Det Centrale Handicapråd og Komponent – Deltag på en af de regionale temadage og få inspiration til at sætte personer med handicaps deltagelse i fritids- og foreningslivet på den kommunalpolitiske dagsorden – og på dagsordenen i jeres lokalsamfund i det hele taget.

Alle har brug for at være en del af fællesskaber – også i fritiden. Personer med handicap oplever generelt en højere grad af ensomhed og er i højere risiko for at blive ekskluderet fra sociale sammenhænge.

Deltagelse i fritids- og foreningsliv kan være en adgangsbillet til fælleskab, og dermed til øget livskvalitet, trivsel og sundhed. Derfor ønsker Det Centrale Handicapråd i år at sætte fokus på deltagelse i fritidsfællesskaber, og hvordan I som kommunale råd kan være med til at løfte den vigtige dagsorden lokalt, så flere både børn og voksne med handicap i fremtiden kan indgå i de positive fællesskaber, fritids- og foreningslivet kan byde på.

I inviteres derfor til de regionale temadage, hvor I vil få ny og spændende viden om området, hvor I får mulighed for at erfaringsudveksle rådene imellem og ikke mindst kan prøve Komponents dilemmaspil ”Klap Kæphesten”, der er tilpasset jer som kommunale handicapråd.

Desuden vil Det Centrale Handicapråd præsentere sine foreløbige anbefalinger til at styrke inklusion af personer med handicap i fritids- og foreningsliv, som vi håber at få jeres input til.

Vel mødt – vi satser på stærk tilslutning ligesom ved tidligere års regionale temadage, og ser frem til nogle inspirerende dage med gode dialoger og spændende perspektiver på årets tema.

 

De regionale temadage om ”Deltagelse i fritidsfællesskaber” er tænkt som en opfølgning på temadagene i 2022. Temadagen afholdes geografisk fordelt tre steder i landet, så der ikke er for meget transport – se tider og stedet i drop down menuen til højre.

Under 'filer' i menuen til højre, finder du programmet for dagen. 

975 kr.
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
25. april 2024 kl. 9.30 - kl. 15.25
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Handicaphjælpere betaler 400 kr. for forplejning. Husk at tilmelde handicapmedhjælper ved tilmeldingen.

Er du i målgruppen?

Det er alle rådets medlemmer, der er målgruppe for dagen, altså både kommunalt udpegede medlemmer samt medlemmer, der er udpeget af handicaporganisationerne. Ligeledes kan fagpersoner, der varetager sekretariatsopgaver for handicaprådene med fordel deltage.

Handicapråd: Nemmere at løse opgaven, når man forstår kompleksiteten

En fælles temadag for Handicaprådet i Skive Kommune gav medlemmerne en bedre forståelse for hinandens rolle, rådets opgaver og områdets kompleksitet. Det er blevet nemmere for Maj-Britt Løgstrup at udfylde formandsrollen, og dermed er det også nemmere for embedsmændene.

Møde

Program

Ankomst, kaffe og en bid brød
Velkommen og intro
Ved formand for DCH Mogens Lindhard og Chefkonsulent fra Komponent Bjarne Richter Bjelke
Lokal deltagelse og lokale fællesskaber
Oplæg ved Mie Maar Andersen, forsker og ph.d. ved Videnscenter om Handicap. Oplægget sætter først og fremmest fokus på, hvilke potentialer der er forbundet med det at have et aktivt fritidsliv. Herunder hvilken betydning og værdi, deltagelsen i fritidsfællesskabet både kan have for den enkelte, for foreningen og samfundet som helhed. I forlængelse heraf vil Mie præsentere to deltagelsesmodeller, der mere konkret kan inspirere os til, hvordan vi på forskellige planer kan være med til at understøtte at mennesker med handicap i højere grad kan deltage i fritidsfællesskaber.
Pause
Anbefalinger til at styrke inklusion af personer med handicap i fritids- og foreningsliv
Oplæg og dialog om anbefalinger. Det Centrale Handicapråd præsenterer sine kommende anbefalinger til, hvordan flere personer med handicap inkluderes i fritids- og foreningsfællesskaber, og I inviteres til at komme med input hertil.
Frokost
Klap Kæphesten – et dialogspil om meningsfulde fællesskaber og de kommunale handicapråds roller og muligheder
Ved Theis Rubinke, chefkonsulent i Komponent.
Spillet giver mulighed for dialog, gensidig inspiration og gode ideer til hvordan et handicapråd kunne agere og påvirke i forhold til dagsordenen om deltagelse lokalt.
Opsamling og snak om næste skridt i eget råd
Tak for i dag
Afrunding på dagen

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

landskab
Koordinator
Malene Saron
TRS
Konsulent
Theis Rubinke Sørensen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke
Sarah Reintoft Henriksen
Koordinator | På barsel
Sarah Reintoft Henriksen