Som afslutning på din Kommunom- eller Sundhedskommunomuddannelse skal du skrive et Afgangsprojekt.

De studerende

  • bliver i stand til at anvende relevante analysemetoder
  • bliver i stand til at gennemføre praksisnær og kompleks problemløsning
  • erhverver studiekompetence
  • kvalificerer sig til videreuddannelse på diplomniveau

Forløbet

Afgangsprojektet starter med en introduktionsdag ved semestrets start, hvor de studerende også får mulighed for kort at få repeteret den samfundsvidenskabelige metode. Herefter har de cirka tre måneder til at skrive projektet. Afgangsprojektet udgør samme arbejdsbelastning (10 ETCS point) som et obligatorisk eller et valgfrit modul.

De studerende bliver tilknyttet en vejleder, som kan give dem vejledning undervejs i forløbet.

Formålet med Afgangsprojektet, der kan skrives alene eller i en gruppe på 2-3 studerende, er, at den studerende får mulighed for at vise overblik og sam­men­hængsforståelse for uddannelsens centrale videns- og færdighedsområder. Afgangspro­jek­tets tema og indhold skal tage udgangspunkt i den studerendes arbejdsplads og egen praksis.

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i Afgangsprojektet. Ved karakterfastsættelsen vægtes Afgangsprojektet og den mundtlige eksamen ligeligt – dvs. 50/50%.

14.000 kr.
ECTS: 10
Se alle dage og tidspunkter
Sjælland
Afgangsprojekt
januar 2023 - juni 2023
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i afgangsprojektet
maj 2023 - juni 2023
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Er du i målgruppen?

Alle kommunomstuderende, som ønsker at afslutte deres Kommunomuddannelse eller Sundhedskommunomuddannelse

Adgangskrav:
For at kunne deltage i afgangsprojektet skal den studerende have
bestået 3 obligatoriske moduler (30 ECTS) og 2-3 valgfrie moduler (20 ECTS)

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstadsområdet og på Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
METH
Studievejleder på Sjælland - Kommunomuddannelserne
Marie Elisabeth Thomsen
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen