Prioritér en dag til fokus på handicaprådets rolle, funktion og virkemåde og skab et godt samspil i rådet.

Komponent afholder igen Temadag for de kommunale handicapråd i 2024. Det er alle rådets medlemmer, der er målgruppe for dagen, altså både kommunalt udpegede medlemmer samt medlemmer, der er udpeget af handicaporganisationerne. Ligeledes kan fagpersoner, der varetager sekretariatsopgaver for handicaprådene med fordel deltage. Vi anbefaler at alle deltager, da det giver den bedste ramme for det fremtidige rådsarbejde.

Med dagen ønsker Komponent at styrke og understøtte handicaprådenes rolle i det kommunale landskab. Temadagen består både af oplæg, erfaringsdeling og dialog på tværs af handicaprådene. Nærmere information og program følger når vi kommer tættere på. 

Undervisere

Bjarne Richter Bjelke, chefkonsulent og Theis Rubinke Sørensen, konsulent fra Komponent samt ekstern underviser.

975 kr.
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
25. april 2024 kl. 9.30 - kl. 15.25
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Handicaphjælpere betaler 400 kr. for forplejning. Husk at tilmelde handicapmedhjælper ved tilmeldingen.
Er du i målgruppen?

Det er alle rådets medlemmer, der er målgruppe for dagen, altså både kommunalt udpegede medlemmer samt medlemmer, der er udpeget af handicaporganisationerne. Ligeledes kan fagpersoner, der varetager sekretariatsopgaver for handicaprådene med fordel deltage.

Handicapråd: Nemmere at løse opgaven, når man forstår kompleksiteten

En fælles temadag for Handicaprådet i Skive Kommune gav medlemmerne en bedre forståelse for hinandens rolle, rådets opgaver og områdets kompleksitet. Det er blevet nemmere for Maj-Britt Løgstrup at udfylde formandsrollen, og dermed er det også nemmere for embedsmændene.

Møde

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
TRS
Konsulent
Theis Rubinke Sørensen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke