Prioritér en dag til fokus på handicaprådets rolle, funktion og virkemåde og skab et godt samspil i rådet.

Komponent kan facilitere dagen og har med positiv respons været i flere kommunale handicapråd. Det betyder, at vi både kan bidrage med facilitering og input til jeres råd og give eksempler fra andre kommuner på praksisniveau.

Det er alle rådets medlemmer, der er målgruppe for dagen, altså både kommunalt udpegede medlemmer samt medlemmer, der er udpeget af handicaporganisationerne. Ligeledes kan fagpersoner, der varetager sekretariatsopgaver for handicaprådene med fordel deltage. Vi anbefaler at alle deltager, da det giver den bedste ramme for det fremtidige rådsarbejde.

Formål

Temadagen kan tilpasses jeres behov, og hvor I er lige nu, men typisk sætter temadagen fokus på handicaprådenes rolle i de danske kommuner. Hvad er rådenes formål, hvad siger loven, hvilke opgaver har rådet og hvordan kan rådene bedst muligt arbejde med disse opgaver i praksis?

Formålet er at understøtte handicaprådene i forhold til opgaverne i rådsperioden samt at skabe et rum for dialog om erfaringer, viden og dilemmaer i handicaprådene - både internt og på tværs. Således vil dagen både omfatte de formelle sider af rådets arbejde, samt facilitere dialog og samtale blandt deltagerne om hvordan netop de vil arbejde sammen med respekt for de forskellige perspektiver, man repræsenterer.

Med dagen ønsker Komponent at styrke og understøtte handicaprådenes rolle i det kommunale landskab. Temadagen består både af oplæg, erfaringsdeling og dialog på tværs af handicaprådene.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Handicaphjælpere betaler 400 kr. for forplejning. Husk at tilmelde handicapmedhjælper ved tilmeldingen.
Er du i målgruppen?

Alle medlemmer af de kommunale handicapråd – dvs. også politikere og embedsmænd. Embedsmænd, som udfører sekretariatsfunktioner for handicaprådene kan med fordel også deltage.

Handicapråd: Nemmere at løse opgaven, når man forstår kompleksiteten

En fælles temadag for Handicaprådet i Skive Kommune gav medlemmerne en bedre forståelse for hinandens rolle, rådets opgaver og områdets kompleksitet. Det er blevet nemmere for Maj-Britt Løgstrup at udfylde formandsrollen, og dermed er det også nemmere for embedsmændene.

Møde

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
TRS
Konsulent
Theis Rubinke Sørensen