Arbejder du i dit professionelle virke med mennesker, hvor der er brug for at skabe forandring- af adfærd eller måske livsstilændringer?

Det kan også være at du, måske som leder, ønsker at blive klædt på til at understøtte dine medarbejderes eller kollegaers samtalekompetencer i det borgernære motivations - og forandringsarbejde?

”Den Motiverende Samtale” (MI) vinder større og større indpas i kommunerne og regionerne og er et anerkendt og effektivt værktøj, når det kommer til at skabe forandring. ”Den Motiverende Samtale” bidrager som metode til at opdage styrker og ressourcer hos borgeren og ikke mindst motivere til fx sundhedsfremme eller proaktive processer. Metoden benyttes inden for alle sociale områder, hvor der arbejdes med at motivere borgere til forandring med udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og værdier.

På modulet lægges der vægt på øvelser, refleksion og træning af kommunikative MI færdigheder både på undervisningsdagene og i egen praksis. Du udvikler dine handlekompetencer i at gennemføre og lede samtaler, som fremmer den enkeltes motivation, ansvarlighed og delagtighed i egen forandring, læring eller udvikling.

Det siger deltagerne om modulet:


”Det at vi skulle optage samtaler, det har givet værdi i forhold til min praksis! Det vil jeg sige, det var virkelig en øjenåbner, som har fået mig til at tænke mere over hvordan jeg udtrykker mig overfor borgerne og også hvad er det jeg vil have tilbage. Så der har jeg virkelig lært noget. ”
-Karina, fastholdelseskonsulent, Glostrup Jobcenter.

”Vi ved at hvis vi er undersøgende på hvor dårlige borgerne er, så vil vi langt hen ad vejen komme frem til, at så er der meget de ikke vil kunne. Er vi undersøgende på hvad borgerne faktisk kan, selvom det kan være små ting i en normal optik, så kan det stadig være med til at generere en bevægelse frem mod, at borgeren kan endnu mere. Så på den måde spiller den motiverende samtale jo godt ind i hele det paradigmeskifte, som vi oplever”.
-Afdelingsleder Odense Kommune, Jobrehabiliteringscentret.

Indhold

Forløbet "Den motiverende samtale" tager udgangspunkt i de valgfrie diplommoduler under Den Offentlige Lederuddannelse "Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer" (5 ECTS) og "Coaching" (5 ECTS). Der er fuld merit mellem modulerne fra Den Offentlige Lederuddannelse og Diplomuddannelse i Ledelse.

Om modulet:

  • Du tilegner dig effektive og evidensbaserede strategier og værktøjer til at skabe forandring af en konkret adfærd eller livsstil
  • Du får indgående viden og forståelse for forandring og forandringsprocesser
  • Du opnår indblik i teorien bag ”Den Motiverende Samtale”
  • Du udvikler dine samtalekompetencer i motivations- og forandringsarbejde til brug i din daglige praksis

Vil du vide mere?

Læs mere om undervisers påviselige resultater med Den Motiverende Samtale på http://www.dualog.dk/ eller kontakt underviser Bente Malig Larsen på E: bente@dualog.dk eller T: 2299 7937 hvis du ønsker at vide mere om indholdet på modulet eller ”Den Motiverende Samtale” som metode.

Bente Malig Larsen er godkendt træner i Motivational Interviewing og medlem af det internationale netværk bag MINT, Lektor, Cand.cur., sygeplejerske.

Tilrettelæggelse

Modulet har 8 undervisningsdage som er tilrettelagt som seminarer af 2 dages varighed. Mellem seminarerne trænes MI opgaver i egen praksis.
Modulet afsluttes med eksamen.

Forløbet kan afsluttes med en eksamen af de to moduler fra Den Offentlige Lederuddannelse. Efter endt eksamen udstedes formelt kompetencegivende beviser for de to valgmoduler - i alt 10 ECTS point.

Hvis du er i gang med eller påtænker at opstarte en diplomuddannelse inden for andre fagområder (fx pædagogik, sundhed, socialområdet eller offentlig forvaltning), kan du også få disse to valgmoduler godkendt i din diplomuddannelse.

Særlige forhold

Overnatningsmuligheder lige i nærheden! Komponent hjælper gerne med at booke overnatning, i forbindelse med undervisningen, til særlig Komponent-pris.

HUSK at kompetencefonden kan søges til uddannelsen. Du kan søge støtte til uddannelsen via Kompetencefonden. http://www.denkommunalekompetencefond.dk/

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl

18.100 kr.
Varighed: 4x2 dage samt vejledning og eksamen
ECTS: 10
Se alle dage og tidspunkter
Herlev - efteråret 2023

Undervisning: 17.+18.8. / 7.+8.9. / 2.+3.10. / 30.+31.10.2023
Vejledning: 6.11.2023 (online)
Aflevering: 20.11.2023
Eksamen: 30.11. + 1.12.2023
Tilmeldingsfrist: 14.6.2023
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Underviser er Bente Malig Larsen
Undervisningen foregår hos Komponent, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev - fra kl. 9.00-15.00
--------------------

Underviser Bente Malig Larsen er udviklingskonsulent, lektor, Cand. Cur, sygeplejerske og indehaver af Dualog. Bente er certificeret træner i den motiverende samtale (motivational interviewing) og har mange års erfaring med kompetenceudvikling og supervision.

Tidligere studerende siger om Bente Malig Larsen:
”Bente Malig er den mest inspirerende underviser jeg nogensinde har haft”

”Sikker, dygtig og venlig”

”Bente Malig brænder for sit fag og er utrolig inspirerende”

”Bente er yderst faglig kompetent. Det at hun er certificeret indenfor MI gør, at hun kan formidle de små nuancer af tilgangen, som gør at MI skiller sig ud.
Derudover har hun en tilstedeværelse og interesse for den enkelte, der samler holdet og skaber et tillidsfuldt undervisningsmiljø.”

”Meget kompetent underviser”

”Utrolig nærværende og dygtig formidler”

“Har grebet, det der kom op og talt ind i det, vi var optagede af, samtidig med, at vi kom omkring litteraturen”
--------------------
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.

Fakta

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

  • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
  • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
  • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen