Som afslutning på din Kommunom- eller Sundhedskommunomuddannelse skal du skrive et Afgangsprojekt.

De studerende

  • bliver i stand til at anvende relevante analysemetoder
  • bliver i stand til at gennemføre praksisnær og kompleks problemløsning
  • erhverver studiekompetence
  • kvalificerer sig til videreuddannelse på diplomniveau

Forløbet

Afgangsprojektet starter med en introduktionsdag ved semestrets start, hvor de studerende også får mulighed for kort at få repeteret den samfundsvidenskabelige metode. Herefter har de cirka tre måneder til at skrive projektet. Afgangsprojektet udgør samme arbejdsbelastning (10 ECTS-point) som et obligatorisk eller et valgfrit modul.

De studerende bliver tilknyttet en vejleder, som kan give dem vejledning undervejs i forløbet.

Formålet med Afgangsprojektet, der kan skrives alene eller i en gruppe på 2-3 studerende, er, at den studerende får mulighed for at vise overblik og sam­men­hængsforståelse for uddannelsens centrale videns- og færdighedsområder. Afgangspro­jek­tets tema og indhold skal tage udgangspunkt i den studerendes arbejdsplads og egen praksis.

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i Afgangsprojektet. Ved karakterfastsættelsen vægtes Afgangsprojektet og den mundtlige eksamen ligeligt – dvs. 50/50%.

14.000 kr.
ECTS: 10
Se alle dage og tidspunkter
Kolding (dette forløb dækker både Fyn og Sydjylland)
Afgangsprojekt
august 2023 - december 2023
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i afgangsprojektet
november 2023 - december 2023

Introduktionsdag til Afgangsprojektet i august - afholdes hos KUC, Ågade 27, 6000 Kolding:

17. august

Afleveringsfrist for Afgangsprojektet:

21. november

Mundtlig eksamen på baggrund af det afleverede projekt afholdes ultimo november samt i december.
Eksamen afholdes hos KUC, Ågade 27, 6000 Kolding.

På Afgangsprojektet har man en introduktionsdag, hvor man får gennemgået de formelle rammer for forløbet.
Ligeledes får man samme dag et genopfriskningskursus ift., hvordan man arbejder med metode.
Man træffer aftale med en vejleder – og frem til afleveringsfristen for projektet aftaler man møder med vejleder.
Skriver man selv projekt, har man 10 vejledningstimer + et introducerende møde med vejleder.
Er man to i en gruppe, har man 15 timers vejledning + et introducerende møde med vejleder. Er man tre i en gruppe er det 20 timer.
Afslutningsvist afleverer man sit projekt – og på baggrund af det går man til den mundtlige eksamen.
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Alle kommunomstuderende, som ønsker at afslutte deres Kommunomuddannelse eller Sundhedskommunomuddannelse

Adgangskrav:
For at kunne deltage i afgangsprojektet skal den studerende have
bestået 3 obligatoriske moduler (30 ECTS) og 2-3 valgfrie moduler (20 ECTS)

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstadsområdet og på Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen