Forespørgsel for Temadag for kommunale handicapråd – formål og praksis