En fælles temadag for Handicaprådet i Skive Kommune gav medlemmerne en bedre forståelse for hinandens rolle, rådets opgaver og områdets kompleksitet. Det er blevet nemmere for Maj-Britt Løgstrup at udfylde formandsrollen, og dermed er det også nemmere for embedsmændene.
Udgivet den 13-12-2022

Det var ønsket om en god start og en fælles retning i arbejdet, der i man 2022 fik Skive Kommune til at gennemføre en temadag for det lokale handicapråd. Rådet havde mødtes før, men en ny formand og flere nye medlemmer gjorde, at man ønskede et fælles afsæt for både arbejdet i handicaprådet og det helt afgørende samarbejde mellem medlemmerne og mellem handicapråd og kommune.

- I handicaprådet har vi både nye medlemmer og gamle garvede, både på borger-, politiker- og embedsmandssiden. Men mange års erfaring betyder ikke nødvendigvis, at vi griber arbejdet an på den rigtige måde. Derfor blev vi ret hurtigt enige om at mødes til en fælles dag, hvor vi kan komme lidt mere ind på årsagen til, at vi hver især sidder her, og hvad der skal til for at lykkes som handicapråd, fortæller Helle Trangbæk. Hun er familiechef i Skive Kommune og sidder i handicaprådet som embedsmand.

Temadagen, hvis indhold er designet sammen med Det Centrale Handicapråd, sætter fokus på handicaprådets formål, rolle og opgaver, og dagen gav rådet mulighed for at diskutere det formelle arbejde og styrke det interne samarbejde rådsmedlemmerne imellem. Dagen var designet som et miks mellem faglige oplæg, gæster udefra og drøftelser rådsmedlemmerne imellem.

For Maj-Britt Løgstrup, som er formand i handicaprådet, gav dagen et værdifuldt indblik i de øvrige rådsmedlemmers årsag til at være medlem af Handicaprådet:

- Det gjorde et stort indtryk på mig at høre, hvorfor hver især er en del af handicaprådet. Man sidder nogle gange med forudindtagede holdninger om, hvorfor folk er her – fordi de selv har et handicap eller er pårørende. Men det var virkelig inspirerende at høre, hvad hver især brænder for, fortæller hun.

Forskelligt udgangspunkt naturlig del af rådets virke

Efter i flere år at have haft en politisk udpeget formand for handicaprådet, er det denne gang en borger, der sidder for bordenden. Maj-Britt Løgstrup er nyvalgt formand, og derfor fik hun også et stort udbytte af den del af temadagen, der handler om rammerne for det gode arbejde og samarbejde i handicaprådet:

- Jeg er f.eks. blevet mere opmærksom på at skelne mellem, hvad der skal med på mødet, og hvad vi skal drøfte på et formøde. Det skal selvfølgelig gøres på en ordentlig måde, for rigtig meget af vores arbejde handler om følelser, men jeg er blevet bedre til at stoppe op, hvis et synspunkt eller en kommentar ikke kommer sagen ved.

Handicaprådet er sammensat af politikere, embedsmænd og borgere, hvorfor rådets medlemmer har forskellige udgangspunkter for at sidde i rådet. Ifølge familiechef Helle Trangbæk er det en naturlig del af rådets virke, som parterne skal respektere og finde en måde at håndtere konstruktivt – vel vidende at det indimellem kan være udfordrende. At forventningsafstemme, afklare roller og sætte fokus på spilleregler for samarbejdet giver et bedre fundament fremadrettet.

- Handicaprådet er et hørende organ og det er derfor altid en balance hvilke emner der kan diskuteres og hvordan disse kan diskuteres. Handicaprådets opgaver er bl.a. at tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til politiske såvel som administrative initiativer, siger Helle Trangbæk.

Ser sager fra tre sider

Arbejdet i handicaprådet kan være komplekst, dels fordi handicaprådet er sammensat af både borgere, embedsmænd og politikere med hver sine perspektiver og vinkler ind i arbejdet, dels fordi alle medlemmer sidder med en historie, som gør, at de har forskellige reaktionsmønstre.

Ifølge Maj-Britt Løgstrup har netop erkendelsen af kompleksiteten gjort det nemmere for hende at udfylde formandsrollen: 

- Temadagen har hjulpet mig til at erkende kompleksiteten og se ting fra andre sider end min egen. Tidligere fik jeg ikke skelnet mellem, hvad det er for folk, der sidder her og hvilken beslutningskompetence, de har. Men nu er jeg opmærksom på, hvornår det f.eks. er en politisk beslutning, som medarbejderne ikke kan påvirke, fortæller hun.

Ifølge Helle Trangbæk bliver det også nemmere for embedsmændene, at rollefordelingen er mere tydelig. Det gør det nemmere for medarbejdere at gøre sit arbejde.

Temadage som ramme for samarbejdet

Temadagen skabte gode rammer for det videre samarbejde, og både Maj-Britt Løgstrup og Helle Trangbæk håber, at de får mulighed for at genbesøge arbejdet igen senere i valgperioden. Temaer som f.eks. planlægning af arbejdsprocesserne og udarbejdelse af gode høringssvar er på ønskelisten over temaer, de ønsker sig tid til at tale om.

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Temadag i egen organisation

Komponent og Det Centrale Handicapråd gennemførte i foråret 2022 en række temadage som åbne forløb. Det er nu muligt for lokale handicapråd at hente temadagen hjem som et lokalt forløb, der sætter fokus på rammerne for arbejdet og det gode samarbejde i handicaprådet. Kontakt os for at høre hvordan.

Møde

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke
TRS
Konsulent
Theis Rubinke Sørensen