For både Mikkel Dencker Samson, Roskilde Kommune, og Rune Fløe Bæklund, Høje-Taastrup Kommune, har DOL-modulet om coaching været en øjenåbner i forhold til lederjobbet. De mener begge, at de har fået en bedre forståelse for samtalens betydning og nødvendigheden af samarbejder omkring de komplekse opgaver.
Udgivet den 03-10-2022

Rune Fløe Bæklund, der er teamleder i Høje-Taastrup Kommune, var på forhånd lidt skeptisk, da han meldte sig til modulet om coaching i forbindelse med DOL (Den Offentlige Lederuddannelse). Han fandt dog hurtigt ud af, hvad ledelsesbaseret coaching er.

”Det kan bedst sammenlignes med en almindelig samtale, hvor du får nogle værktøjer til at sikre, at vi skaber nye og fælles forståelser sammen med afsæt i de opgaver, vi er sat til at løse, og de målsætninger organisationen har” siger han og uddyber:

”Vi har mange samarbejdspartnere og komplekse opgaver. Derfor er det vigtigt at kunne sætte sig i andres sted og skabe samtaler om, hvordan vi bedst kommer i mål med projekterne. Det kan coachingsamtalen bidrage til. Vi vil også gerne udvikle samarbejdet i vores eget team. Derfor er jeg blevet optaget af teamcoaching som en metode, når vi drøfter den fælles kerneopgave, men også da vi havde en fælles samtale om at ”onboarde” en ny kollega i teamet.”

Samtalens kunst

I nabokommunen Roskilde Kommune er Mikkel Dencker Samson, der til daglig er souschef i en børnehave, helt på linje med Rune Fløe Bæklund.

”Jeg har fået meget mere ud af modulet, end jeg overhovedet havde turde drømme om. En af de helt store gevinster for mig har været den måde, vi systematisk har arbejdet med samtalen på. Det kan virke skørt at tale om samtalens kunst, men det er virkelig sådan, det forholder sig. Enhver kan tale, men vi har lært at samtale. Samtaler, hvor tillid, troværdighed og uærbødighed overfor egen hypoteser er kernen, og hvor man hele tiden reflekterer over de etiske aspekter af samtalen,” forklarer han.

Mikkel Dencker Samson har igennem hele sin DOL arbejdet med selvledende medarbejdere og meningsskabelse. Han mener derfor, at coaching har været den sidste brik i det puslespil, der nu er blevet til en lederuddannelse.

”Jeg valgte coaching, fordi beskrivelsen af modulet talte direkte ind i, hvor jeg stod i min ledelsespraksis. Jeg søgte redskaber og teoretisk viden i den coachende tilgang i forhold til, hvordan jeg ved hjælp af samtalen, spørgsmålstyper, roller og positioner kunne udvikle organisationen, medarbejderne og mig selv som leder,” forklarer han.

En praksisnær uddannelse

DOL er kendetegnet ved at være en praksisnær uddannelse. Mikkel Dencker Samson lægger da også særlig vægt på, at han kan bruge coachingmodulet i sin dagligdag.

”Et helt konkret eksempel er, at jeg i alle samtaler, som jeg kender på forhånd, reflekterer over, hvad det er for en samtale, jeg skal have. Det hjælper mig at tænke over, hvilken position jeg skal indtage som udgangspunkt, hvilke etiske overvejelser jeg skal have for øje, og hvilke spørgsmål jeg skal stille,” siger han.

Han er derfor heller ikke i tvivl om, at coaching har givet ham nogle værdifulde redskaber, han kan bruge i sin ledergerning.

”Når man leder et team af engagerede medarbejdere, som alle sigter mod et fælles og individuelt mål, er det fantastisk, at den coachende tilgang byder på en vinkel, hvor fælles meningsdannelse er omdrejningspunktet, og hvor der ved hjælp af samtaleteknikker skabes tillid i rummet”, siger han og fortsætter:

”Jeg har længe arbejdet væk fra en institutionskultur, hvor jeg som leder var den, der skulle have svaret på de fleste udfordringer. Modulet gav et helt nyt blik på, hvordan jeg ved hjælp af spørgeteknikker kan få øje på nye måder, at agere på og derigennem få medarbejderne til at være mere selvledende mod fælles mål samtidig med at medarbejderne tager mere ansvar.”

Klar anbefaling

Både Mikkel Dencker Samson og Rune Fløe Bæklund sender deres bedste anbefalinger i forhold til coachingmodulet på DOL, og de håber begge, at andre offentlige ledere vælger at kigge den vej.  

”Coaching er en udviklingsrejse ind i dine egne tanker, vaner og værdier. Modulet lærer dig at se dig selv udefra. Du kommer til at tænke over dig selv, dine mønstre, værdier og forudindtagelser. For mig er grundlaget for god ledelse, at man forstår, hvem man er, hvad man kommer med, og hvordan man kan bruge dette i samspillet til at udvikle medarbejderne og organisationen”, forklarer Mikkel Dencker Samson.

Og Rune Fløe Bæklund følger trop. Han ser et stort potentiale i forhold til at folde coachingen ud i sin hverdag som leder.

”Masser af ledelse handler om at have gode samtaler om de udfordringer, vi står overfor, på en måde, hvor det ikke opleves som kritik, men hvor det er udviklende både individuelt og fælles. Undervisningen har givet mig en masse viden og teorier, som det har været fantastisk at få lov til at prøve af i egen organisation efterfølgende. Der kan jeg for alvor se, at det giver mening,” forklarer han.

Tilfreds underviser

Underviser på DOL-modulet om coaching og chefkonsulent i Komponent Per Møller Janniche glæder sig over, at forløbet har skabt den læring, som deltagerne fremhæver.

”For Komponent har det været vigtigt at bringe forståelser og praktiske tilgange til coaching ind i den hverdag, deltagerne befinder sig i. Professionelle samtaler i organisationer bygger i stor udstrækning på metoder og forståelser fra klassisk coaching og fx mentoring og supervision, men når de skal udføres i en ledelsesmæssig og organisatorisk sammenhæng, skal der en række vigtige tilpasninger til”, siger han og fortsætter:

”Det har vi netop arbejdet med, og det er da herligt at høre, at det har skabt læring og værdi. Særligt taget i betragtning at lederens samtaler er en helt central faktor i al kommunal drift og udvikling.”

Læs mere om modulet Coaching (5 ECTS) eller andre relaterede forløb

Den Offentlige Lederuddannelse

Med Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) får du en praksisnær lederuddannelse, hvor omdrejningspunktet er din hverdag, dine opgaver og dine udfordringer som leder i den offentlige sektor.

Leder