Komponent og Impact Insider har sammen undersøgt kommunernes erfaringer med sociale effektinvesteringer i danske kommuner. Find analysen her.
Udgivet den 07-05-2024

Forebyggelse betaler sig både menneskeligt og økonomisk. Det var mantraet, da sociale investeringer blev introduceret i Danmark i 2010’erne. I starten blev det dog ved snakken, fordi der var behov for at bygge et solidt fundament, bl.a. med mulighed for ekstern finansiering via Den Sociale Kapitalfond og Den Sociale Investeringsfond Effekt. Det var en ny model modelleret på erfaringer fra Storbritannien, og den er væsensforskellig fra den måde, vi traditionelt styrer økonomien på vores velfærdsområder, så den krævede noget tilvænning.:                                                                                                          

Men efter nogle år med kun enkelte prøvehandlinger tog de sociale investeringer fart. I dag har kommunerne tilsammen gennemført 28 sociale investeringer, heraf 25 med ekstern finansiering. Samtidig har både Reformkommissionen og Tranæsudvalget sat sociale investeringer på dagsordenen. Derfor er det nærliggende med en temperaturmåling: Hvad er kommunernes foreløbige erfaringer med sociale effektinvesteringer?

Komponents Karsten Storgaard Bjerre har sammen med sammen med Nikolaj Neven fra Impact Insider gennemført en undersøgelse af kommunernes erfaringer og oplevede fordele og risici. Undersøgelsen bygger på besvarelser af et spørgeskema sendt til de investeringsansvarlige for 28 sociale investeringer. 25 investeringsansvarlige fra 15 kommuner har besvaret spørgeskemaet. 

Undersøgelsen afdækker bl.a. kendte fordele og ulemper ved sociale investeringer og kommunernes forventninger til fremtidige sociale investeringer. 

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Foreløbige erfaringer med sociale effektinvesteringer i danske kommuner

Udarbejdet af Karsten Storgaard-Bjerre, PhD, cand.scient.pol., Komponent & Nikolaj Neven, cand.scient.pol, Impact Insider. Udgivet i maj 2024.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

KASB
Chefkonsulent
Karsten Storgaard Bjerre