Når det kommer til noget så specifikt som tildelingsmodeller på folkeskoleområdet, dukker spørgsmålene op: Hvordan får vi tildelingsmodellen til at understøtte de politiske visioner på området? Hvordan sikrer man som kommune, at lederne på området kan benytte tildelingsmodellen som aktivt ledelses- og styringsredskab? Og hvordan kobler vi tildelingsmodellen med kommunens øvrige styring? Chefkonsulent Rune Schack Ahlmann har svarene.
Udgivet den 23-04-2024

Fælles dialog er vigtig for at kunne forstå hinanden. Ofte er man fra begge sider godt klar over, hvad udfordringerne består i, men det er bare noget helt andet at sidde overfor hinanden, mens man taler om det. Det samme gør sig gældende, når der er tale om tildelingsmodeller på folkeskoleområdet.  

- Det helt store problem er overordnet, at kommunerne ikke oplever at have nok økonomiske midler til at sikre et højt nok kvalitetsniveau for deres elever på almen- og specialundervisningsområdet, fortæller Rune Schack Ahlmann, chefkonsulent hos Komponent, og fortsætter: 

- Den anden store udfordring er, at modellen ofte gøres unødigt kompleks, hvilket er ineffektivt og ressourcekrævende. Det er aldrig en god ide, at der bruges megen energi på at lave en model, som kun giver et småt udbytte. 

Rune, som til dagligt løser konsulentopgaver på skoleområdet, kender kommunerne fra sit virke som kommunal centerchef. Derudover underviser han på kurset Tildelingsmodeller på folkeskoleområdet, som blandt andet har til formål at give deltagerne viden om styrker og svagheder ved de forskellige tildelingsmodeller på hhv. almenområdet og specialundervisningsområdet, og ikke mindst konkrete værktøjer til, hvordan de vælger og opbygger en effektiv tildelingsmodel i egen kommune. 

I overensstemmelse med budgetregulativer 

- Det der er vigtigt er, at man får lavet en model, der er tilpasset til den skolestruktur, kommunen har samt den aktuelle socioøkonomiske status og de politiske visioner. Modellen skal også været tæt kædet sammen med og være i overensstemmelse med kommunens budgetregulativer samt styrelov, fortæller Rune. 

Rune har hjulpet kommuner med at gå fra en model, som ingen reelt forstod, til at få ryddet op og bygge en ny model op efter mere enkle principper. Sådan en proces vil typisk tage i omegnen af 3-4 måneder. Det vigtige er at få etableret en god proces for, at skoler, forvaltning og politikere kan få en fælles dialog op at stå, så der skabes en fælles følelse af kommunens skoletildelingsmodel.  

- Det vigtigste er, at man finder den rette tildelingsmodel for egen kommune, og at man efterfølgende ikke gør mere kompliceret, end den behøver at være, afslutter Rune. 

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Ønsker du at undgå, at din kommunes tildelingsmodel bliver for indviklet?  

Kurset i Tildelingsmodeller på folkeskoleområdet kan udruste dig til at indlede en fælles dialog mellem forvaltning, skoler og politikere.  

På kurset lærer du: 

  • Hvilke konkrete processuelle og praktiske trin, der sikrer en god tildelingsmodel 
  • Hvordan I får et godt samspil mellem tildelingsmodel og demografimodel 
  • Hvilke tildelingsmodeller, der passer bedst til hvilke skolestrukturer 
  • Hvordan tildelingsmodeller kan spille sammen med inklusionsindsatsen 
  • Hvordan tildeling pr. skole, pr. elev og pr. klasse spiller sammen 
  • Hvordan socioøkonomi bygges ind i tildelingsmodellen 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Rune Schack Ahlmann profilbillede
Chefkonsulent
Rune Schack Ahlmann
RGS
Specialkonsulent
Rikke Grynderup Steffensen