Bliv i stand til at styrke samarbejdet mellem dig og dine medarbejdere og få redskaberne til at udvikle medarbejdernes faglige kompetencer, så I sammen kan løse kerneopgaven.

Få konkrete værktøjer til, hvordan du bedst udvikler din organisation og bliv klædt teoretisk og praktisk på til at kunne håndtere komplekse problemstillinger i ledelsesmæssige sammenhænge. Samtidig med du udvikler din egen ledelsespraksis.

Du får kompetencerne til at se udviklingsmulighederne i din medarbejdergruppe og sammen med dem få etableret stærke faglige fællesskaber, der kan være grobund for udvikling og læring omkring den fælles offentlige opgaveløsning. Derudover lærer du at skabe, vedligeholde og udvikle meningsfulde og udviklende relationer og dialoger med dine medarbejdere samt at håndtere konflikter og forskelligheder i en lederrolle balanceret mellem formel autoritet og følgeskab.

På modulet arbejder vi med følgende centrale temaer:

 • Personalelederens rum og muligheder inden for de politiske, ledelsesmæssige og organisatoriske rammer med blik for at øge værdiskabelsen i den offentlige organisation
 • Det professionelle samarbejde mellem leder og medarbejdere – teorier og værktøjer med fokus på magt, følgeskab, tillid, kommunikation af beslutninger og konfliktløsning
 • Ledelse af faglige og professionelle læringsmiljøer med høj trivsel med fokus på den fælles offentlige opgaveløsning
 • Samtaler og ledelse tæt på – hvordan man som offentlig leder skaber rum for resultatopfølgning, konfliktløsning, feedback og læring i organisationen
 • Personale- og kompetenceudvikling i tråd med organisationens visioner og retningslinjer – personalelederens blik for at rekruttere, fastholde, udvikle og afskedige med blik for at sætte det rigtige hold omkring den fælles opgaveløsning.
16.900 kr.
Varighed: 8 undervisningsdage
Se tid og sted for det valgte forløb
Aalborg - efterår 2024

Undervisning: 12.8. + 19.8. + 2.9. + 9.9. + 23.9. + 30.9. + 21.10. + 1.11.2024 – kl. 9.00-15.00
Læringsgruppedage: 26.8. + 16.9. + 7.10. + 31.10.2024
Vejledning/skriveværksted: 4.11. + 5.11.2024
Aflevering: 21.11.2024, senest kl. 12.00
Eksamen: 16.12. + 17.12.2024

Tilmeldingsfrist: 4.6.2024
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Undervisningen foregår hos Komponent, Gasværksvej 24, 3. sal, 9000 Aalborg
Underviser er Jens Ulrich
--------------------
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Bøger og forplejning inkluderet i pris

Prisen dækker undervisning, bøger (som du får tilsendt inden undervisningsstart), eksamen og forplejning på undervisningsdagene.  Prisen er eksklusive moms.

På modulet får du:

 • Viden om teoretiske perspektiver på og organisatoriske strukturer og retningslinjer for personaleledelsesopgaven i en offentlig organisation
 • Viden om og værktøjer til, hvordan du som personaleleder arbejder professionelt med magt, motivation, læring, gruppedynamikker, faglighed og tværfaglighed i en medarbejdergruppe
 • Værktøjer til at identificere og løse faglige og personlige forskelligheder og konflikter professionelt i den offentlige organisation
 • Redskaberne til forskellige udgaver af ’den gode samtale’ med den professionelle læringskultur som omdrejningspunkt
 • Du lærer at anvende læring og kompetenceudvikling til gavn for den organisatoriske opgave
 • Og du lærer at skabe, vedligeholde og udvikle høj trivsel gennem udvikling af medarbejdernes faglighed og arbejdsmiljø med fokus på den fælles opgaveløsning og komplekse værdiskabelse

Målgruppe

Grundmodulet ’Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling’ er for dig, der er offentlig leder, og som gerne vil styrke samarbejdet mellem dig og dine medarbejdere og udvikle medarbejdernes faglige kompetencer, så I sammen kan løse kerneopgaven. Modulet er særligt relevant for dig, som er team-, afdelings- eller institutionsleder i en offentlig organisation.

DOL - ledelse af medarbejdere

Mød dine undervisere

Line Arnmark

Line Arnmark
Ekstern underviser i Komponent

Line Arnmark er selvstændig rådgiver og konsulent inden for offentlig ledelse og organisationsudvikling med særlig ekspertise i forhold til strategisk ledelse, kapacitetsopbygning, teamudvikling og motivation.

Line har 10 års ledererfaring fra NGO- og uddannelsessektoren og har desuden være programleder for Danmarks ældste toplederuddannelse, KIOL Executive. Derudover er hun er forfatter til bogen “Ledelse i forandring” og skriver jævnligt om tendenser inden ledelse og organisationsudvikling.

Jens Ulrich

Jens Ulrich
Ekstern underviser i Komponent

Jens Ulrich er en af nordens førende specialister inden for samskabelse og tværsektorielt samarbejde. Jens Ulrich har arbejde med lederudvikling og undervist på lederuddannelser i mere end 20 år. Og han har stor erfaring med at hjælpe kommunale ledere og organisationer gennem rådgivning og konsulentarbejde.

Jens Ulrich har endvidere stor erfaring med ledelsesfeltet fra deltagelse i diverse forsknings- og udviklingsprojekter. 

Fakta og formalia

Forløbet består af 8 hele undervisningsdage – typisk fra 9.00-15.00, læringsteamdage, vejledning i forbindelse med opgaveskrivning samt mundtlig eksamen med afsæt i den skriftlige opgave (kombinationsprøve).

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 1.000 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitKomponent.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, individuelt eller i gruppe. En kombinationsprøve er et skriftligt oplæg kombineret med en mundtligt prøve.

Den Offentlige Lederuddannelse

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

 • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
 • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
 • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen