Vil du være med til at optimere kvalitet i patientregistrering og samtidig sikre korrekte sundhedsdata?

På dette valgfrie modul optimerer du dine kompetencer, så du kan medvirke ved kvalitetssikring og evaluering af sundhedsdata i din afdeling.

Du får forståelse for vigtigheden af korrekt registrering af data og for datas betydning i forbindelse med afregning – enten DRG eller værdibaseret.

Du får redskaber til at blive afdelingens nøgleperson med stærke kompetencer inden for patientregistrering og DRG afregning.

Du vil bl.a. efterfølgende kunne vejlede kolleger, læger og andet sundhedsfagligt personale i korrekt patientregistrering og du får kendskab til de formelle love og regler omkring registrering og brug af data.

Modulets hovedtemaer:

 • Registreringspraksis
 • Dataregistre, Landspatientregistret og kliniske kvalitetsdatabaser
 • Klassifikationer, SKS, SNOMED CT, ICPC
 • Datasikkerhed
 • DRG & DAGS og takster – økonomi
 • DRG afregning og værdibaseret afregning
 • Ledelsesinformationssystemer – LIS
 • Sundhedsjournalen. Borgeres adgang til egne sundhedsdata, sundhedsfagliges adgang til patientdata på tværs.

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • forstå styringselementer i sundhedsvæsenet, herunder betydningen af styring gennem præstationsbudgetter og incitamentsstrukturer
 • forstå datas livscyklus og den basale registrering af data
 • forstå formålet med kliniske databaser og hvordan disse kan anvendes i sygehus-/sundhedsvæsenet
 • forstå potentialet i og anvendelsen af sundhedsdata, herunder påvirkningen af arbejdsgange på arbejdspladsen
 • have kendskab til brug af sundhedsdata i ledelsesinformations-systemer samt betydningen og konsekvenserne af egen rolle og funktion
 • have viden om afregningsprincipper og økonomiske konsekvenser både aktivitetsafregning og værdibaseret afregning
 • have viden om nationale sundhedssystemer, herunder Sundhed.dk og Sundhedsjournalen, og hvorledes data tilføres disse databaser.

De studerende skal

 • kunne anvende sundhedsvæsenets klassifikations- og registreringssystemer
 • kunne anvende DRG-værktøjer
 • kunne anvende relevante love på konkrete datasikkerhedsproblemstillinger.

De studerende skal

 • kunne medvirke ved kvalitetssikring og evaluering af sundhedsdata
 • kunne formidle viden om og medvirke til implementering af registrering og brug af sundhedsdata til samarbejdsparter, kolleger og ledelse
 • kunne deltage i projekter med udvikling og implementering af IT-systemer til registrering og anvendelse af sundhedsdata.

Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.

14.000 kr.
Sted og startdato
Aabenraa: Januar 2024
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
ECTS: 10
Se tid og sted for det valgte forløb
Aabenraa
Undervisning
januar 2024 - maj 2024
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
maj 2024

Har du spørgsmål til forløbet, er du velkommen til at kontakte studievejleder June Elgin Jensen ved Komponent - jej@komponent.dk - 8779 6326
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Lægesekretærer og andre klinisk sundhedsfaglige medarbejdere.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen