For Trine Lynggaard Cervin, leder i Vordingborg Kommune, Autismecenter Storstrøm og ledelsesansvar for Jobtræning og Udekørende, har modulet Ledelse og filosofi på Den Offentlige Lederuddannelse, givet en øget refleksivitet omkring egen ledelsesstil og større overskud i arbejdet som offentlig leder.
Udgivet den 13-09-2023

Offentlige ledere skal kunne meget, og boldene i luften er tit og oftest flere, end der er hænder til at gribe. Alligevel forventes det, at lederen er nærværende og kan manøvrere på kompetent vis. Det forudsætter en leder med stor selvindsigt – fagligt som personligt. Og det er ikke altid lige let. Derfor er modulet Ledelse og filosofi skræddersyet til at arbejde med netop dette.

Styrket selvindsigt og fornyet overskud var noget, der tiltalte Trine Lynggaard Cervin som var den heldige vinder i lodtrækningen om et valgfrit modul på Den Offentlige Lederuddannelse til sidste års offentlige ledertræf. Inden modulstart havde hun ikke så mange forventninger til kurset, men særligt var hun nysgerrig på, hvorvidt filosofisk teori kunne inspirere hende som leder.

Dybe samtaler skaber nye perspektiver/indsigter

Undervejs i modulet skal deltagerne igennem en række øvelser, hvor teori fra filosofien analyseres og anskues i et hverdagsperspektiv og overføres til praksis. En del af øvelserne består af faciliterede samtaler, hvor deltagerne diskuterer ledelsesmæssige udfordringer, som oftest er vidt forskellige alt efter både område, afdeling og geografisk placering. Her kan deltagerne få lov til at involvere hinanden i egne problemstillinger og situationer fra den daglige ledelse.

Undervejs i modulets forløb var det især samtalerne med andre offentlige ledere, der for Trine gjorde stort indtryk, indblik i og indspark til de individuelle udfordringer, som hun møder i hverdagen.

- At få lejlighed til at indgå dialog med øvrige kommuner og arbejdsområder, var med til at skabe refleksion og et fornyet perspektiv på mine egne værdier som leder. At blive tvunget til at tænke ledelse på andre måder gav en fornyet indsigt, fortæller Trine.

En refleksionsrejse

I det kommunale landskab arbejder ledere ofte under (kryds)pres og skal drifte og lede i den konkrete kontekst. På den korte bane kan det filosofiske afsæt fungere som en kritisk tanke; at der med alle tilvalg også medfører fravalg som leder. Og på den måde være med til at skabe en øget bevidsthed om, hvad begrundelsen er for valget af løsninger. 

På den lange bane har modulet givet Trine et fagligt reflektionsrum med konkrete tiltag til gavn for praksis og fokus på større egenomsorg. Fremfor at føle en utilstrækkelighed grundet det periodiske pres, har Trine nu ændret sit syn ved at styrke forholdet til egne værdier og ledelsesstil. Med et etisk perspektiv på det hele menneske er hun blevet klogere på, hvilken leder hun ønsker at være, samt hvordan hun kan motivere og vejlede sine medarbejdere, og ikke mindst sig selv.

- Jeg har fået et nyt sprog, et nyt fokus på at have en venlig dialog med mig selv. Det giver mig både en langtidssikring af mig som leder, en bedre dialog med medarbejderne og mere retning og mening i arbejdet, fortæller hun.

Trine slår fast, at modulet har været en refleksionsrejse, der har givet hende fokus på egenomsorg, egne værdier og ledelsesstil. Hun har fået redskaber til bedre at kunne navigere i forhold til de vilkår og årsager til nogle af de arbejdsmæssige dilemmaer, som kan fylde meget i det daglige arbejde.

Hun fortæller, at hun overvejer at tage flere valgmoduler på den Offentlige Lederuddannelse hen ad vejen, når det passer ind i driften og arbejdslivet.

 

Ønsker du også at komme på en refleksionsrejse? Så kan du tilmelde dig valgmodulet Ledelse og Filosofi her. Du kan også læse meget mere om Den Offentlige Lederuddannelse, og hvordan forløbet er tilrettelagt.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen