Få kompetencer til at forstå, anvende og lede implementeringen af digitale processer og teknologier, der understøtter, nytænker og forbedrer kerneopgaven til gavn for borgere og brugere

På modulet arbejder vi med ledelses- og udviklingsopgaven ind i en tværfaglig og tværorganisatorisk sammenhæng, og du får kompetencer til lede digital udvikling og omstilling med værdi for borgere og brugere.

Du bliver bevidst om dine egne ledelsesmæssige styrker og udviklingspotentialer, når du skal lede digital transformation, og du tilegner dig værktøjer og kompetencer til at vurdere organisationens digitale modenhed og spotte kompetenceudviklingsbehov.

Endelig får du indblik i aktuelle digitaliseringstendenser som f.eks. kunstig intelligens, robotter og Augmented Reality, så du bedre kan spotte udviklingsmuligheder i din egen afdeling eller organisation.

Indhold

Digital transformation er andet og mere end at sætte strøm til arbejdsgange, kommunikere med borgerne og holde virtuelle møder. Digital transformation handler om at forstå, anvende og udnytte teknologier og digitale processer, så de understøtter, nytænker og forbedrer kerneopgaven til gavn for borgere og brugere.

Derfor skal du heller ikke være it-superbruger for at lede digitale transformation. Men du skal have lyst til at løfte blikket og se muligheder i den digitale omstilling, så du kan gå forrest, når I skal udvikle kerneopgaven med digitale løsninger og processer, som gør en reel positiv forskel og skaber værdi for borgerne.

På dette valgmodul bliver du klædt på til at lede den digitale transformation i din afdeling eller organisation. Du får et teoretisk indblik i ledelse af digitale forandringer og forholdet mellem teknologi, mennesker og organisation, og du præsenteres for og trænes i konkrete og praksisnære metoder til at:

  • identificere det digitale udviklingspotentiale
  • inddrage borgere og brugere i udviklingen
  • sætte fokus på og styrke organisationskultur og kompetencer i din afdeling eller organisation
  • udvælge relevante løsningsmodeller

  • samarbejde på tværs og med eksterne samarbejdspartnere

  • forankre nye digitale løsninger i organisationen, realisere gevinster og forbedre kerneopgaven.

Tilrettelæggelse

Ledelse af digital transformation består af 4 online undervisningsdage og fire virtuelle arbejdssessioner i læringsteams, hvor du sammen med dine medstuderende får lejlighed til at arbejde med egen case og træne konkrete værktøjer.

På undervisningsdagene vil du opleve en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis med fokus på udforskning, refleksion og dialog. Og mellem undervisningsdagene kommer du på opdagelse i egen organisation.

Desuden er der vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave har omfang af max. 5 sider per person.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitKomponent.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl.

Varighed: 4 dage + vejledning og eksamen
ECTS: 5
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.

Er du i målgruppen?

Modulet henvender sig til offentlige ledere.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Fakta

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

  • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
  • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
  • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen