Kommunale ledere har svært ved at sikre, at medarbejderne bidrager aktivt i det tværfaglige arbejde. Men DOL-modul om tværgående ledelse giver viden og metoder, der sikrer samhørighed, fremdrift og en stærk samarbejdskultur.
Udgivet den 09-11-2022

Tværgående ledelse er ikke en ny disciplin. Men det har fået fornyet opmærksomhed, dels i kølvandet på corona, dels i forlængelse af en række lovændringer, som fordrer en mere helhedsorienteret indsats med borgeren i fokus.

Derfor udbyder Komponent et valgmodul i tværgående ledelse, som klæder kommunale ledere på til at gå forrest i det tværgående samarbejde. En opgave, der ifølge Jette Runchel kræver viden om samarbejdsmekanismer og et vedholdende fokus – især når hverdagen rammer:

- Lederne har i den grad fået øjnene op for nødvendigheden af det tværfaglige arbejde. Men de føler sig udfordrede i at fastholde den tværgående opgaveløsning, når hverdagen presser på. Hvis man har travlt, og hvis budget og organisering ikke understøtter tværfagligheden, hopper man hurtigt tilbage i egen silo. Den store ledelsesopgave er at sikre, at det ikke sker, siger Jette Runchel, som er tidligere kommunaldirektør og en af de nuværende undervisere på Den Offentlige Lederuddannelse i Komponent.

I 2022 fik Komponent gennemført en større undersøgelse af kommunale lederes udfordringer. Her angav 32% af de adspurgte ledere, at det er udfordrende eller meget udfordrende at sikre, at alle medarbejdere bidrager aktivt i det tværgående arbejde. Ligeledes mente 35%, at det er udfordrende at sikre, at de andre fagområder forstår nødvendigheden af at samarbejde med eget fagområde.

Det er blandt andet disse udfordringer, dette valgmodul adresserer, fortæller Susanne Østergaard, som også underviser på Tværgående ledelse.

På valgmodulet Tværgående ledelse får deltagerne teoretisk viden og en række værktøjer, som hjælper dem til at forstå samarbejdsmekanismerne i organisationen og skabe en psykologisk tryghed, som gør det nemmere for medarbejdere at indgå i det tværfaglige samarbejde. Deltagerne lærer bl.a. en række procesgreb, som de kan bruge til at skabe samhørighed, fremdrift og en stærkere samarbejdskultur blandt egne medarbejdere og i tværgående teams.

- Ledelsesopgaven i det tværfaglige samarbejde handler især om at bygge bro mellem de faglige enheder ved at holde fokus på den fælles kerneopgave og den værdi, som det tværfaglige samarbejde skal skabe for borgere og patienter. Det handler om at træne både sig selv og medarbejderne i både at stå stærkt i sin faglighed og samtidig styrke de tværprofessionelle kompetencer som f.eks. nysgerrighed, evne til at analysere, reflektere og kommunikere. Derfor er valgmodulet særligt relevant for ledere på de store velfærdsområder. Her er behovet for øget tværfagligt samarbejde med borgeren i fokus ekstra stort, afslutter Susanne Østergaard.

Tværgående ledelse er et valgmodul (5 ECTS) på Den Offentlige Lederuddannelse. Modulet kan tages enkeltvis eller som et led i en samlet lederuddannelse på diplomniveau.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Den Offentlige Lederuddannelse

Med Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) får du en praksisnær lederuddannelse, hvor omdrejningspunktet er din hverdag, dine opgaver og dine udfordringer som leder i den offentlige sektor. Uddannelsen består af tre grundmoduler, to valgmoduler og et speciale. Du kan tage modulerne enkeltvis eller som led i en samlet lederuddannelse på diplomniveau.

Se alle moduler

Komponent har undersøgt, hvad der udfordrer kommunale ledere inden for seks udvalgte ledelsestemaer:

  • Personaleledelse
  • Faglig ledelse
  • Tværgående ledelse
  • Forandringsledelse
  • Ledelse med borgeren i centrum
  • Ledelse i en myndighedsramme
Læs mere Læs mindre

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
HTI
Chefkonsulent
Hirse Tikjøb