Ønsket om indflydelse på udbud, undervisning og deltagerkreds blev til et lederakademi, hvor fem kommuners ledere tager Den Offentlige Lederuddannelse sammen. Resultatet er nuanceret ledelse, mere netværk, attraktive arbejdspladser – og muligvis lidt lederbytte kommunerne imellem.
Udgivet den 13-06-2016

Da Randers, Syddjurs, Norddjurs, Mariagerfjord og Favrskov kommuner i 2009 etablerede Østjysk Ledelsesakademi for at tilbyde lederne den uddannelse, de fik mulighed for ved trepartsforhandlingerne, var der først og fremmest tale om en praktisk foranstaltning:

”Helt grundlæggende var vi drevet af, at vi ikke kunne lave sådan et tilbud selv. Enten skulle vi bruge de åbne tilbud, der var på markedet, eller også skulle vi gå sammen med nogle andre. For os var det vigtigt at have indflydelse på tilbuddet, og vi ville gerne styre deltagerkredsen, så den var rent kommunal”, fortæller Jan Kallestrup, kommunaldirektør i Favrskov Kommune om årsagen til, at de fem kommuner sammen etablerede Østjysk Ledelsesakademi.

Flere facetter på ledelse

For Jan Kallestrup er der ingen tvivl om, at Den Offentlige Lederuddannelse og konstellationen omkring Østjysk Ledelsesakademi har givet de fem kommuner et ledelsesløft:

”Lederen bliver løftet, og det gør kvaliteten i ledelsen også. Vi ved godt, at det er hårdt at tage en uddannelse samtidig med, at man passer et arbejde, men jeg mener i høj grad også, at den er en personlig gevinst, der opvejer de ekstra timer og det ekstra slid, det kræver at tage en DOL-uddannelse med et godt resultat”, siger Jan Kallestrup og fortsætter:

”Det samlede resultat er, at vores ledere får et flerfacetteret ledelsesudgangspunkt, og det er vigtigt med de udfordringer, vi står overfor i dag. Verden er i forandring, og vi bliver nødt til at udvikle os. Derfor er det vigtigt, at vi som kommuner kan tilbyde vores ledere en relevant og kvalificeret lederuddannelse”.

Styregruppe sikrer indflydelse og forankring

Indflydelse er ifølge Jan Kallestrup et helt centralt omdrejningspunkt for Østjysk Ledelsesakademi. I styregruppen, som består af kommunaldirektørerne fra alle fem kommuner, følges der systematisk op på undervisningens kvalitet og effekt, ligesom man løbende forholder sig til udbuddet af moduler:

”Det er omkring valgfagene, at vi har størst indflydelse, og det er vigtigt for os, at vi selv kan vælge hvilke valgfag, vi udbyder. Vi har været i situationer, hvor nogle valgfag var så populære, at vi begrænsede pladserne for at få flere valgfag i spil. Og omvendt, hvis et valgfag ikke trækker nok tilmeldinger, laver vi det bare om”, fortæller Jan Kallestrup om styregruppens arbejde og den dynamiske tilgang til uddannelsestilbuddet.

Styregruppen bruges også til at diskutere udfordringer, som går igen på tværs af kommuner – f.eks. i forhold til at sikre, at lederne får mulighed for at anvende det lærte i praksis:

”Vi har f.eks. haft en fælles udfordring med at sikre den ledelsesmæssige forankring af uddannelsen. Det problem tog vi op i styregruppen, og her diskuterede vi, hvad vi kunne gøre. Det er jeg helt sikker på aldrig var sket, hvis vi havde gjort brug af de åbne forløb andre steder”.

Fem attraktive arbejdspladser

For de fem kommuner i Østjysk Ledelsesakademi var det ligeledes afgørende for beslutningen om at etablere akademiet, at lederuddannelsen fik et rent kommunalt fokus. Samtidig har man ønsket at blande ledere på tværs af de kommunale sektorer – for at styrke ledelsessparring og netværk:

”Vi er alle optaget af at udnytte den fysiske nærhed mellem vores kommuner til at skabe nogle velfungerende netværk. Både under og ikke mindst efter forløbet kan det være en fordel at have nogle sparringspartnere fra andre kommuner”, fortæller Jan Kallestrup.

Den geografiske nærhed vakte i starten lidt bekymring for, om ledelsesakademiet ville få nogle ledere til at skifte job til en af de andre kommuner. Det mener Jan Kallestrup dog ikke er et problem:

”Lederne skifter jo alligevel, og så længe de ikke skifter til andre kommuner, er vi glade! Så for os er det helt i orden, at vi bytter ledere med hinanden. Det kan i sig selv være befordrende, hvis man som leder har ambitioner, der ikke kan nås i egen kommune. Så samlet set mener vi, at Østjysk Ledelsesakademi har været med til at gøre alle fem kommuner mere attraktive som arbejdspladser”.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HTI
Chefkonsulent
Hirse Tikjøb