For dig som er eller ønsker at blive vejleder
 • Bliv i stand til i praksis at kunne planlægge, vejlede og gennemføre det bedst mulige praktik- og uddannelsesforløb for de studerende/elever på afdelingen
 • Få viden om uddannelsens lovgrundlag og gennemførelse.
 • Forstå din egen rolle i samarbejdet med den ledende lægesekretær og uddannelseslederen om den enkelte studerendes/elevs praktikforløb.
 • Lær at kommunikere hensigtsmæssigt, også i vanskelige situationer, og lær at bruge coaching i vejledningen.
 • Bliv i stand til at vurdere, hvordan et praktikforløb planlægges optimalt, og hvordan læringen på arbejdspladsen tilrettelægges optimalt ud fra den enkelte elevs læringsstil og uddannelsesniveau.

Indhold

Modulets hovedtemaer:

 • Formelle grundlag for den Sundhedsadministrative koordinatoruddannelse
 • Hvordan kan et praktik- og uddannelsesforløb planlægges?
 • Motivation og læring
 • Kommunikation
 • Coaching
 • Forandring

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • have viden om uddannelsens lovgrundlag og gennemførelse på hhv. skolen og afdelingen
 • forstå deres egen rolle i samarbejdet med den ledende lægesekretær og uddannelseslederen om den enkelte studerendes/elevs praktikforløb
 • forstå vigtigheden af inddragelse og samarbejde med andre kolleger om f.eks. læringsforløb og læringsmål
 • have viden om forskellige forandrings-, motivations -, kommunikations- og coachingteorier og kunne reflektere over disses anvendelse.

De studerende skal

 • kunne anvende en coachende tilgang i vejledning af den studerende/eleven
 • kunne vurdere de problemstillinger, de studerende/eleven oplever i deres praktik og kunne coache den studerende/eleven til selv at finde mulige løsninger
 • kunne opnå færdigheder i at understøtte den enkelte studerende/elevens egne refleksioner over deres uddannelsesforløb og læringsmål
 • kunne formidle viden om læringsforløb og læringsmål til kolleger
 • kunne anvende forskellige kommunikationsstrategier, herunder at kommunikere hensigtsmæssigt i forhold til studerende/elever og samarbejdspartnere
 • kunne anvende viden om motivation, læring og transfer i planlægning og gennemførelse af et optimalt praktikforløb
 • kunne vurdere konkrete daglige problemstillinger af relevans for den studerende/eleven og kunne formidle denne viden til den studerende/eleven og øvrige samarbejdspartnere
 • kunne tilrettelægge et konkret læringsforløb ud fra en analyse og vurdering af den enkelte studerende/elev
 • kunne agere i en foranderlig verden

De studerende skal

 • kunne deltage med en professionel tilgang i det tværfaglige samarbejde omkring og med den studerende/eleven
 • kunne reflektere over egen rolle som vejleder og herigennem udvikle egen praksis
 • kunne tilegne sig ny viden om kommunikation og coaching og anvende denne viden i sin udvikling som vejleder.

Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Sundhedskommunomuddannelsen.

Eksamensform

Mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis.

Synopsen udarbejdes individuelt eller parvis i slutningen af og efter undervisningsforløbet.

Synopsen skal tage udgangspunkt i den studerendes rolle som vejleder, fx i hele eller dele af et praktik- og uddannelsesforløb for den studerende/eleven.

13.350 kr.
Varighed: 10 dage
ECTS: 10
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
Undervisning
august 2022 - december 2022
Mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis.
december 2022

Afvikles på følgende datoer:

24. august - onsdag
31. august - onsdag
07. september - onsdag
14. september - onsdag
22. september - torsdag
29. september - torsdag
06. oktober - torsdag
13. oktober - torsdag
27. oktober - torsdag
03. november - torsdag

Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Lægesekretærer der er eller skal være vejleder for studerende/elever i deres praktikforløb i afdelingen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

HK
Studievejleder i Midtjylland
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og Fyn
June Elgin Jensen
METH
Studievejleder på Sjælland
Marie Elisabeth Thomsen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstadsområdet og på Bornholm
Claudia Grassi Ahlburg
MRL
Konsulent og studievejleder i Nordjylland
Mette Ranum Laustsen