Lad eksamen blive en læringssituation og en oplevelse! Med denne dag bliver du i stand til at mestre teknikker og strategier, som kan hjælpe og støtte dig undervejs i din uddannelse.

I vores samfund er der store krav om individuel succes, og vores indsats bliver konstant målt og vejet. Dette vilkår er særligt tydeligt i uddannelser – og for nogle studerende resulterer dette pres i eksamens- og præstationsangst. Det kan betyde, at de ikke får vist, hvad de kan og i værste fald, at de helt dropper ud af deres uddannelse. Måske starter de på en ny, hvor historien gentager sig. Hvis den onde cirkel skal brydes, er der brug for, at du som studerende mestrer teknikker og strategier, som kan hjælpe og støtte dig undervejs i din uddannelse.

Derfor inviterer Komponent nu til en temadag om eksamensteknik.

Formål

  • At sætte fokus på handlemåder ift. til eksamensnervøsitet
  • At træne forskellige teknikker til at håndtere eksamensnervøsitet

Udbytte

  • Du får kendskab til centrale redskaber til, hvordan du kan tackle din eksamensnervøsitet
  • Du får afprøvet redskaberne i praksis

Form

Vi veksler mellem oplæg, dialog og praktisk træning af teknikker i form af øvelser. Forløbet er 100% deltagerinvolverende.

Undervisere/ Oplægsholdere

Studievejleder

Varighed: 3 timer
Se hvad prisen inkluderer

Det er gratis at deltage

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til alle, der er i gang med efter- og videreuddannelse (f.eks. Kommunom, Sundhedskommunom, DOL eller andet).

Læs mere om Kommunom

Det er en mægtig fin uddannelse. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
HK
Studievejleder i Midt- og Nordjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg