Modulet er for dig, der gerne vil være med til at optimere kvaliteten i patientregistreringer og samtidig sikre korrekte sundhedsdata?

På modulet får du

 • forståelse for styringselementer i sundhedsvæsenet 
 • forståelse for datas livscyklus og den basale registrering af data
 • forståelse for formålet med kliniske databaser og hvordan disse kan anven­des i sygehus-/sund­heds­væsenet
 • forståelse for potentialet i og anvendelsen af sundhedsdata, herunder påvirkningen af arbejds­gange på arbejdspladsen
 • kendskab til brug af sundhedsdata i ledelsesinformations­syste­mer samt betydningen og konsekvenserne af egen rolle og funktion 
 • viden om afregningsprincipper og økonomiske konsekvenser både aktivitetsafregning og værdibaseret afregning
 • viden om nationale sundhedssystemer, herunder Sundhed.dk og Sundhedsjournalen, og hvorledes data tilføres disse databaser.

og du bliver i stand til at

 • kunne anvende sundhedsvæsenets klassifikations- og registrerings­systemer
 • kunne anvende DRG-værktøjer
 • kunne anvende relevante love på konkrete datasikkerhedspro­blem­stillinger
 • kunne medvirke ved kvalitetssikring og evaluering af sundhedsdata
 • kunne formidle viden om og medvirke til implementering af regi­strering og brug af sund­hedsdata til samarbejdspartnere, kolleger og ledelse
 • kunne deltage i projekter med udvikling og implementering af IT-systemer til registrering og anvendelse af sundhedsdata.

Modulets hovedtemaer:

 • Registreringspraksis, dataregistre, Landspatientregistret og klassifi­ka­tioner
 • Kliniske kvalitetsdatabaser og PRO-data
 • Datasikkerhed
 • DRG og takster – økonomi
 • DRG afregning og værdibaseret afregning
 • Ledelsesinformationssystemer – LIS
 • Sundhedsjournalen. Borgeres adgang til egne sundhedsdata, sundhedsfagliges adgang til patientdata på tværs.

Tilrettelæggelse

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet svarer til 10 ECTS-point og kan indgå som en del af Sundhedskommunomuddannelsen.

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.

14.000 kr.
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
Se tid og sted for det valgte forløb
Kolding
Undervisning
august 2024 - november 2024
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
november 2024 - december 2024

Forventet opstart vil være i slutningen af august eller i starten af september.

Eksamen forventes at ligge i en af følgende uger - 47-48-49.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte studievejleder ved Komponent - June Elgin Jensen - jej@komponent.dk - 8779 6326
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Lægesekretærer og andre klinisk sundhedsfaglige medarbejdere.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Uddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er akademiuddannelser indplaceret på niveau 5.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen