Et modul afstemt dig, der har administrative opgaver/er lægesekretær i praksis. På modulet lærer du, hvordan patientforløb bliver både sammenhængende, koordineret og optimeret. Og du får viden om psykologiske mekanismer og betydningen af forskellige former for kommunikation.

Modulet gør dig i stand til at analysere, vurdere og medvirke til et sammenhængende og rettidigt patientforløb fra almen praksis til sekundær sektor. Du opnår forståelse for processerne fra henvisning og frem til afsluttet behandling samt opfølgende kontrol og evt. rehabilitering i det nære sundhedsvæsen. 

Du lærer konstruktivt og professionelt at indgå i tværfaglige samarbejder om fortsatte forbedringer i patientforløbene.

Du får en større forståelse for relationers betydning i forhold til patienter, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere.

Indhold

Patientforløbskoordinering samt IT-understøttelse

 • Sammenhæng i forløb på tværs af sektorer
 • Forløbsprogrammer
 • Pakkeforløb
 • Nationalt Kvalitetsprogram for sundhedsområdet som relaterer sig til forløbskoordinering
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Relationel koordinering

Kommunikation

 • Skriftlig kommunikation med patienter
 • Mundtlig kommunikation
 • Mødefacilitering
 • Kommunikation via hjemmesider og lignende
 • Kommunikationsteori og kommunikationsmodeller
 • Processtyring og redskaber
 • Spørgeteknikker

Psykologi

 • Sorg- og krisepsykologi
 • Holdninger/fordomme/værdier
 • Tværfagligt samarbejde, relationer og kultur
 • Den vanskelige samtale
 • Persontyper

Tilrettelæggelse

17 undervisningsgange der ligger en gang om ugen i tidsrummet 17:00 til 20:15. Undervisningen foregår online. 

Særlige forhold

Modulet svarer til 10 ECTS-point og kan indgå som en del af Sundhedskommunomuddannelsen.

 

Varighed: 17 undervisningsdage og eksamen
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Forløbet henvender sig til medarbejdere med administrative opgaver i praksis.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Uddannelsen er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution og indplaceret på niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. I det offentlige uddannelsessystem er akademiuddannelser indplaceret på niveau 5.

Niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen