Forløbet er et pilotprojekt særligt afstemt til gruppen af lægesekretærer i almen praksis og speciallægepraksis. Her lærer du hvordan patientforløb bliver både sammenhængende, koordineret og optimeret. Og du får viden om psykologiske mekanismer og betydningen af forskellige former for kommunikation.

Med dette modul bliver du i stand til at analysere og vurdere patientforløb med afsæt i kerneopgaven. Du lærer, hvordan du medvirker til, at det enkelte forløb bliver sammenhængende, koordineret og optimeret både sundhedsfagligt, organisatorisk og patientoplevet, med andre ord medvirker til at patientforløbet bliver sammenhængende fra henvisning til afsluttet behandling.

Du lærer konstruktivt og professionelt at indgå i tværfaglige samarbejder om fortsatte forbedringer i patientforløbene.

Du får en større forståelse for relationers betydning både ift. patienter, kolleger og samarbejdspartnere.

Indhold

Patientforløbskoordinering

 • Henvisning, visitation, udredning, diagnosticering, behandling, kontrol, efterbehandling og rehabilitering
 • Forløbsprogrammer
 • Pakkeforløb
 • Nationalt Kvalitetsprogram for sundhedsområdet som relaterer sig til forløbskoordinering
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Relationel koordinering

Kommunikation

 • Skriftlig kommunikation med patienter
 • Mundtlig kommunikation
 • Mødefacilitering
 • Kommunikation via hjemmesider og lignende
 • Kommunikationsteori og kommunikationsmodeller
 • Processtyring og redskaber

Psykologi

 • Krisepsykologi
 • Holdninger/fordomme/værdier
 • Tværfaglighed, relationer og kultur
 • Relationel koordinering

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • have viden om visitation, udredning, diagnosticering, behandling, kontrol, efterbehandling og rehabilitering
 • have viden om forløbsprogrammer, pakkeforløb og sundhedsaftalerne
 • ud fra en psykologisk vinkel kunne forstå, hvordan og hvorfor patienter, pårørende og samarbejdspartnere agerer, som de gør
 • forstå, hvorledes personlige holdninger og fordomme påvirker relationer mellem mennesker, og kunne skelne mellem personlige og professionelle holdninger
 • kunne danne sig overblik over de forskellige modeller for kommunikation, herunder reflektere over etiske aspekter i samtaler og deres egen rolle
 • have viden om god patientkommunikation og delelementerne heri
 • have kendskab til metoder inden for psykologi og processtyring.

De studerende skal

 • administrativt kunne overskue og styre et patientforløb fra A til Z, også på tværs af sektorgrænser
 • kunne gennemføre en analyse og vurdere de psykologiske og logistiske problemstillinger inden for et patientforløb
 • kunne vurdere praksisnære problemstillinger og opstille og vælge løsningsmuligheder
 • kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsnings-muligheder til patienter/pårørende og samarbejdspartnere
 • kunne analysere en kommunikationssekvens og opstille alternative kommunikationsmuligheder
 • kunne strukturere og styre en samtale, så der skabes en konstruktiv dialog.

De studerende skal

 • kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til forløbskoordinering, også på tværsektorielt
 • kunne bidrage fagligt og personligt til forandringer på afdelingerne og kunne forholde sig kritisk til egen rolle i mødet med patienter/pårørende og samarbejdspartnere
 • kunne deltage i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde ud fra en professionel tilgang
 • kunne identificere og kvalificere muligheder inden for eget arbejdsområde.

Tilrettelæggelse

17 undervisningsgange der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 17:00 til 20:15. Undervisningen foregår online - dog er første undervisningsdag med fremmøde fra kl. 12:00 til 15:15 i Aarhus eller i Herlev. 

Særlige forhold

Et obligatorisk modul på Sundhedskommunomuddannelsen

Eksamensform

Skriftlig individuel 48 timers eksamen

8.500 kr.
Sted og startdato
Online: August 2022
Varighed: 17 undervisningsdage og eksamen
ECTS: 10
Se alle dage og tidspunkter
DATOER KOMMER

Undervisning:
17 undervisningsgange i alt. 16 dage online - 1 dag med fremmøde i Aarhus eller Herlev.
Start uge 33 til uge 49 i 2022 - samt afsluttende undervisningsgang i uge 2 i 2023.
Se datoer nedenfor.

Undervisningstidspunkt:
17:00 til 20:15.
OBS - første undervisningsgang hvor der er fremmøde: 12:00 - 15:15.

Eksamen:
Placeret i uge 3 i 2023.
Eksamen er en 48 timers skriftlig, individuel eksamen.
Se datoer nedenfor.

Datoer for undervisning:
15. august i Skejby / 19. august i Herlev - første dag - afholdes med fremmøde
24. august
31. august
7. september
14. september
21. september
28. september
5. oktober
12. oktober
26. oktober
2. november
9. november
16. november
23. november
30. november
7. december
11. januar

Datoer for eksamen:
16.-18. januar 2023
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Er du i målgruppen?

Forløbet henvender sig til lægesekretærer i almen praksis og speciallægepraksis. 

Fyraftensmøde om forløbet - online - d. 4. maj kl. 15:30 til 17:00 - meld dig til - det er gratis

Det er gratis at deltage. 

Mødet er for lægesekretærer i almen praksis og speciallægepraksis, der gerne vil høre om forløbet og om uddannelse hos Komponent.

Vi vil på Komponents fyraftensmøde komme ind på følgende:

 • Hvorfor kompetenceudvikling?
 • Hvilke kompetencer kalder fremtiden på hos lægesekretæren i Almen og Speciallæge praksis?
 • Hvad kan Komponent tilbyde af kompetencegivende uddannelse?
 • Hvordan bliver du som studerende klædt på til uddannelse?

Læs mere og tilmeld dig her.

 

Studieteknik-forløb - online - d. 16. juni kl. 17:00 til 19:00 - meld dig til her - det er gratis

D. 16. juni fra kl. 17:00 til 19:00.

Forløbet foregår online. Du får et link inden dagen. 

Det er gratis at deltage. 

Læs mere om indholdet og tilmeld dig her. 

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

MRL
Konsulent og studievejleder i Nordjylland
Mette Ranum Laustsen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og Fyn
June Elgin Jensen