TOL

Tina Olsen

Studievejleder - DOL

Tina er en del af studieadministrationen af Den Offentlige Lederuddannelse (DOL). Tina har bl.a. ansvaret for planlægning og koordinering af uddannelsesforløb, herunder lokaleplanlægning, tilmelding, vejledning, optagelse, merit- og realkompetencevurdering, undervisningsmaterialer samt eksamensadministration.
Find mig på LinkedIn