Her får du teorier og metoder, så du kan styrke det tværgående ledelsessamarbejde. Du lærer bl.a., hvordan du bygger bro mellem faglige siloer, og hvordan du skaber en stærkere tværgående samarbejdskultur.

Indhold

Få teorier, tilgange og metoder til at blive bedre til det tværgående ledelsessamarbejde til gavn for borgere og brugere og opgaveløsning med kvalitet og effekt.

Vi sætter fokus på fælles retning i det tværgående ledelsesarbejde, udvikling af ledelseskompetencer, brobygning, samarbejdsrum og relationel kapacitet som en videreudvikling af relationel koordinering til at håndtere det tværgående samarbejde mest hensigtsmæssigt.

Du får en udvidet forståelsen for at finde tværgående løsninger, når og hvor opgaverne kræver det. Vi forener fagligheder i nye fælles målsætninger, faciliteret ledelsesmæssigt frem med procesgreb baseret på viden om, hvordan mennesker bedst samarbejder, og hvordan psykologisk tryghed kan fremmes for at skabe fundamentet for en mere produktiv tværgående ledelse og en stærkere tværgående samarbejdskultur - også i tværgående teams.

Vi arbejder med formidling af tværgående ledelsesmæssige problemstillinger til chefer, medledere, medarbejdere og andre interessenter. Det sættes i relation til ledelsesteamets betydning for at skabe fælles gode rammer og retning for det tværgående samarbejde. Vi arbejder med at indgå produktivt i tværgående og strategiske ledelsesprocesser og at indtage forskellige samarbejdspartneres perspektiver med henblik på udvikling af værdiskabende tværgående processer og løsninger.

 Vi sætter fokus på forankring som en fælles ledelsesopgave på tværs af enheder og som fundament for skabelse af mønstre og kontinuerlig udvikling af en tværgående samarbejdskultur til gavn for borgere og brugere og anden tværgående opgaveløsningen.

 

Tilrettelæggelse

Valgmodulet består af 4 undervisningsgange, vejledning i forbindelse med udformning af skriftlig opgave – ca. 5 sider pr. studerende, og en mundtlig eksamen, som tager afsæt i det skriftlige produkt (kombinationsprøve).

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitKomponent.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl.

9.500 kr.
Varighed: 4 dage + vejledning og eksamen
ECTS: 5
Se alle dage og tidspunkter
Herlev - efteråret 2023

Undervisning: 10.8. + 18.8. + 8.9. + 21.9.2023
Studiegruppedage: 25.8. + 15.9.2023
Vejledning: 28.9.2023
Aflevering: 5.10.2023
Eksamen: 12.10.2023

Tilmeldingsfrist: 8.6.2023
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Undervisningen foregår hos Komponent, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev - fra kl. 9.00-15.00.

Underviser på modulet er Jette Runchel.

Jette Runchel har stor viden inden for offentlig ledelse. Hun kommer med praksiserfaring i forhold til topledelse og ledelse på tværs som tidligere børne- og ungedirektør og kommunaldirektør, ligesom Jette har været Ledelsesambassadør for Offentlig Ledelse udpeget af regeringen, KL og Danske Regioner.
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.
Er du i målgruppen?

Modulet henvender sig til offentlige ledere.

Fakta

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

  • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
  • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
  • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen