Styrk dit tværgående ledelsessamarbejde. Få viden, færdigheder og kompetencer til at skabe samhørighed, fremdrift og en stærk samarbejdskultur på tværs af faglige enheder.

Få styrket dine evner til at sætte fælles retning i det tværfaglige samarbejde og udviklet dine ledelseskompetencer, så du lettere kan bygge bro mellem de faglige enheder. Og du lærer, hvordan I kan holde fokus på den fælles kerneopgave og den værdi, som det tværfaglige samarbejde skal skabe for borgerne.

Du får teoretisk viden og en række værktøjer, som hjælper dig til at forstå samarbejdsmekanismerne i din organisation og skabe psykologisk tryghed, som gør det nemmere for medarbejderne at indgå i det tværfaglige samarbejde.

Som led i undervisningen får du en udvidet forståelse for at finde tværgående løsninger, når og hvor opgaverne kræver det. Vi forener det teoretiske med det praksisnære. Og vi arbejder med formidling af tværgående ledelsesmæssige problemstillinger til chefer, medledere, medarbejdere og andre interessenter. Det sættes i relation til ledelsesteamets betydning for at skabe gode fælles rammer og retning for det tværgående samarbejde.

9.500 kr.
Varighed: 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen.
ECTS: 5
Se tid og sted for det valgte forløb
Herlev - efteråret 2024

Undervisning: 22.10. + 7.11. + 14.11. + 27.11.20224
Læringsteamdage: 29.10. + 19.11.2024
Vejledning: 2.12.2024
Aflevering af opgave: 11.12.2024
Eksamen: 18.12.2024

Tilmeldingsfrist den 19. september 2024.

Underviser på modulet er Jette Runchel

Undervisningen foregår hos Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
Der er undervisning fra kl.9.00 - 15.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.
Bøger og forplejning inkluderet i pris

Prisen dækker undervisning, bøger (som du får tilsendt inden undervisningsstart), eksamen og forplejning på undervisningsdagene.  Prisen er eksklusive moms.

På modulet får du:

 • Kompetencer til at sætte en fælles retning i det tværfaglige ledelsesarbejde
 • Metoder til at kunne fastholde den tværgående opgaveløsning, når hverdagen presser på
 • Procesgreb, som du kan bruge til at skabe samhørighed, fremdrift og en stærkere samarbejdskultur blandt dine medarbejdere og i tværgående teams
 • Indsigt i, hvordan du skaber psykologisk tryghed og styrker den tværgående samarbejdskultur
 • Redskaber til, hvordan du fremmer, at alle medarbejdere bidrager aktivt i det tværgående arbejde
DOL grundmodul

Målgruppe

Modulet Tværfaglig ledelse (5 ECTS) henvender sig til offentlige ledere.

Mød dine undervisere

RRO

Rasmus Rossel
Chefkonsulent i Komponent

Rasmus Rossel er en kapacitet inden for tværgående ledelse og har som chefkonsulent beskæftiget sig med tværgående ledelse og samarbejde på alle kommunale ledelsesniveauer og på alle kommunale velfærdsområder.

Rasmus har solid konsulenterfaring og erfaring som medarbejder, leder, administrerende direktør, coach og mentor.

Jette Runchel

Jette Runchel
Ekstern underviser i Komponent

Jette har mere end 30 års erfaring som leder i det offentlige med særlig fokus på strategi- og organisationsudvikling, innovationsprocesser, borgerinddragelse og samarbejder på tværs i kommunen. Al denne erfaring tager hun med sig, når hun underviser på Den Offentlige Lederuddannelse.

Derudover er Jette særligt optaget af ledelse i mellemrummene, af sammenhæng i ledelseskæden og betydningen af faglig ledelse.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Fakta og formalia

Dette modul består af:

 • 4 undervisningsgange
 • vejledning
 • opgaveskrivning 
 • mundtlig eksamen

Den skriftlige opgave har omfang af max. 5 sider per person.

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitKomponent.
Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, individuelt eller i gruppe. En kombinationsprøve er et skriftligt oplæg kombineret med en mundtligt prøve.

Den Offentlige Lederuddannelse

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

 • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
 • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
 • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen