Lederne i Randers, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs og Mariagerfjord kommuner kan se frem til fire år mere med lokal lederuddannelse i regi af det tværkommunale uddannelsessamarbejde Østjysk Ledelsesakademi. Og selvom akademiet har 13 år på bagen, så er ambitionerne fortsat høje.
Udgivet den 21-11-2022

De fem kommuner har netop indgået en ny fireårig aftale med Komponent, der sikrer en professionel og kvalificeret uddannelse af kommunernes ledere. Siden Østjysk Ledelsesakademis etablering i 2009 har mere end 700 kommunale ledere gennemført Den Offentlige Lederuddannelse i Østjysk Ledelsesakademi.

- Vi er meget glade for at kunne forsætte samarbejdet med Komponent og med VIA, som primær underleverandør, om at tilbyde et højt kvalificeret og velafprøvet uddannelsestilbud til vores ledere, siger Jan Kallestrup, som er kommunaldirektør i Favrskov Kommune og formand for styregruppen i Østjysk Ledelsesakademi. Han fortsætter: 

- Det er vigtigt for os, at vores ledere under uddannelsen har mulighed for at indgå i velfungerende læringsteams, og at vi sammen med vores engagerede undervisere har mulighed for løbende at udvikle indholdet af tilbuddet. 

Den nye aftale er i vid udstrækning en videreførelse af det gode eksisterende samarbejde, men parterne har også brugt kontraktforhandlingerne som anledning til at styrke udvalgte fokusområder. Den nye kontrakt har derfor bl.a. et øget fokus på at involvere organisationen i ledernes uddannelse og en ambition om at omsætte de studerendes læring, så den i endnu højere grad kommer organisationen, kerneopgaven og borgerne til gode.

Lederuddannelse med et praktisk tvist

Den Offentlige Lederuddannelse i regi af Østjysk Ledelsesakademi udmærker sig bl.a. ved, at have et praksisnært perspektiv, som kommer de kommunale ledere til gode i hverdagen, forklarer Christina Nüssler, som er centerchef i Komponent og ansvarlig for Den Offentlige Lederuddannelse:

- Den Offentlige Lederuddannelse tager sit udgangspunkt i ledernes hverdag og de udfordringer og opgaver, de møder. Men samtidig bliver de studerende præsenteret for ledelsesteorier og -modeller, som kan hjælpe dem til at forstå ledelsesopgaven og deres handlerum som leder. Det er en form for helikopterperspektiv, som skaber en kobling mellem teori og praksis – med en klar ambition om, at det skal virke i hverdagen.

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

CMN
Centerchef
Christina Nüssler
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen