Lær hvordan du arbejder med udvikling og fastholdelse af kvaliteten i den offentlige sektors serviceydelser

Her får du personlige og faglige kompetencer, så du kan arbejde med udvikling og vedligeholdelse af kvaliteten i den offentlige sektors serviceydelser. Du får kompetencer til at arbejde med patientsikkerhed, så du kan medvirke til at opbygge sikre arbejdsgange og systemer, der kan føre til markante forbedringer i sundhedsvæsenet.

Du får også udviklet din evne til at gennemføre en evidensbaseret analyse og beskrivelse i praksis, så du kan understøtte dit arbejde med kvalificerede analyser, beskrivelser og anbefalinger.

Indhold

I Kvalitet: (40 %)

 • Kvalitet i offentlige organisationer
 • Kvalitet i sundhedsvæsenet
 • Kvalitetsudviklingsprocessen

II Patientsikkerhed (25 %)

 • Patientsikkerhed i det daglige arbejde
 • Metoder til patientsikkerhedsarbejdet

III Samfundsvidenskabelig metode (35 %):

 • Introduktion til relevante elementer i metode
 • Konkrete elementer i samfundsvidenskabelig tilgang til opgaveskrivning.

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • have viden om sundhedslovgivningen i relation til kvalitet og patientsikkerhed
 • have viden om og kunne gennemføre analyser, som kan bidrage til udviklingen af kvaliteten
 • have kendskab til forskellige undersøgelsesmetoder og kunne anvende denne viden til at vurdere, hvorledes en særlig organisatorisk problemstilling kan analyseres
 • kunne give praksisrelevante begrundelser for valg af analysemetode.

De studerende skal

 • kunne medvirke til at gennemføre et forbedringsprojekt, som tager afsæt i et kvalitetsbrist i egen organisation
 • kunne arbejde med analyser eller undersøgelser på egen arbejdsplads og kunne gennemføre konkrete undersøgelser i relation til egne funktioner, herunder valg af relevant metode
 • kunne formidle resultater af undersøgelse til kollegaer og samarbejdspartnere og fungere som sparringspartner i forbindelse med undersøgelser i egen organisation.

De studerende skal

 • kunne tage initiativ til eller indgå i samarbejde – fagligt som tværfagligt – på tværs af sektorer
 • selvstændigt kunne gennemføre relevante undersøgelser inden for eget funktionsområde og fremlægge forslag til løsninger eller ændringer
 • kunne reflektere over egen arbejdsplanlægning og på baggrund heraf bidrage til en effektiv planlægning af eget funktionsområde.

Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Et obligatorisk modul på Sundhedskommunomuddannelsen

Eksamensform

Individuelt skriftligt projekt.

14.000 kr.
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
ECTS: 10
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Lægesekretærer og andre klinisk sundhedsfaglige medarbejdere.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen