Efteruddannelse styrker dine medarbejdere både fagligt og personligt. Det kan i den grad også styrke din organisation – men det kræver interesse og støtte fra dig som leder. Her får du fem gode råd til, hvordan du og din organisation høster frugten af medarbejdernes kompetenceudvikling.
Udgivet den 03-10-2022

Efteruddannelse giver dine medarbejdere større faglig stolthed, og de føler sig bedre rustet til at påtage sig nye opgaver. Men ikke alle medarbejdere oplever lige stor opbakning til uddannelse fra deres nærmeste leder.

Det er ærgerligt, fordi organisationen risikerer at gå glip af den gevinst, der ligger i, at motiverede medarbejdere vender retur fra efteruddannelse med ny indsigt og fornyet energi. Derfor skal ledere i det offentlige være bedre til at vise interesse for de medarbejdere, der er på skolebænken, fortæller chefkonsulent i Komponent, Thøger Terp.

– Langt de fleste ledere vil gerne vise interesse for medarbejdernes udvikling og efteruddannelse. Men for nogle kan det være svært i praksis, f.eks. fordi de er bange for at snage unødigt i, hvad der for nogle opleves som en personlig udviklingsrejse. Det er bare synd, for der er ganske enkelt et stort potentiale for at få endnu mere ud af uddannelse - både for den enkelte medarbejder og for organisationen, siger Thøger Terp.

Thøger kender det kommunale maskinrum, og han har arbejdet med kompetence- og organisationsudvikling i mange år.

–Det betyder noget, at man kan bruge det, man får med fra uddannelsen, og det kan være til gavn for afdelingen. Der er en ‘transfer’ fra uddannelse til organisation, der kan blive endnu bedre.

Det er Anne Steffensen helt enig i. Hun er chefkonsulent i Komponent med 20 års erfaring som chef og direktør i den kommunale sektor.

–Det er vigtigt, at lederne er nysgerrige på medarbejderne. Ledelse handler om relationer og om, at vi får gladere og dygtigere medarbejdere, når vi engagerer os i, hvad de laver, forklarer Anne Steffensen, der uddyber: 

– Som chefer skal vi spørge os selv: “Ved du, hvad dine medarbejdere laver?” Vi har måske en tendens til at sende medarbejdere på efteruddannelse pr. refleks. Men som chefer skal vi forholde os til, hvad det er, medarbejderne bliver dygtigere til.

Høst frugten i din afdeling: Fem gode råd

Hvis dine medarbejdere ikke oplever, at ledelsen støtter op, kan det i værste tilfælde betyde, at medarbejderne mister den motivation, de har med hjem fra skolebænken. Og dermed risikerer din organisation, at man ikke høster frugterne af medarbejdernes nye indsigt.

For at sikre, at medarbejderne oplever størst mulig opbakning, og at din organisation får mest muligt ud af det nye kompetenceløft, har vi samlet fem gode råd til dig, der vil understøtte dine medarbejderes udvikling gennem kompetenceudvikling:

Tænk strategisk, når medarbejderne skal efteruddannes

Det er vigtigt, at du allerede inden, du sender medarbejderne afsted, overvejer, hvordan de nye kompetencer kan bruges i din organisation. Få overblik over, hvilke nye opgaver afdelingen står over for, og tænk på, hvordan medarbejderne kan bidrage. Du kan overordnet set overveje, hvordan efteruddannelse kan bidrage til at skabe en bedre arbejdsplads.

– I sidste ende skal lederne føle, de får noget for pengene. Derfor skal man ikke kun bevilge, men virkelig sætte sig ind i, hvordan kompetenceudviklingen kan bidrage til arbejdspladsen. Dermed vil medarbejderne også føle, at deres nye viden bidrager, siger Thøger Terp.

Hav løbende dialog med din medarbejder

Det er vigtigt, at du har en løbende dialog med de medarbejdere, der efteruddanner sig. Det vil motivere den enkelte, og det sikrer, at du løbende kan overveje, hvordan ny viden og nye kompetencer kan bruges.

– Det er vigtigt, at du udviser interesse og følger med. Du skal være ærligt nysgerrig. Dine medarbejdere er jo dygtige, og de kan komme med input på perspektiver, som du ikke havde tænkt over. Du bliver en dygtigere leder, når dine medarbejdere bliver dygtigere end dig, siger Anne Steffensen.

Formaliser dialogen

Afhold evt. et møde pr. modul. Sørg for at forventningsafstemme med medarbejderen. Giv feedback og kom med gode idéer - både til forløb og valg af afsluttende opgave. Lav en plan for forløbet, hvor medarbejderen præsenterer den afsluttende opgave på et personalemøde, og hvor I aftaler en dato, hvor I fejrer afslutningen af forløbet.

– Det handler om anerkendelse, og for ledelsen handler det om, hvordan man kan motivere medarbejderne til at udvikle de konkrete opgaver i afdelingen, fortæller Thøger Terp. 

Brug den nye viden i din organisation

Du har en unik mulighed for at få ny viden ind i din afdeling. Og med den nye viden er der en unik mulighed for at udvikle nye løsninger og nye metoder.

–Man kan jo starte med den afsluttende opgave. Her har du en medarbejdere siddende, som kan arbejde med en konkret udfordring, I har i afdelingen, fortæller Anne Steffensen. 

Tag dig tid - det betaler sig

Alle medarbejdere ønsker opbakning fra deres leder. Og det kan være svært at få kalenderen til at gå op. Men brug tiden. Hvis du engagerer dig og hvis du lytter, så vil du helt sikkert få nye input, der kan komme organisationen til gavn.

  Læs mere Læs mindre
  Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

  Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

  Komponent og Moos-Bjerre har i efteråret 2021 undersøgt administrative medarbejderes oplevede udbytte af Kommunom- og Sundhedskommunomuddannelsen. Undersøgelsen bygger på besvarelser fra 592 studerende og 118 ledere samt fokusgrupper og personlige interviews. Undersøgelsen indgår i kvalitets- og udviklingsarbejdet på uddannelserne.

  Hvad siger evalueringen?

  • 3 ud 4, der har taget uddannelsen, føler en større faglig stolthed
  • 4 ud 5 føler sig bedre rustet til at løse nye opgaver
  • 42 % af de studerende føler ikke, at lederne udviser interesse for uddannelsen
  Læs mere Læs mindre

  Kontakt

  Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

  Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

   

  ANST
  Chefkonsulent
  Anne Steffensen
  THT
  Chefkonsulent
  Thøger Terp