På dette modul får du styrket din rolle som bindeled mellem patient og sundhedsvæsen og du får et fælles sundhedsfagligt sprog med det øvrige kliniske personale.

På modulet får du

 • viden om centrale sundhedsfaglige metoder til klinisk observation 
 • viden om det fælles sundhedsfaglige sprog med henblik på at understøtte kommu­nikationsstrømme mellem faggrupper og reaktionsmønstre ved sundhedsudfordringer og sygdom
 • viden om KRAM, kronisk sygdom, den sårbare patient og ulighed i sundhed
 • viden om betydningen af sundhedsvæsenets udfordringer inden for folkesygdom­me, sundhedsadfærd og rehabilitering
 • forståelse for betydningen af personlige værdier, holdninger og fordomme i samspil og relation mellem patient og sundhedsvæsen.

og du bliver i stand til at

 • kunne anvende og formidle faglig viden om sundhed og sygdom 
 • kunne anvende og formidle faglig viden om sundhedsvæsenets koordinering og sammenhænge på tværs i relationen til patient, borger og pårørende 
 • kunne identificere, analysere og vurdere væsentlige problemstillinger/udfordringer i forhold til patienternes sundhed og sygdom
 • kunne forstå de kliniske arbejdsgange og organiseringer samt benytte relevante redska­ber til opsporing af kritisk sygdom 
 • kunne forstå, hvordan de givne rammer for sundhedsvæsenet påvirker lægesekretærens nuværende og fremtidig rolle som et vigtigt bindeled i sundhedsvæsenet
 • kunne analysere og vurdere aktuelle sundhedsproblemstillinger med opmærksomhed på ulighed i sundhed og en helhedsforståelse af patientens liv
 • kunne tage initiativ til eller indgå i samarbejde – fagligt som tværfagligt  
 • kunne analysere og vurdere konkrete forhold i sundhedsvæsenet med betydning for eget arbejdsområde og på baggrund heraf bidrage til udvikling og løbende opgaveglid­ning/-flyt­ning. 

Modulets hovedtemaer:

 • Sundhedsfaglige begreber og understøttelse af kliniske observationer  
 • Det fælles sundhedsfaglige sprog i samarbejdet på arbejdspladsen 
 • Rollen som bindeled mellem patient og sundhedsvæsen  

Tilrettelæggelse

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet svarer til 10 ECTS-point og kan indgå som en del af Sundhedskommunomuddannelsen

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en portfolio/logbog.

14.000 kr.
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
Se tid og sted for det valgte forløb
Undervisning og læringsgruppedage på følgende datoer:

2.9

9.9

16.9

23.9

30.9

7.10

21.10

28.10

4.11

11.11

Ret til ændringer forbeholdes.

Eksamen:

aflevering af portfolio, senest, torsdag den 21. november kl. 12.00

Mundtlig eksamen i uge 49 50 eller 51.
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Lægesekretærer og andet klinisk sundhedsfagligt personale

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Uddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er akademiuddannelser indplaceret på niveau 5.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
HK
Studievejleder i Midt- og Nordjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg