Praksisnært læringsforløb for rådgivere og ledere på voksenområdet
Udgivet den 16-09-2022

Baggrund

Hvidovre Kommune ønskede at igangsætte en udvikling af fremtidens myndighed. Målet var, at etablere og fremme en fælles faglig kultur med fokus på målorienteret visitation, rettidig opfølgning, systematisk brug af dokumentationsredskaber og aftalte procedure.

Kommunen ønskede at styrke:

 • VUM-udredningerne og sikre en fælles måde at benytte VUM som et fælles faglig understøttende arbejdsredskab. Særligt med fokus på et øget udviklingsperspektiv og borgernes ressourcer.
   
 • Den fælles faglige praksis, så den enkelte sagsbehandler har blik for at sikre indsatser med afsæt i et rehabiliterende og recovery-orienteret perspektiv. Herunder at tilføre kompetenceudvikling om samtaleteknik og progressionsmål, som understøtter den enkelte medarbejders mulighed for at øge opmærksomheden på det lange perspektiv i indsatserne, og at stille krav til sammenhæng mellem pris og kvalitet.
   
 • En fælles praksis omkring helhedsorientering og koordination i sagerne. Herunder i højere grad at sikre tydeliggørelse af roller og ansvarsfordelingen mellem de involverede parter, centre mv. omkring den fælles kerneopgave.
   

"Vi oplever, at forløbet med Type2dialog har åbnet op for, at vi i afdelingen tør spørge mere ind til hinandens faglighed, og vi tør gå mere i dybden med refleksioner og spørgsmål til borgerne. Rådgiverne har fået skærpet deres fokus på deres myndighedsrolle, og den rehabiliterende tilgang. På ledelsesniveau har forløbet med Type2dialog bistået os i, at sætte retning i forhold til hvor vi gerne vil have at fagligheden flytter sig hen. Det har været godt at bruge jer, som facilitatorer og igangsættere for en proces vi kan arbejde videre med."

- Ditte Marie Blond, Leder af Voksen-rådgivningen, Hvidovre Kommune

 

Resultater

 • Et skræddersyet læringsforløb for kommunens rådgivere og ledere på voksenområdet.

 • Et læringsforløb forankret i praksis med henblik på stor grad af fransfer.
   
 • Supervision til lederne med henblik på at sikre den nødvendige ledelsesmæssige opbakning og understøttelse til at sikre den ønskede forandring. 

 

Skitse over kompetenceudviklingsforløb

 

Hvidovre Kommune - Kompetenceudviklingsforløb

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

landskab
Chefkonsulent
Linda Grouleff Rørbæk