Her får du teorier og metoder, så du kan styrke det tværgående ledelsessamarbejde. Du lærer bl.a., hvordan du bygger bro mellem faglige siloer, og hvordan du skaber en stærkere tværgående samarbejdskultur.

Indhold

Få teorier, tilgange og metoder til at blive bedre til det tværgående ledelsessamarbejde til gavn for borgere og brugere og opgaveløsning med kvalitet og effekt.

Vi sætter fokus på fælles retning i det tværgående ledelsesarbejde, udvikling af ledelseskompetencer, brobygning, samarbejdsrum og relationel kapacitet som en videreudvikling af relationel koordinering til at håndtere det tværgående samarbejde mest hensigtsmæssigt.

Du får en udvidet forståelsen for at finde tværgående løsninger, når og hvor opgaverne kræver det. Vi forener fagligheder i nye fælles målsætninger, faciliteret ledelsesmæssigt frem med procesgreb baseret på viden om, hvordan mennesker bedst samarbejder, og hvordan psykologisk tryghed kan fremmes for at skabe fundamentet for en mere produktiv tværgående ledelse og en stærkere tværgående samarbejdskultur - også i tværgående teams.

Vi arbejder med formidling af tværgående ledelsesmæssige problemstillinger til chefer, medledere, medarbejdere og andre interessenter. Det sættes i relation til ledelsesteamets betydning for at skabe fælles gode rammer og retning for det tværgående samarbejde. Vi arbejder med at indgå produktivt i tværgående og strategiske ledelsesprocesser og at indtage forskellige samarbejdspartneres perspektiver med henblik på udvikling af værdiskabende tværgående processer og løsninger.

 Vi sætter fokus på forankring som en fælles ledelsesopgave på tværs af enheder og som fundament for skabelse af mønstre og kontinuerlig udvikling af en tværgående samarbejdskultur til gavn for borgere og brugere og anden tværgående opgaveløsningen.

 

Tilrettelæggelse

Valgmodulet består af 4 undervisningsgange, vejledning i forbindelse med udformning af skriftlig opgave – ca. 5 sider pr. studerende, og en mundtlig eksamen, som tager afsæt i det skriftlige produkt (kombinationsprøve).

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitKomponent.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl.

9.300 kr.
Varighed: 4 dage + vejledning og eksamen
ECTS: 5
Se alle dage og tidspunkter
Aarhus - efteråret 2022

Undervisning: 15.8. + 29.8. + 26.9. + 24.10.2022
Læringsteamdage: 22.8. + 5.9. + 3.10. + 31.10.2022
Vejledning: 2.11.2022 - Virtuelt
Aflevering af opgave: 5.12.2022
Eksamen: 12.12.2022

Tilmeldingsfrist: 13.06.2022.
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Undervisningen foregår hos Komponent, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N - fra kl. 8.30 - 14.30.

Underviser på modulet er Susanne Østergaard. Susanne er selvstændig ledelses- og kommunikationskonsulent.

Tidligere studerende siger om Susanne:
- at hun er en mega dygtig underviser
- at hun er god til at støtte omsætningen af teori til praksis
- hendes erfaring og evnen til at skabe et forløb i undervisningen gav rigtig meget til forståelsen af indholdet
- at hun er meget velforberedt. Underviser er fagligt velfunderet.
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.
Er du i målgruppen?

Modulet henvender sig til offentlige ledere.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

JR
Studievejleder
Jane Rasmussen