Bliv klogere på, hvordan du via en filosofisk tilgang til ledelse kan opnå større selvindsigt i din ledelsesmæssige praksis. Og ikke mindst hvordan det kan omsættes i den daglige ledelse på relationelt og organisatorisk plan.

Moderne ledelse kræver, at du har en klar identitet som leder. En identitet der er stabil, som skaber genkendelighed, og som kan manøvrere i modsætningsfyldte farvande. Dette kræver stor selvindsigt – både fagligt og personligt. Du skal simpelthen kunne reflektere og samtidig omsætte dine refleksioner i praksis.

Det lyder forjættende enkelt. I praksis er det straks en anden sag. Årsagen er, at det stiller fundamentale spørgsmålstegn ved, hvad du som leder rent faktisk repræsenterer, og hvad din ledelsesfilosofi er. 

På modulet Ledelse og filosofi vil du bl.a. lære, hvordan en filosofisk tilgang til ledelse adskiller sig fra andre ledelsestilgange, og hvad en ledelsesfilosofi kan hjælpe med.

Du vil blive bevidst om dit eget ledelsesmæssige ståsted, og hvilke muligheder du har i det ledelsesmæssig rum. Og du vil bl.a. arbejde med det i forhold til personaleledelse, kommunikation, ledelsesmæssig substans og idealitet, rationelle og erfaringsbårne ledelsesfilosofier og eksistens i ledelse.

Som deltager på Ledelse og filosofi skal du have lyst til at reflektere og bevæge dig ind i gråzoner, dilemmaer, diskutere og perspektivere, hvor spændstigheden og den fælles refleksion er vigtige kodeord. 

9.500 kr.
Sted og startdato
Randers: September 2024
Varighed: 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen.
Se tid og sted for det valgte forløb
Randers - Efterår 2024:

Undervisning: 5.9. + 26.9. + 24.10. + 7.11.2024
Læringsteamdag: 20.9. + 10.10. + 31.10.2024, online fra kl. 9.00 - 12.00.
Vejledning: 11.11.2024
Aflevering: 25.11.2024
Eksamen: 3.12.2024

Tilmeldingsfrist den 4. juni 2024.
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Undervisningen foregår hos Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers
Der er undervisning fra kl. 9.00 - 15.00.
Underviser på modulet er Gunver Mossin Kofoed
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.

Er du i målgruppen?

Ledelse og filosofi henvender sig til ledere i offentlige organisationer.

På Ledelse og filosofi arbejder vi med:

Vi lægger vægt på det særlige i den filosofiske tilgang. Hvad er filosofi og hvordan kan det bruges i ledelsespraksis? Hvad er den gode leder og det gode menneske, og hvordan oplever du dig selv i denne sammenhæng? Hvad er sandt, hvad er godt, hvad er skønt og hvad er ondt?

Den filosofiske tradition, dens moderne praksis og dens værdi for ledelse undersøges og udforskes. Undersøgelse af egen ledelsesfilosofi og dens betydning for opfattelsen af den lederstuderende som menneske og leder. Eksistentialisme og moderne eksistensfilosofi med vægt på ledelse og livet i offentlige organisationer. Undersøgelse af egne eksistentielle grundopfattelser og dets konsekvenser for forståelsen af eget lederskab.

Overvejelser omkring det etiske grundlag for udøvelse af ledelse er fundamentale for at kunne udøve godt lederskab. En bevidstgørelse omkring eget etiske grundlag og etiske handlemuligheder styrker lederens ledelsesudøvelse.

Hvad er det moralske grundlag for dine handlinger som leder? Du introduceres til de tre store etikker; dydsetik, pligtetik og nytteetik, som vi alle tænker med. Hvilken etik træder i kraft under hvilke ledelsesmæssige udfordringer, herunder afklaring af personlig etik. Hverdagens etiske ledelsesudfordringer og de almindelige opfattelser af godt og ret i en organisation. Commonsense-etik og filosofiske metoder til dilemmahåndtering. Egen praksis ved etiske dilemmaer.

Fokus på sproget som diskurs- og meningsskabende begreb. Brug af retorikkens grundbegreber, etos, logos og patos. Analyse og udvikling af eget sprog i ledelsesmæssig sammenhæng. At omsætte de eksistentielle, etiske og sproglige begreber til ny ledelsespraksis.

Fokus på sammenhæng mellem virkelighed og sprog og sprogbrugerens ansvar. Introduktion til retorik, argumentation og diskursanalyse. Analyse af eget eller andres sprog i ledelsesmæssig kontekst. At anvende den i modulets erhvervede indsigt i den daglige ledelsespraksis. At lære at gøre det gode ved at gøre det.

 

 

 

"En leder sagde til mig, at han er blevet mere sikker på sig selv og mindre skråsikker. Det er en god udlægning af, hvad man får ud af at arbejde med det filosofiske ind i ledelse,"

Tommy Kjær Lassen
Underviser på Ledelse og filosofi

Mød din underviser

Tommy Kjær Lassen

Tommy Kjær Lassen 
Underviser og ledelseskonsulent 

Tommy er en erfaren underviser og ledelseskonsulent i krydsfeltet mellem ledelse og filosofi. Han har igennem 13 år været ekstern lektor på CBS og undervist på en række lederuddannelser på både diplom- og masterniveau. 

Oprindeligt er Tommy uddannet cand.theol. og har i en kort årrække arbejdet som præst. Efter en erhvervs-ph.d. fra CBS om ledelse af selvledelse skiftede Tommy karrierespor og arbejder nu med ledelse og arbejdsliv.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

 

"Jeg har fået et nyt sprog, et nyt fokus på at have en venlig dialog med mig selv. Det giver mig både en langtidssikring af mig som leder, en bedre dialog med medarbejderne og mere retning og mening i arbejdet,"

Trine Lynggaard Cervin
Leder i Vordingborg Kommune

Trine Lynggaard Cervin, leder i Vordingborg Kommune

Fakta og formalia

Dette modul består af:

  • 4 undervisningsgange
  • vejledning
  • opgaveskrivning 
  • mundtlig eksamen

Den skriftlige opgave har omfang af max. 5 sider per person.

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitKomponent.
Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, individuelt eller i gruppe. En kombinationsprøve er et skriftligt oplæg kombineret med en mundtligt prøve.

Den Offentlige Lederuddannelse

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

  • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
  • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
  • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen