Styrk din teamledelse og bliv klædt på til at planlægge og lede de processer, der udvikler jeres teamsamarbejde.

Få teorier, metoder og kompetencer til at etablere, udvikle og lede teams til gavn for opgaveløsningen. 

Flere opgaver i offentlige organisationer løses i dag i teams inden for og på tværs af organisationen, hvilket gør teamledelse til en kernekompetence. Få styrket dine evner til at håndtere balancen mellem ledelse og selvledelse og ikke mindst at håndtere de uformelle magtstrukturer, der opstår internt i teams uden formel ledelse.

På modulet lærer du at vurdere teams som organisationsform og med afsæt heri at planlægge og lede de processer, der udvikler teamsamarbejdet med kvalitet og effekt til løsning af kerneopgaven til gavn for borgere og brugere.

Derudover får du indsigt i de vigtige bestanddele, der udgør et godt teamwork, teamfasemodeller og teamsammensætning. Du lærer, hvad der får teams til at præstere bedst muligt. Og du kommer til at arbejde med og reflektere over, hvornår det kan være hensigtsmæssigt med lederinterventioner for at påvirke teamets arbejde i ønsket retning.

9.500 kr.
Varighed: 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Se tid og sted for det valgte forløb
Herlev - efterår 2024

Undervisning: 19.8. + 20.8. + 2.9. + 9.9.2024
Læringsteamdage: 27.8. + 12.9.2024
Vejledning/skriveværksted: 16.9.2024
Aflevering: 1.10.2024
Eksamen: 10. + 11.10.2024

Tilmeldingsfrist den 4.6.2024
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Undervisningen foregår hos Komponent, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev - fra kl. 9.00-15.00
Underviser er Bendt Suhr
--------------------
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.

Er du i målgruppen?

Modulet henvender sig til offentlige ledere.

På modulet får du:

 • Kompetencer til at varetage teamlederrollen i din organisation – med afsæt i organisationens mål og opgaver
 • Styrket din evne til at lede, rammesætte og udvikle teamet, således at der arbejdes i den ønskede retning
 • Forståelse for, hvad der får teamet til at præstere bedst muligt 
 • Indsigt i, hvordan psykologisk tryghed spiller en vigtig rolle i forhold til teamets succes, kommunikationsmønstre og kultur.
Projektledelse

Målgruppe

Teamledelse i den offentlige organisation (5 ECTS) henvender sig til offentlige ledere.

Mød dine undervisere

Bendt Suhr

Bendt Suhr
Ekstern underviser i Komponent

Bendt arbejder med ledelses-, medarbejder- og organisationsudvikling og har altid fuldt fokus på kerneopgaven og effektfuld ledelse og medarbejderskab i praksis

Forfatter til bogen 'Innovation i praksis - 5 personlige fortællinger' (Kommuneforlaget 2016), medforfatter ‘Den innovative medarbejder’ (kommuneforlaget 2017) og ‘Ledelse af forandringer i dagtilbuddets hverdag’ (Dafolo 2019). Derudover har Bendt undervist på Den Offentlige Lederuddannelse siden 2013.

Jesper Holm

Jesper Holm
Ekstern underviser i Komponent

Jesper har 24 års erfaring som kommunal chef og har fokus på, hvordan vi udvikler endnu bedre offentlig velfærdsledelse. Derudover er han uddannet som certificeret coach.

Jesper underviser i emner inden for organisations-, ledelses- og medarbejderudvikling – både i teori og praksis. Han har undervist på Den Offentlige Lederuddannelse siden 2014 og er forfatter til en lang række lærebøger.

"Teamledelse kan være en udfordrende opgave, fordi der ofte opstår gruppedynamikker i teams, der kræver tydelig ledelse. Samtidig bliver teamstrukturerne mere og mere dynamiske – mange medarbejdere indgår i flere teams, hvoraf nogle er ret faste, mens andre er fleksible og snarere har karakter af netværk. Dermed bliver både omstillingsevnen og overblikket udfordret hos både medarbejdere og ledelse,"
 

 Jesper Holm, underviser på Teamledelse i den offentlige organisation.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Fakta og formalia

Dette modul består af:

 • 4 undervisningsgange
 • vejledning
 • opgaveskrivning 
 • mundtlig eksamen

Den skriftlige opgave har omfang af max. 5 sider per person.

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitKomponent.
Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, individuelt eller i gruppe. En kombinationsprøve er et skriftligt oplæg kombineret med en mundtligt prøve.

Den Offentlige Lederuddannelse

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

 • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
 • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
 • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen