Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Case / 02.03.2022
Strategisk kompetenceudvikling: Fire gode råd og et stærkt eksempel 
Alle elementerne i eksemplarisk arbejde med strategisk kompetenceudvikling var på plads, da Koncernservice ved Københavns Kommune i efteråret slog dørene op til KS Uddannelsen. Chefkonsulent Martin Nielsen fortæller her om tankerne bag den nye uddannelse og giver fire råd til dig, der vil skabe mere sammenhæng og synergi i jeres kompetenceudvikling.
Læs mere
Case / 09.02.2022
Sorø Kommune: Komponent-samarbejde styrker økonomistyringen på ældreområdet
Komponent har som led i et større projekt lavet en budgetanalyse og udviklet en ny budgetmodel for ældreområdet i Sorø Kommune. Sammen med en ny organisering i forhold til økonomistyringen giver det kommunen bedre muligheder for at agere hensigtsmæssigt, hvis der sker ændringer i forhold til eksempelvis demografi eller serviceniveau.
Læs casen her
Viden og inspiration / 17.02.2022
Afsløring: Underviser i grafisk facilitering kan ikke tegne
Selvom du ikke kan tegne, kan få simple visuelle greb styrke kreativiteten og skabertrangen på dit møde eller din workshop. Det siger chefkonsulent Katrine Brenner, der underviser i grafisk facilitering og selv anvender det med stor succes, når hun faciliterer workshopper og processer.
Læs artiklen
Viden og inspiration / 09.02.2022
Få mest muligt ud af din onlineundervisning
Onlineundervisning minder på mange måder om den undervisning, du er vant til fra undervisningslokalet – og så alligevel ikke helt.
Læs artiklen her
Case / 09.02.2022
Varde Kommune: Afdækning af tværkommunale samarbejder
Komponent har hjulpet Varde Kommune med at blive klogere på mulighederne for tværkommunale eller mellemkommunale samarbejder. vi har bl.a. afdækket forskellige typer af samarbejde rundt omkring i det kommunale landskab og sat dem ind i en Vardekontekst.
Læs casen her
Case / 09.02.2022
Hvad siger de unge om den kommunale ungeindsats?
Komponent har gennemført brugerrejser med 70 unge i 10 kommuner. Vi har samlet vores erfaringer i en pjece, der tager udgangspunkt i citater fra de unge, beskriver, hvad de oplever som de væsentligste udfordringer, og giver eksempler på nogle konkrete indsatser fra forskellige kommuner.
Læs casen her
Case / 26.01.2022
Gentofte Kommune: Råderumskursus får økonomi og faglighed til at spille bedre sammen
Komponent har gennemført et skræddersyet udviklingsforløb i Gentofte Kommune, der har givet kommunen en vifte af metoder til at finde råderum – herunder et større analytisk fokus og grundlag for et bedre samarbejde mellem økonomikonsulenter og fagområderne.
Læs casen her
Case / 09.02.2022
Vordingborg Kommune: Ny handleplan og nyt budgetværktøj skal få socialområdet på ret kurs
Økonomiske udfordringer og udsigten til en stigning i antallet af anbringelser har fået Vordingborg Kommune til at tage et kritisk blik på det specialiserede børneområde i samarbejde med Komponent. En ny handleplan og et nyt budgetværktøj skal få området på ret kurs både økonomisk og socialfagligt.
Læs casen her
Viden og inspiration / 09.02.2022
Nyt samarbejde mellem LEGO Fonden og KL skal styrke overgange fra dagtilbud til skole
Komponent (tidl. KLK) spiller en central rolle i et nyt 3-årigt samarbejde mellem LEGO Fonden og KL, der skal styrke sammenhængen for de 4-9-årige børn gennem legende læring fra dagtilbud til indskoling.
Læs artiklen her
Case / 26.01.2022
Næstved Kommune: Nye ideer kan hjælpe med at håndtere udgiftspresset på handicap- og psykiatriområdet
Komponent har i samarbejde med Næstved Kommune undersøgt, hvad der er af muligheder på handicap- og psykiatriområdet, hvis kommunen skal kunne efterleve den stigende efterspørgsel efter kommunens ydelser på områderne.
Læs casen her
Case / 26.01.2022
Skive Kommune: God datadisciplin er en forudsætning for planlægning på socialområdet
Komponent har sammen med Skive Kommune undersøgt udviklingen i målgrupperne på kommunens sociale botilbud og på socialområdet i det hele taget. Det har givet kommunen en bedre datadisciplinen og dermed bedre muligheder for at planlægge kapaciteten i kommunens tilbud fremadrettet.
Læs casen her
Case / 26.01.2022
Hørsholm Kommune: Styringstjek hjælper med at overholde budgettet på de specialiserede socialområder
Hørsholm Kommune har oplevet en stigning i udgifterne på de specialiserede socialområder. Derfor har Komponent gennemgået kommunens styring af de specialiserede socialområder og hjulpet med, hvilke data det er en god ide at følge med i, når man skal følge op på budgettet.
Læs casen her
Viden og inspiration / 09.02.2022
Kunsten at følge op på et ledelsesgrundlag
Du kender det sikkert godt. Ledelsesgrundlaget er formuleret, og nu skal den ledelsesmæssige praksis løftes. Bum - så rammer hverdagen, og intentionerne drukner stille og roligt i mails og møder. Der er dog nogle forholdsvis simple greb, som kan give jeres ledelsesgrundlag liv i praksis.
Læs artiklen her
Case / 26.01.2022
Tønder Kommune: Bedre dialog mellem politikere og administrationen på teknik- og miljøområdet
En undersøgelse af sagsbehandlingen på teknik- og miljøområdet har givet Tønder Kommune anledning til at kigge på, hvordan den kan forbedre såvel samarbejde som sagsbehandling. Samtidig inspirerer analysen til forbedret kommunikationen mellem politikere, medarbejdere og ledelse.
Læs casen her
Viden og inspiration / 09.02.2022
Ledelsesforløb sætter fokus på teamets styrker og blinde pletter
Ledergruppen på Lille Værløse Skole har i samarbejde med Komponent udviklet et ledelsesgrundlag, der skal understøtte både dem selv og skolen. Selv om forløbet har budt på både overraskelser og udfordringer, står ledergruppen nu stærkere og bedre i stand til at spille hinanden gode.
Læs artiklen her
Viser 171 ud af 171