponent.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, individuelt eller i gruppe. En kombinationsprøve er et skriftligt oplæg kombineret med en mundtligt prøve.

Den Offentlige Lederuddannelse

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

  • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
  • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
  • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen