Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Case / 09.02.2022
Gentofte Kommune: Lærerige samtaler skal løfte skoleområdet
Gentofte Kommune arbejder med at udvikle synligt lærende skoler, hvor alle børn får styrket deres læringsprogression. Hvis kommunen skal lykkes, kræver det imidlertid, at ledelsen i hele kæden tager sin egen medicin, hvor lærerige samtaler er et af midlerne. Derfor har kommunen allieret sig med Komponent.
Læs casen her
Viden og inspiration / 27.01.2022
Hurra for de administrative dyder
Vi bør blive bedre til at hylde den administrative faglighed i hverdagen. Når kommunale ledere og medarbejdere 'bare' passer deres arbejde og sikrer, at god forvaltningsskik og retssikkerhed er på plads, udgør de grundlaget for opgaveløsningen i kommunerne - også når der skal tænkes nyt og innovativt.
Læs artiklen her
Viden og inspiration / 20.02.2022
Bliv en bedre leder – 10 gode grunde til at vælge Den Offentlige Lederuddannelse
Med Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) styrker du din lederidentitet og dine individuelle lederkompetencer, så du står stærkere i den organisatoriske og politisk styrede sammenhæng, du er en del af.
Læs hvorfor
Case / 20.02.2022
Startskuddet er gået: Nu skal 140 Aalborg-medarbejdere lære af hinanden
Et ambitiøst kompetenceudviklingsforløb for 140 medarbejdere i CBU skal styrke fagfællesskabet og den tidlige indsats i Aalborg. Mange forskellige læringsrum sikrer organisatorisk ophæng, faglig sammenhæng og kompetenceudvikling tæt på praksis.
Læs artiklen
Viden og inspiration / 15.02.2022
Kattegat Kommune: En fiktiv kommunes udviklingshistorie
Kattegat Kommune måske nok en fiktiv kommune, men derfor er den ikke gået fri af den udvikling, der har præget det kommunale selvstyre siden 70’erne.
Læs artiklen
Case / 20.02.2022
Arbejdslørdag styrker både forældrefællesskabet og børnenes læring, trivsel, dannelse og udvikling
Et stærkt forældrefællesskab gavner børnefællesskabet og styrker børnenes læring, trivsel og udvikling. Det slog Susanne Hermansen fast, da hun gæstede Komponents temadag om det gode forældresamarbejde i skole og dagtilbud i Haderslev Kommune.
Læs casen
Viden og inspiration / 27.01.2022
Økonomikonsulenten – brobygger i kommunen
Som økonomikonsulent skal du forstå de velfærdsfaglige områder og være en solid sparringspartner for politikere og ledere i kommunen. Økonomistyringen er flyttet fra økonomiforvaltningen og ud i de faglige afdelinger, og det stiller nye krav. Komponents Peter Bogh giver sit bud på økonomikonsulentens rolle anno 2021.
Læs artiklen her
Viden og inspiration / 20.02.2022
Målrettet onboarding er en god investering
I har sikket brugt både masser af tid og ressourcer på rekrutteringen, og nu har I endelig fundet den helt rigtige medarbejder til jobbet. Men har I også sørget for en god onboardingproces? Det er nemlig en rigtig god idé, hvis I vil fastholde medarbejderen og højne tilfredsheden i organisationen.
Læs artiklen
Viden og inspiration / 20.02.2022
Fire fif til personlig planlægning
Personlig planlægning er ikke blevet mindre vigtig, efter at mange af os her i Covid-19-tiden har sat os godt til rette på hjemmekontoret. I Næstved har medarbejderne i Center for Arbejdsmarked netop deltaget i et forløb, der skal minde dem om vigtigheden af ting som planlægning, prioritering og pauser.
Læs artiklen
Viden og inspiration / 20.02.2022
Gå på opdagelse i fordelene ved undervisning online
Er du en af dem, der ikke er helt begejstret ved tanken om at skulle deltage på et onlineforløb? Hos Komponent er vores erfaring, at onlineundervisning ofte fungerer bedre end forventet og faktisk har flere fordele.
Læs artiklen
Viden og inspiration / 20.02.2022
Politiker i børne- og ungeudvalget: Styrk samarbejdet med din forvaltning
Politikere i børne- og ungeudvalget træffer beslutninger, som har store konsekvenser for udsatte børn, unge og deres familier. De skal være skarpe på juraen og deres egen rolle og turde stille spørgsmål til embedsmændene, så sagsbehandlingen bliver så god som muligt. Sådan lyder et par af de gode råd fra jurist Sanne Møller, som underviser på Komponents kursus for medlemmer af børne- og ungeudvalg.
Læs artiklen
Nyhed / 27.01.2022
Kommunernes nye udviklingscenter Komponent trækker i arbejdstøjet - nu er bestyrelsen udpeget
Komponent er nu etableret som en selvstændig virksomhed ejet af alle 98 kommuner i forening. Komponent tilbyder rådgivning, kompetenceudvikling og efteruddannelse, som matcher både de nuværende og fremtidige udfordringer og behov, som kommunerne står med.
Læs artiklen her
Case / 20.02.2022
Kursus bidrager til fælles fodslag i Regnskabsteamet på Bornholm
Et fælles udgangspunkt og større indsigt i hinandens arbejdsopgaver. Det var resultatet, da Regnskabsteamet i Center for Økonomi og Personale ved Bornholms Regionskommune i efteråret mødtes til en skræddersyet udgave af kurset Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Læs hvordan
Case / 20.02.2022
Varde: E-læring og praksiskursus skal sikre fælles viden og fagligt sprog
Varde: E-læring og praksiskursus skal sikre fælles viden og fagligt sprog
Læs artiklen
Case / 15.02.2022
Frederiksbergs jobcenter sætter fokus på borgerdialog – også digitalt
Et nyt ambitiøst projekt i samarbejde med Komponent skal flytte mindsettet hos 400 medarbejdere i Frederiksberg Kommunes arbejdsmarkedsafdeling og styrke deres kommunikation med borgerne.
Læs casen her
Viser 190 ud af 190