Få viden om og praktiske færdigheder til at bruge coaching som en ressource for ledelses- og organisatoriske udviklingsprocesser.

Du får indsigt i, hvordan coaching og den coachende tilgang kan anvendes i din egen organisation, og hvornår den ikke kan anvendes, samt færdigheder til at anvende elementer fra coaching i samtaler med medarbejdere og team.

Du skærper din opmærksomhed på, hvilke typer af samtaler, der kan være i organisationen, og hvilke forskellige roller og positioner, det skaber for dig som leder og medarbejderne, og du træner konkrete modeller til coachende samtaler, der fremmer tillid og læring hos leder og medarbejder og i jeres relationer.

Du får udvidet dit repertoire af spørgsmålstyper og viden om, hvad de forskellige spørgsmålstyper gør i samtalen, ligesom du får indsigt i og færdigheder til at anvende den anerkendende tilgang i samtaler og relationer og får skærpet din opmærksomhed på magt og etik, når de personlige relationer og kompetencer italesættes.

Du lærer at anvende coaching som metode til at udforske potentialer og pege på konkrete handlemuligheder i opgaveløsningen.

Modulet vil udvikle og forbedre dine kommunikative kompetencer, især de lyttende og guidende færdigheder. Vi vil arbejde med, hvordan du som leder kan iscenesætte coachende samtaler, der sætter medarbejderens og teamets kompetencer og selvledelseskapacitet i spil, og hvordan elementer fra coaching som metode kan fremme brugen af alles ressourcer og pege på konkrete handlemuligheder i opgaveløsningen. 

9.500 kr.
Varighed: 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
ECTS: 5
Se tid og sted for det valgte forløb
Herlev - efterår 2024

Undervisning: 15.8. + 26.8. + 5.9. + 17.9.2024
Læringsteamdage: 21.8. + 11.9. + 20.9.2024
Vejledning: 25.9.2024
Aflevering: 3.10.2024
Eksamen: 10.+11.10.2024

Tilmeldingsfrist den 4.6.2024
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Undervisningen foregår hos Komponent, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev - fra kl. 9.00-15.00

Underviser er Per Møller Janniche.
Læs mere på Linkedin: https://www.linkedin.com/in/pemj/
--------------------
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Bøger og forplejning inkluderet i pris

Prisen dækker undervisning, bøger (som du får tilsendt inden undervisningsstart), eksamen og forplejning på undervisningsdagene.  Prisen er eksklusive moms.

På Coaching arbejder vi med:

Forskellige tænkninger, teorier og metoder introduceres og diskuteres, således at du bliver i stand til at vælge og begrunde valg om anvendelse af coaching i egen organisation. Hvilke muligheder og begrænsninger ligger i coaching, når det er dig som leder, der coacher og hvordan hænger den coachende tilgang sammen med læring?

Vi arbejder med praktisk iscenesættelse af coaching i én til én iscenesættelser - teori kobles på den praktiske iscenesættelse. Vi træner centrale færdigheder, som understøtter coaching både som en almen tilgang i samtalen og som en del af strukturerede samtaler over tid. Som lederstuderende opnår du indsigt i egne kompetencer og udviklingsområder inden for temaet.

Anvendelse af coaching og coachingfærdigheder i egen organisation er i fokus - hvordan vil den coachende tilgang kunne påvirke og udvikle individuelle samtaler og samtaler i afdeling/team, der i forvejen finder sted og hvilke nye muligheder giver coaching i en organisatorisk kontekst?

Målgruppe

Modulet Coaching (5 ECTS) er for dig, som er leder i den offentlige sektor.

Mød  dine undervisere

Bjarne Stark

Bjarne Stark
Ekstern underviser i Komponent

Bjarne har bl.a. en mastergrad fra Aarhus Universitet og en Post graduate in Systemic Leadership fra University of Bedfordshire. Bjarne har undervist på Den Offentlige Lederuddannelse siden 2021.

Bjarne arbejder særligt med at skabe udvikling og organisatoriske resultater gennem dialogisk samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Har i en årrække været manager for procesledelsesområdet i RMC/Attractor og manager i konsulenthuset Mannaz, før dette var han studieleder på Kaospiloterne.

Per Møller Janniche

Per Møller Janniche
Ekstern underviser i Komponent

Per har været med til at udvikle og levere konsulentydelser til alle kommunale ledelsesniveauer. Han har arbejdet med forløb for både direktioner, chef- og ledergrupper, individuel og teambaseret coaching, facilitering og procesledelse.

Derudover har Per undervist i over seks år på Den Offentlige Lederuddannelse i blandt andet Coaching og Det personlige lederskab og forandring, og er ligeledes fast tilknyttet som underviser på Den Offentlige Proceslederuddannelse®

John Møldrup

John Møldrup
Chefkonsulent i Komponent


John er ekspert i proces- og innovationsledelse – et område, hvor han gennem mange år har opbygget stærke teoretiske og praktiske kompetencer. John er en stærk formidler med fokus på at arbejde med omsætning af teori til praksis.

John underviser ligeledes på Den Offentlige Proceslederuddannelse®.

Det siger tidligere studerende:

”Jeg har fået meget mere ud af modulet, end jeg overhovedet havde turde drømme om. En af de helt store gevinster for mig har været den måde, vi systematisk har arbejdet med samtalen på. Det kan virke skørt at tale om samtalens kunst, men det er virkelig sådan, det forholder sig. Enhver kan tale, men vi har lært at samtale. Samtaler, hvor tillid, troværdighed og uærbødighed overfor egen hypoteser er kernen, og hvor man hele tiden reflekterer over de etiske aspekter af samtalen,”

 

Mikkel Dencker Samson, souschef i børnehave i Roskilde Kommune

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Fakta og formalia

Dette modul består af:

  • 4 undervisningsgange
  • vejledning
  • opgaveskrivning 
  • mundtlig eksamen

Den skriftlige opgave har omfang af max. 5 sider per person.

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitKomponent.


Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, individuelt eller i gruppe. En kombinationsprøve er et skriftligt oplæg kombineret med en mundtligt prøve.

Den Offentlige Lederuddannelse

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

  • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
  • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
  • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen