Få værktøjer og praktisk teori til Teamledelse

Kom og få en forståelse for, hvad det betyder at være organiseret som team og få praktisk og teoretisk viden om, hvordan du etablerer, udvikler og leder teams til gavn for opgaveløsningen. Flere opgaver i offentlige organisationer løses i dag i teams inden for og på tværs af organisationen, hvilket gør teamledelse til en kernekompetence.

Formålet med modulet er, at du skal kunne vurdere team som organisationsform og med afsæt heri planlægge og lede de processer, der udvikler teamsamarbejdet med kvalitet og effekt til løsning af kerneopgaven til gavn for borgere og brugere

På modulet får du indsigt i og forståelse for teamledelse i den offentlige organisation, og de muligheder og udfordringer det giver anledning til for den samlede organisation. Vi ser på vigtige bestanddele af et godt teamwork (såsom respekt, antal deltagere, dialog, konflikthåndtering), teamfasemodeller (fx orientering, opbygning af tillid, afklaring af mål, commitment, implementering, høj præstation og fornyelse), samt teamsammensætning. Vi ser særligt på nyere forskning i, hvad der får teams til at præstere bedst muligt, herunder psykologisk tryghed som et vigtigt element i teamets succes og teamets kommunikationsmønstre og kultur. Og vi arbejder med og reflekterer over lederinterventioner, der kan være hensigtsmæssige for at påvirke teamets arbejde i ønsket retning.

Indhold

På modulet får du indsigt i team som organisationsform og bliver klædt på til at planlægge og lede de processer, der udvikler teamsamarbejdet. Modulet er bygget op om følgende temaer:

Teamkoncepter

Forskellige teamkoncepter introduceres i forhold til, hvordan teams kan opbygges og udvikles, og hvad der kan være de vigtigste bestanddele af et godt teamsamarbejde.

Ledelse og rammesætning af processer i et team

Fokus er på lederens arbejde med at rammesætte og udvikle teamet, der kan være hensigtsmæssige for at påvirke teamets arbejde i ønsket retning. Der arbejdes med forskellige ledelsestilgange, herunder lederen som teamcoach.

Teamarbejdsformen i egen organisation

Der sættes fokus er på, hvordan man varetager teamlederrollen i egen organisation med afsæt i organisationens mål og opgaver.

Tilrettelæggelse

Valgmodulet består af 4 undervisningsgange, vejledning i forbindelse med udformning af skriftlig opgave – ca. 5 sider pr. studerende, og en mundtlig eksamen, som tager afsæt i det skriftlige produkt (kombinationsprøve).

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitKomponent.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl.

9.500 kr.
Varighed: 4 dage + vejledning og eksamen
ECTS: 5
Se tid og sted for det valgte forløb
Randers - Forår 2024:

Undervisning: 29.1. + 28.2. + 6.3. + 9.4.2024
Læringsteamdage: 7.2. + 1.3. + 13.3.2024
Vejledning: 16.4.2024 - online
Aflevering: 23.4.2024
Eksamen: 1.5.2024

Tilmeldingsfrist den 5. december 2022.
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Underviser på modulet er Jesper Holm

Undervisningen foregår hos Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers
Der er undervisning fra kl. 9.00 - 15.00.
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.
Er du i målgruppen?

Modulet henvender sig til offentlige ledere.

Fakta

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

  • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
  • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
  • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen