JR

Jane Rasmussen

Studievejleder - DOL

Jane er en del af studieadministrationen af Den Offentlige Lederuddannelse (DOL). Jane har bl.a. ansvaret for planlægning og koordinering af uddannelsesforløb, herunder lokaleplanlægning, tilmelding, vejledning, optagelse, merit- og realkompetencevurdering, undervisningsmaterialer samt eksamensadministration.  
Find mig på LinkedIn