TOL

Tina Olsen

Studievejleder

Tina er en del af studieadministrationen af Den Offentlige Lederuddannelse (DOL). Tina har bl.a. ansvaret for planlægning og koordinering af uddannelsesforløb, herunder lokaleplanlægning, tilmelding, vejledning, optagelse, merit- og realkompetencevurdering, undervisningsmaterialer samt eksamensadministration.
Find mig på LinkedIn