Vil du udvikle dig som leder – både fagligt og personligt? Vil du blive stærkere og skarpere på dig selv som leder i håndteringen af komplekse ledelsesopgaver på din egen måde?

Stå stærkt og bliv bevidst om eget lederskab og -rolle med grundmodulet ’Det personlige lederskab og forandring’. Du kommer tæt på dig selv som leder; hvad motiverer dig? hvad er vigtigt for dig som leder at udstråle og handle på? 

I forlængelse af det lærer du også at kommunikere og formidle organisationens resultater og effekter til politiske interessenter, ligesom du lærer at oversætte og omsætte politiske mål og indsatser til dine medarbejdere og til organisationen.

På modulet arbejder vi med følgende centrale temaer:

 • Dit personlige lederskab i en offentlig kontekst under konstant forandring
 • Forståelsen af din egen ledelsespraksis i håndteringen af dilemmaer og udfordringer i den offentlige organisation
 • Din personlige ledelsesfortælling – at tydeliggøre dit eget ståsted og håndhæve dine værdier som leder
 • Det dynamiske ledelsesbegreb og lederen som rollemodel – magt, relationer, loyalitet og følgeskab
 • Intern ledelseskommunikation – teorier og metoder til at opnå engagement, følgeskab og medledelse i forandringsprocesser
 • Ekstern ledelseskommunikation – teorier og metoder til at kommunikere og formidle resultater og effekt til eksterne, politiske interessenter
16.900 kr.
Varighed: 8 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Herlev efteråret 2024

Undervisning: 21.8. + 4.9. + 11.9. + 18.9. + 2.10. + 23.10. + 30.10. + 13.11.2024
Studiegruppedage: 28.8 + 25.9. + 9.10. + 6.11.2024
Vejledning: 20.11.2024
Aflevering: 2.12.2024
Eksamen: 9. + 10.12.2024

Tilmeldingsfrist: 4.6.2024 - DER ER LEDIGE PLADSER PÅ HOLDET, SÅ DER ER STADIG MULIGHED FOR TILMELDING
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Undervisningen foregår i Komponents lokaler, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev - fra kl. 9.00 - 15.00.
Underviser er Marianne Vesterbirk

Marianne:
- Er uddannet Cand. scient. adm. fra Roskilde Universitetscenter
- Er optaget af, at der er en sammenhæng mellem en organisations strategiudvikling og organisationens kerneydelse - den konkrete praksis
- Har en solid faglig viden inden for (udvikling af) velfærdsområderne og den offentlige sektor, både praktisk og teoretisk.
- Er skarp på at skabe de rammer og de relationer, der kan understøtte et godt lærings- og udviklingsmiljø.
- Kan se mulighederne i dialoger på tværs – og hun elsker det, hun laver

Tidligere studerende siger om Marianne Vesterbirk:
”Hun er god til at gå i Meta og ændre undervisningens gang”

"Marianne Vesterbirk har været formidabel til at undervise, og heraf et højt fagligt udbytte"

"Marianne Vesterbirk er virkelig en god underviser. Hun gør hele forløbet interessant"

"Marianne gennemgik indholdet på et niveau, som var let forståeligt. Det var en praksisnær undervisning, som gjorde stoffet relevant"
--------------------
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Bøger og forplejning inkluderet i pris

Prisen dækker undervisning, bøger (som du får tilsendt inden undervisningsstart), eksamen og forplejning på undervisningsdagene.  Prisen er eksklusive moms.

På modulet får du:

 • Forståelse af og indsigt i din lederrolle og ledelsesmæssige ståsted
 • Udviklet din faglige og personlige identitet som leder
 • Lært at identificere og håndtere dilemmaer i organisationen gennem en øget forståelse af dit personlige lederskab
 • En række nye ledelseskommunikative redskaber, som du kan bruge til at skabe engagement og følgeskab i organisationen
 • Udviklet kompetencer til at kommunikere og formidle resultater og effekt til politiske og eksterne interessenter

Målgruppe

Grundmodulet ’Det personlige lederskab og forandring’ er for dig, der er offentlig leder, og som gerne vil stå stærkt og være bevidst om eget lederskab og -rolle i en kompleks hverdag præget af mange aktører og interesser. Modulet er særligt relevant for dig, som er team-, afdelings- eller institutionsleder i en offentlig organisation.

Kommualret

Mød dine undervisere

JMO

John Møldrup
Chefkonsulent i Komponent


John er ekspert i proces- og innovationsledelse – et område, hvor han gennem mange år har opbygget stærke teoretiske og praktiske kompetencer. John er en stærk formidler med fokus på at arbejde med omsætning af teori til praksis.

John underviser ligeledes på Den Offentlige Proceslederuddannelse®.

Marianne Vesterbirk

Marianne Vesterbirk
Ekstern underviser i Komponent

Marianne har som konsulent, procesleder, facilitator, coach og sparringspartner stor erfaring med at understøtte dialoger og sammenhænge på tværs af organisationsniveau, på tværs af teori og praksis, mellem forskellige fagligheder og perspektiver og mellem konkrete beslutningstagere og konkrete borgere. 

Hun har arbejdet med organisations- og ledelsesudvikling, med udvikling af HR og med at samle og beskrive erfaringer fra forskellige udviklingsprojekter.

Fakta og formalia

Forløbet består af 8 hele undervisningsdage – typisk fra 9.00-15.00, læringsteamdage, vejledning i forbindelse med opgaveskrivning samt mundtlig eksamen med afsæt i den skriftlige opgave (kombinationsprøve).

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 1.000 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitKomponent.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, individuelt eller i gruppe. En kombinationsprøve er et skriftligt oplæg kombineret med en mundtligt prøve.

Den Offentlige Lederuddannelse

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

 • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
 • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
 • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen