Vil du udvikle dig som leder – både fagligt og personligt? Vil du blive stærkere og skarpere på dig selv som leder i håndteringen af komplekse ledelsesopgaver på din egen måde - online?

Den Offentlige Lederuddannelse som onlineforløb

Styrk dit personlige lederskab gennem personlig selvindsigt og organisatorisk forståelse, så du kan træffe bevidste valg og udvikle dig som leder. Med Komponents onlineforløb får du en lederuddannelse af høj kvalitet som grundlag for at udvikle din ledelsespraksis.

Du vil få forskellige perspektiver på ledelsestænkning og inspiration, viden og færdigheder til udvikling af dit lederskab og ikke mindst får du konkrete ledelsesredskaber, som kan styrke dine kompetencer i praksis. 

Samtidig får du med Den Offentlige Lederuddannelse en formel lederuddannelse med ECTS-point. Det personlige lederskab og forandring er på 10 ECTS-point.

 

15.300 kr.
Sted og startdato
Online: November 2024
Varighed: 8 undervisningsdage
ECTS: 10
Se tid og sted for det valgte forløb
Online - efterår 2024 - foråret 2025

Undervisning:
04.11.2024, kl. 15.00 - 17.30
15.11.2024, kl. 08.00 - 14.00
21.11.2024, kl. 08.00 - 11.30
03.12.2024, kl. 08.00 - 11.00
13.12.2024, kl. 08.00 - 11.00
10.01.2025, kl. 08.00 - 14.00
17.01.2025, kl. 08.00 - 11.00
06.02.2025, kl. 08.00 - 11.00

Studiegruppedage:
18.11.2024, kl. 08.00 - 11.00
28.11.2024, kl. 08.00 - 10.00
06.12.2024, kl. 08.00 - 10.00
19.12.2024, kl. 08.00 - 10.00
24.01.2025, kl. 08.00 - 10.00

Personlige samtaler om JTI-profil - en af dagene:
22.11.2024
04.12.2024

Personlige sparringsamtaler - en af dagene:
15.01.2025
16.01.2025

Vejledning: 06.02. (eftermiddag) + 07.02.2025
Aflevering: 21.2.2025
Eksamen: 28.02.2025

Tilmeldingsfrist: 7.10.2024
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Undervisningen foregår online
Underviser er Susanne Østergaard
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Modulet henvender sig til ledere i offentlige organisationer

Online lederuddannelse med stor fleksibilitet

Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) som onlineforløb er for dig, som ønsker en videreuddannelse tilpasset din hverdag.

Forløbet er for dig, som f.eks.

 • har behov for fleksibilitet i din videreuddannelse
 • ønsker høj grad af muligheder for selv at tilrettelægge dit studie
 • har en meget travl hverdag, hvor det er svært at være væk mange hele dage
 • har mindre børn, som skal afleveres og hentes
 • har lang transporttid til de steder, hvor Den Offentlige Lederuddannelse udbydes

Du har mulighed for både at tage hele DOL-uddannelsen online eller blande onlinemoduler med moduler med fysisk fremmøde.

Hvordan foregår undervisningen?

Med onlineforløbet får du samme praksisnære lederuddannelse, som Komponent er kendt for i de almindelige forløb. Der vil blive stillet skarpt på din hverdag, dine opgaver og dine udfordringer som leder i den offentlige sektor.

Det betyder, at niveauet er det samme som ved den fysiske undervisning. Undervisningen vil foregå i et aktivt online læringsmiljø, hvor der vil være faste online undervisningssessioner og aktiviteter med medstuderende i læringsteams. Derudover vil forløbet indebære selvstudie, hvor du får udleveret en pensumoversigt med tekster og videoer, som du kan tilgå undervejs i forløbet. Ligesom du vil få oplæg til hjemmeopgaver og øvelser, så du undervejs i forløbet kan omsætte det, du lærer til praksis.

 • 1 x 6 timer med oplæg og øvelser online
 • 8 x 3 timer med oplæg og dialog online – ligger i start/slutning af arbejdsdagen  
 • JTI personlighedstest med individuel feedback og dialog
 • Yderligere en personlig samtale med sparring på din praksis og handlemuligheder
 • Vejledning om opgave sammen med dit læringsteam

Modulet afsluttes med en eksamen, der er en kombination af en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen.

 • Konkrete forslag til videre refleksion og øvelser i læringsteam efter de korte undervisningssessions
 • Gensidig sparring omkring opgaveskrivning og eksamen
 • Inspiration til samtaler i makkerpar, evt. som walks and talks med samtale over mobiltelefonen

I aftaler indbyrdes, som det passer bedst for jer.

Selvstudie mellem undervisningsdagene tilrettelægger du i dit studie som det passer bedst for dig:

 • At læse litteratur, at lytte til og se præsentationer på internettet
 • At løse hjemmeopgaver, lave observationer og prøvehandlinger i egen organisation
 • Dialoger med egen leder og medarbejdere

På læringsplatformen MitKomponent vil du have adgang til en samlet lektionsplan, kortere tekster, links til online materialer og information om alt det praktiske omkring uddannelsen. Du modtager udvalgte grundbøger med posten.

Mød din underviser

Susanne Østergaard
Underviser på Den Offentlige Lederuddannelse

Susanne har været tilknyttet som underviser på Den Offentlige Lederuddannelse siden 2009, og hun har erfaring med ledelse, strategi og kommunikation.

Den Offentlige Lederuddannelse

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

 • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
 • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
 • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen