Arbejder du i dit professionelle virke med mennesker eller organisationer, hvor der er brug for at skabe forandring af adfærd?

Det kan også være, at du ønsker at blive klædt på til at understøtte dine medarbejderes eller kollegaers samtalekompetencer i det borgernære motivations - og forandringsarbejde?

Den Motiverende Samtale (MI) vinder større og større indpas i kommuner og regioner og er et anerkendt og effektivt værktøj, når det kommer til at skabe forandring.

MI er en strategi til at lytte til mennesker, som er ambivalente overfor forandring- hvad enten det er medarbejdere eller borgere.

MI Identificerer medarbejdernes/borgernes motivation og bruger den aktivt i forandringer. MI-tilgangen er en særlig måde at bedrive ledelse på og metoderne knyttes til en organisatorisk og ledelsesmæssig kontekst

modulet lægges der vægt på øvelser, refleksion og træning af kommunikative MI færdigheder både i undervisningen og i egen praksis. Du udvikler dine handlekompetencer i at gennemføre og lede samtaler, som fremmer den enkeltes motivation, ansvarlighed og delagtighed i egen forandring, læring eller udvikling.

Det siger deltagerne om modulet:

Det at vi skulle optage samtaler, det har givet værdi i forhold til min praksis! Det vil jeg sige, det var virkelig en øjenåbner, som har fået mig til at tænke mere over hvordan jeg udtrykker mig overfor borgerne og også hvad er det jeg vil have tilbage. Så der har jeg virkelig lært noget.
-Karina, fastholdelseskonsulent, Glostrup Jobcenter.

Vi ved at hvis vi er undersøgende på hvor dårlige borgerne er, så vil vi langt hen ad vejen komme frem til, at så er der meget de ikke vil kunne. Er vi undersøgende på hvad borgerne faktisk kan, selvom det kan være små ting i en normal optik, så kan det stadig være med til at generere en bevægelse frem mod, at borgeren kan endnu mere. Så på den måde spiller den motiverende samtale jo godt ind i hele det paradigmeskifte, som vi oplever.”
-Afdelingsleder Odense Kommune, Jobrehabiliteringscentret.

Indhold

Forløbet "Den motiverende samtale" tager udgangspunkt i de valgfrie diplommoduler under Den Offentlige Lederuddannelse "Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer" (5 ECTS) og "Coaching" (5 ECTS). Der er fuld merit mellem modulerne fra Den Offentlige Lederuddannelse og Diplomuddannelse i Ledelse.

Om modulet:

  • Du tilegner dig effektive og evidensbaserede strategier og værktøjer til at skabe forandring i praksis, både hos den enkelte og organisationen
  • Du får indgående viden og forståelse for forandring og forandringsprocesser
  • Du opnår indblik i teorien bag ”Den Motiverende Samtale”
  • Du udvikler dine samtalekompetencer i motivations- og forandringsarbejde til brug i din daglige praksis

Vil du vide mere?

Læs mere om undervisers påviselige resultater med Den Motiverende Samtale på http://www.dualog.dk/ eller kontakt underviser Bente Malig Larsen på E: bente@dualog.dk eller T: 2299 7937 hvis du ønsker at vide mere om indholdet på modulet eller ”Den Motiverende Samtale” som metode.

Bente Malig Larsen er godkendt træner i Motivational Interviewing og medlem af det internationale netværk bag MINT, Lektor, Cand.cur., sygeplejerske.

Tilrettelæggelse

Modulet har 8 undervisningsdage som er tilrettelagt som seminarer af 2 dages varighed. Mellem seminarerne trænes MI opgaver i egen praksis.
Modulet afsluttes med eksamen.

Forløbet kan afsluttes med en eksamen af de to moduler fra Den Offentlige Lederuddannelse. Efter endt eksamen udstedes formelt kompetencegivende beviser for de to valgmoduler - i alt 10 ECTS point.

Hvis du er i gang med eller påtænker at opstarte en diplomuddannelse inden for andre fagområder (fx pædagogik, sundhed, socialområdet eller offentlig forvaltning), kan du også få disse to valgmoduler godkendt i din diplomuddannelse.

Særlige forhold

Overnatningsmuligheder lige i nærheden! Komponent hjælper gerne med at booke overnatning, i forbindelse med undervisningen, til særlig Komponent-pris.

HUSK at kompetencefonden kan søges til uddannelsen. Du kan søge støtte til uddannelsen via Kompetencefonden. http://www.denkommunalekompetencefond.dk/

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl

18.100 kr.
Varighed: 4x2 dage samt vejledning og eksamen
ECTS: 10
Se tid og sted for det valgte forløb
Aarhus - foråret 2024

Undervisning: 4.+5.3. / 8.+9.4. / 6.+7.5. / 27.+28.5.2024
Vejledning: 31.5.2024
Aflevering: 10.6.2024
Eksamen: 21.6. + 25.6.2024

Tilmeldingsfrist: 5.2.2024.
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Undervisningen foregår hos Komponent, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N - fra kl. 9.00 - 15.00

Underviser på modulet er John Møldrup
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Den Offentlige Lederuddannelse

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

  • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
  • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
  • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen