Modulet er for dig, der gerne vil være med til at sikre kvaliteten i den offentlige sektors sundhedsydelser og forbedre patientsikkerheden. Du får samtidig udviklet dine evner til at gennemføre evidensbaserede analyser og beskrivelser i praksis.

På modulet får du

 • viden om sundhedslovgivningen i relation til kvalitet og patientsikkerhed
 • viden om analyser, som kan bidrage til udviklingen af kvaliteten
 • kendskab til forskellige undersøgelsesmetoder og hvordan denne viden kan bruges til at vurdere, hvorledes en særlig organisatorisk problemstilling kan analyseres.

og du bliver i stand til at

 • medvirke til at gennemføre et forbedringsprojekt, som tager afsæt i en kvalitetsbrist i egen organisation
 • kunne arbejde med analyser eller undersøgelser på egen arbejdsplads og kunne gennemføre konkrete undersøgelser i relation til egne funktioner, herunder valg af relevant metode
 • kunne formidle resultater af undersøgelse til kollegaer og samarbejdspartnere og fungere som sparringspartner i forbindelse med undersøgelser i egen organisation
 • kunne tage initiativ til eller indgå i samarbejde – fagligt som tværfagligt – på tværs af sektorer
 • kunne gennemføre relevante undersøgelser inden for eget funktionsområde og reflektere over egen arbejdsplanlægning og på baggrund heraf bidrage til en effektiv planlægning af eget funktionsområde.

Modulets hovedtemaer:

Kvalitet:

 • Kvalitet i offentlige organisationer
 • Kvalitet i sundhedsvæsenet
 • Kvalitetsudviklingsprocessen

Patientsikkerhed:

 • Patientsikkerhed i det daglige arbejde
 • Metoder til patientsikkerhedsarbejdet

Samfundsvidenskabelig metode:

 • Introduktion til relevante elementer i metode
 • Konkrete elementer i samfundsvidenskabelig tilgang til opgaveskrivning.

Tilrettelæggelse

8 undervisningsgange + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet svarer til 10 ECTS-point og kan indgå som et obligatorisk modul på Sundhedskommunomuddannelsen

Eksamensform

Individuelt skriftligt projekt.

14.000 kr.
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Lægesekretærer og andre klinisk sundhedsfaglige medarbejdere.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Uddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er akademiuddannelser indplaceret på niveau 5.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen