Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
COLOURBOX18437914.jpg
Case / 13.09.2022
Etablering og udvikling af netværksmøder for uddannelsesansvarlige
Etablering og udvikling af netværksmøder for uddannelsesansvarlige gennem praksisnære supervisioner i et aktionslæringsperspektiv
Læs mere
Billede
Case / 13.09.2022
Aabenraa Kommune implementerer faste teams
Aabenraa Kommune implementerer faste selvstyrende teams i ældreplejen med Type2dialog's støtte. Målene inkluderer at øge medarbejdernes trivsel, skabe større tryghed for borgerne, fokusere på selvhjulpenhed og forbedre plejens sammenhæng og kvalitet.
Læs mere
Viden og inspiration / 12.09.2022
Feedback Informeret Socialt Arbejde?
Det er nu seks år siden, Komponents chefkonsulent og antropolog Bjarne Richter Bjelke blev certificeret underviser i metoden Feedback Informed Treatment (FIT). Det har siden vist sig mange gange i undervisningen, at vi i en dansk, social og kommunal kontekst måske kunne have glæde af at tale om noget, man kunne kalde Feedback Informed Social Work.
Fold artiklen ud
COLOURBOX29908660.jpg
Case / 10.09.2022
Aktiv Hverdag i plejeboliger
Rehabilitering, livskvalitet og træning – sundhedsfaglig implementeringsproces i Odder Kommune
Læs mere
COLOURBOX47456674.jpg
Case / 10.09.2022
Kvalitet i medicinprocessen
Sundhedsfaglig screening og klar til tilsyn – specialiseret botilbud til børn og unge
Læs mere
COLOURBOX48070548.jpg
Case / 10.09.2022
Kvalitet i den sundhedsfaglige praksis
Sundhedsfaglig screening af instrukser, medicinprocessen og dokumentation
Læs mere
Viden og inspiration / 09.09.2022
Fra data til relevant vidensgrundlag og beslutningsstøtte
Kommunerne er i de seneste år blevet mere opmærksomme på, hvordan data og analyse har en stor styringsmæssig værdi. For at data kan analyseres og formidles, så det kan bruges som vidensgrundlag og beslutningsstøtte i vores organisationer, er der et stigende behov for, at medarbejdere og ledere ved, hvad god datakvalitet er samt hvordan rå data kan omsættes til værdifulde indsigter.
Læs mere
COLOURBOX40301614.jpg
Case / 08.09.2022
Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde
Implementering af metode til effektiv og systematisk koordinering
Læs mere
COLOURBOX48224500.jpg
Case / 06.09.2022
Sundhed i en socialfaglig kontekst
Ringkøbing-Skjern Kommune styrker sundhedsfaglige kompetencer hos medarbejdere og ledere for at forbedre kvalitet og patientsikkerhed. Projektet omfatter kulturændring, interne audits og klare mål for effektiv dokumentation og kvalitetssikring.
Læs mere
COLOURBOX46998740.jpg
Case / 05.09.2022
Pårørendesamarbejde på demensafsnit
Kompetenceudvikling og systematik om inddragelse af pårørende på plejecentre
Læs mere
Nyhed / 05.09.2022
Projekt afdækker handlemuligheder ved særligt dyre enkeltsager
Nyt samarbejde mellem KL og Komponent skal hjælpe kommunerne med at afdække potentialer og handlemuligheder i forhold til særligt dyre enkeltsager.
Læs mere
COLOURBOX31148195.jpg
Case / 04.09.2022
Kvalitetsløft på tværs af myndighed og korttidspladser
Tværfaglig koordinering af rehabiliteringsforløb for borgere på midlertidige pladser i Haderslev Kommune.
Læs mere
COLOURBOX41552090.jpg
Case / 03.09.2022
Gruppeforløb med peer-to-peer for børn, unge og forældre
Lejre Kommune og Type2dialog har samarbejdet om afprøvning af peer-to-peer gruppeforløb, som Lejre Kommune har implementeret i indsatsen Mod og Mestring, som er et kommunalt tilbud målrettet børn og unge med angst samt deres forældre.
Læs mere
Viden og inspiration / 31.08.2022
Interimledelse: Unik mulighed, at den midlertidige leder kan tale konfliktfrit med ny leder
En midlertidig ekstern leder kan hjælpe kommunale afdelinger gennem tumultariske tider, give nærværende og faglig personaleledelse midt i en organisatorisk brydning, komme med konkrete løsningsforslag til budgetomlægninger og ikke mindst være en del af onboardingforløbet for den nye leder. Men vil I have et maksimalt udbytte ud af jeres midlertidige interimleder, er der nogle overvejelser, I bør gøre jer først.
Læs mere
Viden og inspiration / 30.08.2022
Gode fortællinger om svære børneliv
Børnebevidninger kan være en guldgrube for udsatte børn. Gennem breve fra tidligere omsorgsgivere og fagpersoner, kan børnene få et nuanceret billede af sig selv, og bevare et positivt selvbillede og tilliden til verden, fortæller børnepsykolog Rikke Yde Tordrup.
Læs mere