På dette modul får du indsigt i sundhedsvæsenets struktur og kompetencer til at kunne planlægge, organisere og gennemføre konkrete arbejds- og udviklingsopgaver inden for sundhedsområdet.

På modulet får du

 • forståelse for, hvordan de givne rammer for sundhedsvæsenet påvirker opgaveløsningen
 • grundlæggende viden om, hvordan samfundsudviklingen, de sundhedspolitiske mål og økonomiske vilkår påvirker sund­heds­væsenets struktur og de opgaver, som sundhedsvæ­se­net er forpligtet til at udføre
 • kendskab til relevant lovgivning på sundhedsområdet
 • viden om udredningsret, behandlings­ret, tavshedspligt, frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, maksimale ventetider mv.
 • kendskab til de værdier og politiske strømninger, der er med til at påvirke sundheds­væsenets prioritering, som igen på­vir­­ker velfærdssamfun­dets udvikling
 • forståelse for, hvordan sundhedsvæsenets registreringssystemer anven­des i drift, planlægning, målopfyldelse og kvalitetssikring.

og du bliver i stand til at

 • kunne finde relevante love og forstå og vurdere, hvornår de anvendes
 • kunne forholde dig kritisk til forskellige informationer
 • kunne anvende reglerne om patienters retsstilling samt andre lov­regler, der knytter sig til patienters rettigheder, så du kan give patienter og pårørende relevant information både mundt­ligt og skriftligt før, under og efter patientforløbet. 
 • kunne placere egen rolle og arbejdsfunktion i det aktuelle poli­tiske, økonomiske og orga­nisatoriske ”landskab”, så det styrker dit overblik over handlinger og ansvar i egen posi­tion
 • kunne analysere og vurdere konkrete forhold i sundhedsvæsenet med henblik på tilrette­læg­gelsen af nye opgaver, ændringer af arbejdsgange, rutiner, materialer m.v.
 • kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om løsning af konkrete opgaver og funk­tioner eller i større udviklingsarbejder.

Modulets hovedtemaer:

 • Formelle juridiske rammer for sundhedsvæsenet
 • Sundhedsvæsenet – opgaver og struktur
 • Sundhedspolitik – holdninger, prioriteringer og styring
 • Fremtidens sundhedsvæsen 
 • Sundhedslovgivningen generelt
 • Patientrettigheder
 • Øvrige juriske regler, der har betydning for den kliniske afdeling
 • Sundhedsvæsenets økonomi, herunder
  • Hospitalets økonomiske muligheder og prioriteringer
  • Budget, mål, indsatser og ressourceallokering
 • Metoder til økonomistyring
 • Optimering af arbejdsgange 

Tilrettelæggelse

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet svarer til 10 ECTS-point og kan indgå som et obligatorisk modul på Sundhedskommunomuddannelsen

Eksamensform

Skriftlig individuel 48 timers eksamen

14.000 kr.
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
Se tid og sted for det valgte forløb
Undervisningen foregår på vores satellit Klar – HF og VUC Ringsted, Ahorn Alle 1, 4100 Ringsted.

Undervisning finder sted om mandagen - se nedenstående planlagte undervisningsdage på dette modul.

12.08.24
19.08.24
02.09.24
09.09.24
16.09.24
23.09.24 - læringsgruppedag
30.09.24
07.10.24 - læringsgruppedag
21.10.24
28.10.24

Med forbehold for ændringer.

Skriftlig individuel 48 timers eksamen i uge 47
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Lægesekretærer og andre klinisk sundhedsfaglige medarbejdere.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Uddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er akademiuddannelser indplaceret på niveau 5.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

ABS
Specialkonsulent
Anna Solvej Bach Sørensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
HK
Studievejleder i Midt- og Nordjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen