KASB

Karsten Storgaard Bjerre

Chefkonsulent

Karsten er chefkonsulent i Komponent og har 20 års erfaring med evaluering, styring, ledelse og business caseudvikling på velfærdsområderne, herunder særligt socialområdet.

Interessen for at koble økonomiske og faglige perspektiver på velfærdsområderne har været den røde tråd gennem karrieren. Dette kommer bl.a. til udtryk i Karstens erhvervsPhD-projekt om sociale investeringer i danske kommuner fra 2020.

Forud for PhD-projektet har Karsten bl.a. arbejdet i Socialforvaltningen i Københavns Kommune gennem 8 år. Først på børnefamilieområdet, som bl.a. økonomi- og analysechef og senere voksenområdet, med ansvar for udvikling af budget- og investeringsforslag i forvaltningens økonomikontor. Karsten har således dyb indsigt i vilkårene for styring og ledelse på socialområdet.

Find mig på LinkedIn