Som afslutning på din Kommunom- eller Sundhedskommunomuddannelse skal du skrive et Afgangsprojekt.

De studerende

  • bliver i stand til at anvende relevante analysemetoder
  • bliver i stand til at gennemføre praksisnær og kompleks problemløsning
  • erhverver studiekompetence
  • kvalificerer sig til videreuddannelse på diplomniveau

Forløbet

Afgangsprojektet starter med en introduktionsdag ved semestrets start, hvor de studerende også får mulighed for kort at få repeteret den samfundsvidenskabelige metode. Herefter har de cirka tre måneder til at skrive projektet. Afgangsprojektet udgør samme arbejdsbelastning (10 ECTS-point) som et obligatorisk eller et valgfrit modul.

De studerende bliver tilknyttet en vejleder, som kan give dem vejledning undervejs i forløbet.

Formålet med Afgangsprojektet, der kan skrives alene eller i en gruppe på 2-3 studerende, er, at den studerende får mulighed for at vise overblik og sam­men­hængsforståelse for uddannelsens centrale videns- og færdighedsområder. Afgangspro­jek­tets tema og indhold skal tage udgangspunkt i den studerendes arbejdsplads og egen praksis.

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i Afgangsprojektet. Ved karakterfastsættelsen vægtes Afgangsprojektet og den mundtlige eksamen ligeligt – dvs. 50/50%.

Særlige forhold

Modulet svarer til 10 ECTS-point.

14.000 kr.
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Alle kommunomstuderende, som ønsker at afslutte deres Kommunomuddannelse eller Sundhedskommunomuddannelse

Adgangskrav:
For at kunne deltage i afgangsprojektet skal den studerende have
bestået 3 obligatoriske moduler (30 ECTS) og 2-3 valgfrie moduler (20 ECTS)

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Uddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er akademiuddannelser indplaceret på niveau 5.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
HK
Studievejleder i Midt- og Nordjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen