Er du nysgerrig på, hvordan tildelingsmodeller på folkeskoleområdet kan konstrueres, så de bedst muligt understøtter din kommunes politiske og faglige visioner? Og ønsker du at blive klogere på, hvordan eksisterende modeller kan tilpasses eller hvordan en ny model kan konstrueres? Så er denne kursusdag noget for dig!

På denne kursusdag bliver du klogere på, hvilke typer af modeller, der er hensigtsmæssige i forskellige situationer, når underviserne deler ud af deres konkrete erfaringer med udvikling og konstruktion af tildelingsmodeller, der understøtter politiske og faglige visioner.   

Dit udbytte på dagen 

På dagen får du:

 • Viden om styrker og svagheder ved de forskellige tildelingsmodeller på almenområdet og specialundervisningsområdet.  
 • Kendskab til styrker og svagheder ved nuværende tildelingsmodel og samspillet med kommunens øvrige styring  
 • Inspiration til og viden om, hvordan man vælger og opbygger en effektiv tildelingsmodel 
 • Redskaber til at lægge en konkret plan for justering eller udvikling af en ny tildelingsmodel i egen kommune 

 

Indhold på kurset 

Kurset behandler følgende elementer og spørgsmål: 

 • Hvordan får man modellerne til at virke efter hensigten i praksis? 
 • Hvordan sikrer man som kommune, at lederne på området kan benytte tildelingsmodellen som et aktivt ledelses- og styringsredskab? 
 • Hvordan kobles tildelingsmodeller med kommunens øvrige styring? 
 • Hvordan får man tildelingsmodellen til at understøtte de politiske visioner og ønsker på området? 
 • Hvilke konkrete processuelle og praktiske trin sikrer en god tildelingsmodel? 
 • Hvordan får man et godt samspil mellem tildelingsmodel og demografimodel? 
 • Hvilke tildelingsmodeller passer bedst til hvilke skolestrukturer? 
 • Hvordan kan tildelingsmodeller spille sammen med inklusionsindsatsen? 
 • Hvordan spiller tildeling pr. skole, pr. elev og pr. klasse sammen? 
 • Hvordan kan socioøkonomi bygges ind i tildelingsmodellen?

 

Inden kurset bedes du forberede dig ved at undersøge din kommunes tildelingsmodeller og medbringe disse informationer til kurset. Du er velkommen til at sende eventuelle spørgsmål på forhånd til underviseren, Rune, på ruan@komponent.dk. Disse spørgsmål vil blive taget i betragtning under planlægningen af undervisningen og så vidt muligt blive besvaret på kurset. Vær venlig at sende dine spørgsmål senest 14 dage før kursets afholdelse.

Undervisere

Rune Schack Ahlmann, chefkonsulent i Komponent. Rune løser opgaver på skoleområdet og er særligt optaget af, hvordan god ledelse, strategisk styring og agil organisering kan sikre den høje kvalitet i kerneydelserne. Rune kender kommunerne fra sit virke som kommunal centerchef og fra mange år som rådgivende konsulent. 

 

Ida Andréa Stoltze Rasmussen, chefkonsulent i Komponent. Ida har indgående erfaring med datadrevet rådgivning og har gennem sin karriere opnået stor erfaring med dataanalyser og udvikling af dataunderstøttet styring, planlægning, ledelse og kvalitetsudvikling i kommunal kontekst.

4.200 kr.
Sted og startdato
Herlev: 30. maj 2024
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
30. maj 2024 kl. 9:00- 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Er du i målgruppen?

Kursusdagen henvender sig til dig, der arbejder med styring af folkeskoleområdet og som er nysgerrig på, hvordan tildelingsmodeller på folkeskoleområdet kan konstrueres. Du kan fx være økonomikonsulent, udviklingskonsulent, økonomichef eller skolechef. Det kan også være, at du har en anden titel/funktion og blot er nysgerrig på, hvordan tildelingsmodeller konstrueres.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash