Hvad gør kommunen til en attraktiv arbejdsplads? Komponent har spurgt 5.000 kommunalt ansatte over hele landet om netop det. Vi glæder os til at dele resultaterne om tiltrækning, onboarding, motivation, tilknytning og fremtidens arbejdsplads med jer i maj 2024.
Udgivet den 10-04-2024

Hvordan gør vi arbejdspladsen mere attraktiv? 

Dette spørgsmål  fylder i øjeblikket alle niveauer af de danske kommuner, og med god grund. I en tid hvor borgernes forventninger til den kommunale velfærd stiger, og det bliver stadig vanskeligere at rekruttere den nødvendige arbejdskraft, er det afgørende at finde veje til succes. 

Læs mere Læs mindre

Den hidtil største undersøgelse af den attraktive kommunale arbejdsplads

 • Tilfredshed med onboarding øger sandsynligheden for, at vi ser os selv i jobbet om både 1 og 5 år.
 • 24% forestiller sig, at de i fremtiden vil foretrække at have flere mindre jobs frem for et fuldtidsjob.
 • 18% forestiller sig, at de har skiftet job om 1 år. Og 46% forestiller sig at være væk inden 5 år.

Det er blandt resultaterne i en ny undersøgelse af den attraktive kommunale arbejdsplads, som Komponent har gennemført i samarbejde med Kong Frederiks Center For Offentlig Ledelse.

Undersøgelsen bygger på 5.234 besvarelser fra medarbejdere fra alle landets kommuner. Det gør undersøgelsen til det største danske videngrundlag på området.

Rapporten indeholder flere spændende indsigter, og du kan bl.a. finde svar på, hvad der ifølge kommunale medarbejdere:

 • Tiltrækker os til et job
 • Hvordan en god onboardingproces gør, at vi har lyst til at blive i jobbet længere
 • Gør et job attraktivt i vores øjne. 

Få rapporten tilsendt

Komponents undersøgelse af, hvad der gør en arbejdsplads særligt attraktiv i kommunale ansattes øjne, udgør en hjørnesten i vores formidling og støtte til, hvad der virker. Selve dataarbejdet er foretaget i samarbejde med Kronprins Frederiks Centret for offentlige ledelse.

Få rapporten tilsendt direkte til din indbakke!

rapport

Vi kan understøtte jer i at skabe en attraktiv arbejdsplads

Lad os i fællesskab gøre skabelsen af en attraktiv arbejdsplads til en topprioritet i jeres kommune – vi kan assistere jer med alt fra inspirationsoplæg til kortere og længere forløb med fokus på at omsætte vores forskningsbaserede viden og praksiserfaringer på tværs af kommuner til konkrete indsatser og adfærd, der kan styrke jeres evne til at tiltrække og tilknytte den nødvendige arbejdskraft. 

Læs mere Læs mindre

 Skab bevidsthed og motivation: 
Vores korte inspirationsoplæg er designet til at give jer en hurtig dosis af viden, aha-øjeblikke og motivation på arbejdet med den attraktive arbejdsplads. Vi udfordrer de gængse antagelser, identificerer de mest afgørende kendetegn ved den attraktive arbejdsplads og peger på de særlige områder og indsatser, I kan anvende for at styrke jeres tiltræknings- og tilknytningskraft. Vi garanterer højt energiniveau og lægger vægt på jeres deltagelse gennem løbende afstemninger og interaktivitet undervejs i oplægget. 

Bæredygtig forandring og implementering: 
Vores længere forløb er ideelle, når der er behov for en dybere forståelse og vedvarende forandring. Vi tilbyder skræddersyede forløb, der strækker sig over flere måneder og fokuserer på at omsætte viden om, hvad der tiltrækker og tilknytter medarbejdere til relevante forandringer i jeres specifikke kontekst. Det kan omfatte alt fra kulturændringsprocesser til specifikke strukturelle tilpasninger eller udvikling af nye bæredygtige tilgange til ledelse og samarbejde. 

Dette kan fx være relevant for kommunale dagtilbud, som ønsker at forbedre tilknytningen af eksisterende medarbejdere, eller for kommuner der står over for udfordringer med at tiltrække nødvendig ny arbejdskraft.  

Vores tilgang begynder typisk med en grundig kortlægning af jeres udfordringer og behov, efterfulgt af en målrettet forandringsproces og fortsat samarbejde, indtil forandringerne er integreret som en naturlig del af jeres organisationskultur. 

Interaktiv læring og samarbejde: 
Vores workshops tager udgangspunkt i vores forskningsbaserede indsigt i, hvad der gør en arbejdsplads attraktiv set fra den kommunale medarbejder og leders perspektiv. Vi skræddersyr et dynamisk program, der giver jer mulighed for at dykke dybere ned i de specifikke udfordringer og løsninger, der er relevante for jer. Gennem viden, dialog, interaktive øvelser og erfaringsdeling faciliterer vi indsigter og konkrete værktøjer, som I kan implementere i jeres dagligdag. 

Vores workshops kan f.eks. designes som et fælles kickoff for arbejdet med at styrke jeres tiltrækningskraft og evne til at beholde dygtige medarbejdere. Afhængigt af jeres behov trækker vi på vores ekspertise inden for områder som adfærdsdesign, kulturforandring og forandringsledelse. 

Individuel udvikling og ledelsesrådgivning: 
Individuel Udvikling og Ledelsesrådgivning: Ledelse spiller en afgørende rolle for arbejdspladsens evne til at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Vores sparring- og coaching-ydelser er skabt til at støtte ledere på alle niveauer. Vi tilbyder individuelle sessioner, hvor vi arbejder tæt sammen om at identificere personlige og organisatoriske mål. 

Ved at kombinere erfaringsbaserede indsigter med nye ledelsesprincipper og viden om den attraktive arbejdsplads guider vi dig mod en ledelsesstil, der både tiltrækker og fastholder talentfulde medarbejdere. 

Tema, format og målgruppe 

Få et overblik over de temaer, formater og målgrupper der gemmer sig bag overskriften; “Den attraktive arbejdsplads” – og lad os sammen skræddersy, den understøttelse som vil skabe størst værdi hos dig og din organisation. 

Målgrupper

 • Samlede lederforum
 • Topledelsen
 • Ledergrupper på specifikke fagområder
 • Frontlinjeledere
 • TRIO og MED-udvalg

 

Temaer

Udforskning af empiriske data og trends bag en attraktiv arbejdsplads. 

Identifikation af centrale faktorer og strategier til at forbedre tiltrækningskraften. 

 

 Hvad kigger kandidaterne egentligt efter og hvad vægter de højest?

Hvor er de “blinde pletter”: Optimering af introduktionen af nye medarbejdere for at undgå mangler og misforståelser. 

Hvordan er de kommunalt ansattes motivation sammensat, og hvordan kan I arbejde med at styrke den? 

Trends og tendenser i fremtidens kommune – hvordan kommer arbejdet til at se ud og hvilken rolle spiller fleksibilitet? 

En gamechanger: Udvikling af ledelsespraksisser, der fremmer tiltrækning og fastholdelse af talent. 

Det betaler sig: Skabelse af en arbejdskultur, der fremmer medarbejderes engagement og stolthed. 

Målrettede strategier til at tiltrække og fastholde specifikke grupper af medarbejdere, herunder unge og specialiserede faggrupper. 

Ledelsens rolle i at definere og fremme en attraktiv arbejdskultur. 

Mød teamet bag

Læs mere Læs mindre
Mia Nyborg - Mød oplægsholder

Mia Nyborg Jørgensen
Specialkonsulent i Komponent. Mia er projektlederen bag den store undersøgelse om "kommunen som attraktiv arbejdsplads". Hun har i de seneste år arbejdet med motivation, fleksibilitet og attraktive arbejdspladser for de kommende generationer, og holdt oplæg og workshops i en lang række af landets kommuner. Mia tror på, at glade og motiverede medarbejdere er lig god velfærd, og derfor er hun optaget af, at sikre kommunerne også i fremtiden er attraktive at arbejde i, således vi kan fortsætte med at levere verdens bedste velfærd. 

Læs mere Læs mindre
Kalle

Kalle Syberg Kjær
Centerchef i Komponent. 

Kalle er en begejstret leder med stor interesse for mulighederne i fremtidens arbejdsmarked, og ser frem til at dele indsigter og viden om de mange muligheder som kommunerne kan gribe for at gøre gode arbejdspladser bedre. Kalle glæder sig til at bidrage til at skabe fundamentet for dialog blandt kommunale ledere og medarbejdere om, hvordan I kan udnytter lokale muligheder. Kalle tager afsæt i undersøgelsen fund og kobler blandt andet til kompleksiteten i de kommunale ledelseskæder og samspillet mellem borgere, politikere, og medarbejdere.

Anne Mette

Anne Mette Holme Bertelsen
Chefkonsulent i Komponent. 

Anne Mette er en del af holdet bag rapporten 'kommunen som attraktiv arbejdsplads' og har tidligere arbejdet som både leder og udviklingskonsulent i den kommunale verden, og arbejder i dag bredt med ledertalentudvikling. Anne Mette er optaget af at koble ledelse og HR tættere sammen, for det er nøglen til at skabe fremtidens attraktive kommunale arbejdsplads og gør det til dagligt gennem involverende læringsprocesser. 

Malthe Krogh Kirkeby

Malthe Krogh Kirkeby

Malthe er specialkonsulent i Komponent. Han arbejder med rekruttering af chefer og direktører, projektleder i Væksthus for Ledelse og den Attraktive Arbejdsplads. Malthe er optaget af den (tre)dobbelt bundlinje, som er en vigtig part til at skabe fremtidens attraktive arbejdsplads. Han glæder sig til at skabe en dialog om de forskellige perspektiver, hvor hans egen tilgang er præget af engagement, aktiv involvering og personlig sparring. 

Få identificeret jeres fokuspunkter gennem en lokal undersøgelse og rapport 

Komponent og Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse har udført en omfattende undersøgelse af, hvad der karakteriserer den attraktive arbejdsplads på tværs af alle landets kommuner. Vi tilbyder nu alle kommuner en lokal survey og efterfølgende rapport, som vil: 

 1. Afdække relevante lokale fokusområder: Vi vil identificere de områder, hvor jeres kommune har særlige styrker og udviklingspotentialer. 
 2. Skabe indsigt i, hvordan I styrker oplevelsen af jeres kommune som en attraktiv arbejdsplads: Gennem vores survey og rapport vil vi give jer indsigt i, hvordan I kan forbedre jeres kommunes attraktivitet som arbejdsplads. 
 3. Afklare, hvordan I adskiller jer fra sammenlignelige/nabokommuner: Vi vil sammenligne jeres kommune med andre lignende kommuner og give jer en forståelse for, hvordan I adskiller jer med hensyn til HR-nøgletal og den seneste forskning på området.  

Kontakt os for at få mere information om, hvordan vores lokale survey og rapport kan hjælpe jer med at styrke jeres kommune som en attraktiv arbejdsplads. 

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MINJ
Specialkonsulent
Mia Nyborg Jørgensen
Billede af AMHB
Chefkonsulent
Anne Mette Holme Bertelsen
Kalle Syberg Kjær
Centerchef
Kalle Syberg Kjær