Alle medlemmer af de kommunale handicapråd – dvs. også politikere og embedsmænd. Embedsmænd, som udfører sekretariatsfunktioner for handicaprådene er også en del af målgruppen. Det er en stor fordel at være afsted sammen nogle stykker fra samme råd.

Indhold

Komponent og Det centrale Handicapråd afholder tre temadage om handicaprådenes rolle, funktion og virkemåde rundt omkring i landet i foråret 2022. Vi afholdt lignende temadage med stor succes i 2018, hvor feedback viste klar vigtighed af disse temadage.

Målgruppen for temadagene er primært nye medlemmer af de kommunale handicapråd, som netop her i de første måneder af 2022 er ved at konstituere sig, men mere erfarne medlemmer vil også have gavn af dagens indhold, erfaringsdeling og dialoger.

Sidste runde af temadage i 2018 viste, at opfølgende dialog på dagen deltagerne imellem var af stor værdi for deltagerne, hvorfor vi til den aktuelle runde har givet mere tid til dette.

Det er alle rådets medlemmer, der er målgruppe for dagen, altså både kommunalt udpegede medlemmer samt medlemmer, der er udpeget af handicaporganisationerne. Ligeledes kan fagpersoner, der varetager sekretariatsopgaver for handicaprådene deltage.

Temadagen afholdes tre forskellige steder i landet på datoer, der kan ses her til højre i menuen, hvor man tilmelder sig det specifikke arrangement. Vi afholder temadagen i Aalborg, i Middelfart og i Korsør (Musholm), og det er samme form og indhold på de tre dage.

Bemærk at der kan være forskellige oplægsholdere under punktet "Erfaringer og aktuelle perspektiver fra et handicapråd" kl. 11.40 afhængigt af, hvilken af temadagene, man vælger.

Formål

Temadagen sætter fokus på handicaprådenes rolle i de danske kommuner. Hvad er rådenes formål, hvad siger loven, hvilke opgaver har rådet og hvordan kan rådene bedst muligt arbejde med disse opgaver i praksis?
Formålet er at understøtte de nye handicapråd i forhold til opgaverne i rådsperioden samt at skabe et rum for dialog om erfaringer, viden og dilemmaer i handicaprådene - både internt og på tværs. Således vil dagen både omfatte de formelle sider af rådets arbejde, samt facilitere dialog og samtale blandt deltagerne.
Med dagen ønsker Det Centrale Handicapråd og Komponent at styrke og understøtte handicaprådenes rolle i det kommunale landskab. Temadagen består både af oplæg, erfaringsdeling og dialog på tværs af handicaprådene.

1.950 kr.
Sted og startdato
Korsør: 31. maj 2022
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Musholm, Musholmvej 100, 4220 Korsør
31.05.2022 kl. 09:30 - kl. 15:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Handicaphjælpere betaler 400 kr. for forplejning. Husk at tilmelde handicapmedhjælper ved tilmeldingen.
Er du i målgruppen?

Alle medlemmer af de kommunale handicapråd – dvs. også politikere og embedsmænd. Embedsmænd, som udfører sekretariatsfunktioner for handicaprådene er også en del af målgruppen. Det er en stor fordel at være afsted sammen nogle stykker fra samme råd.

Program

Ankomst m. kaffe og brød
Velkommen og rammesætning, formål - og hvem er vi ved bordene?
v. DCH og Komponent
Handicaprådene i kommunerne: Hvem, hvorfor, hvad, hvordan?
Rammer, formål og arbejdsform - med spørgsmål til og dialog ved bordene
v. DCH
Pause
Erfaringer og aktuelle perspektiver fra et handicapråd
Oplæg ved Sytter Kristensen
Formand for Holbæk kommunes Handicapråd
Frokost
Oplæg og workshops. At få indflydelse som handicapråd - den gode politiske dialog og interessevaretagelse
v. Theis Rubinke, konsulent og ansvarlig for Komponents politikerområde samt "Kattegat"-kurserne for de nye kommunalbestyrelser
Pause
Workshop fortsat - øvelser, erfaringsdeling, dialog og inspiration
Afrunding på dagen
v. DCH og Komponent

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke