Ledertalentforløbet udvikler morgendagens ledere fagligt og personligt samtidig med det kickstarter deres formelle lederuddannelse. Få skræddersyet et forløb, så det passer til jeres kommune.

Med et ledertalentforløb fra Komponent kan I opdyrke jeres egne ledertalenter internt i organisationen og dermed få et større grundlag for rekruttering af fremtidige ledere. 

I Komponent arbejder vi ud fra en tilgang om, at den enkeltes kompetenceudvikling skal komme organisationen og borgere til gode, og at læringen skal tage udgangspunkt i praksis. 

Formålet med ledertalentforløbet er at tilknytte, udvikle og anerkende ledertalenterne i forhold til deres evne og drive til at indgå i og lede tværgående opgaver og projekter. Derudover er ledertalentforløbet med til at bane vejen for et fremtidigt ledelsesskifte og rekruttering af nye ledere.

Målgruppen omfatter både nye og nyere ledere og de, der er på spring til ledelse. I sammensætter selv målgruppen for forløbet. Vi har gode erfaringer med forløb, hvor der er rene ledertalenter, og vi har forløb, hvor det er blandet med ledertalenter og nye ledere fra de store velfærdsområder.

Forløbets hovedspor bygges op omkring 1-2 moduler fra Den Offentlige Lederuddannelse og udgøres af fælles formelle undervisningsdage. Det giver talenterne et formelt kompetenceforløb på diplomniveau, der tæller som del af et fuldt diplomforløb.

Temaer i modulerne kan tones til jeres kommunale kontekst. 

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Fordele ved et skræddersyet ledertalentforløb 

 • I får mulighed for at uddanne de ledertalenter, som I har i kommunen
 • I giver de rette medarbejdere lyst til at udvikle sig som ledere inden for organisationen
 • Som kommune får I det positive omdømme, at I gør noget særligt for at tilknytte og tiltrække morgendagens ledere
 • I bestemmer selv hvilket modul/moduler, I vil bruge i ledertalentforløber - og dermed, hvor mange ECTS-point de får
 • Jeres ledertalenter får et stærkt netværk og et fælles sprog, der er med til at styrke det tværfaglige samarbejde i kommunen

Et ledertalentforløb indeholder:

 • 1-2 moduler fra Den Offentlige Lederuddannelse
 • Læringssamtale mellem mentor og ledertalent
 • Forventningssamtale mellem nærmeste leder og ledertalent
 • Fælles formelle læringsdage
 • Opgaveskrivning
 • Eksamensopgave
 • Kickoff og kickout 
Ledertalent

Søg kompetencemidler

I kan søge op til 30.000 kr. i tilskud til diplomuddannelse i den kommunale kompetencefond til de medarbejdere, der ikke har personale- og økonomiansvar. 

>>> Læs mere om Den Kommunale Kompetencefond.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Et velafprøvet koncept

Lene Lund Wulff

"I Odense Kommune er talentforløbet en del af den uddannelse, vi giver vores kommende ledere på skoleområdet. Efter et afklaringsforløb, hvor kandidaterne testes af, om ledergerningen er noget for dem, så tilbydes de to diplommoduler i ledelse hos Komponent. 

Afklaringsforløbet og de to diplommoduler giver kandidaterne det springbræt og mod, der skal til for at søge deres første lederstilling. Samtidig får de et netværk i hinanden, som flere af dem fortsætter med efter endt uddannelse. Vi oplever, at mange af kandidaterne søger vores egne ledige stillinger som afdelingsledere eller souschefer, hvilket også har været vores mål, nemlig af sikre en fødekæde af nye ledere,"

Lene Lund Wulff
Chefkonsulent, Skoleafdelingen i Odense Kommune

Pernille Dørr Kjær-Knudsen

Set fra et HR-perspektiv ligger ledertalentforløbet fint i forlængelse af de holdninger og forpligtelser, vi som kommune har i at udvikle vores nye ledere og potentielle ledere til morgendagens udfordringer. At sende et signal om at vi vil lederudvikling, har fungeret rigtig godt, og det giver samtidig videre grobund for etablere andre ledelsesinitiativer, hvor vi satser på den mere praktiske del i det at være leder. 

Samtidig er vores ledertalentforløb også et led i det at være den attraktive arbejdsplads, hvor vi fortæller den øvrige verden om at Hvidovre er et spændende, trygt og ordentligt sted at arbejde,"

Pernille Dørr Kjær-Knudsen 
HR- og udviklingschef fra Hvidovre Kommune

Ayoe Funder

"Grunden til, at vi har valgt at køre talentuddannelse sammen med Komponent flere år i træk, er, at det faglige niveau er højt, samarbejdet er givende og gnidningsfrit, og Komponent har god forståelse for den kommunale verden.

Talenterne er begejstrede for forløbet. De lærer konkrete værktøjer, får forøget indsigt og får et godt netværk på tværs af kommunen.

Talenternes ledere fortæller, at de oplever, at talenterne opnår større forståelse for kommunen som enhed, får styrket deres fokus på kvalitet og effekt for borgeren og får blik for og bruger de muligheder, der ligger i det tværgående samarbejde.

Overordnet ser vi talentuddannelsen som en del af vores bestræbelse på at være en attraktiv arbejdsplads,"

Ayoe Funder
HR Udvikling, Frederiksberg Kommune

Komponents ledertalentforløb er et velafprøvet koncept, som er bygget op om et modul fra Den Offentlige Lederuddannelse. Det betyder, at ledertalenter får ECTS point, som de kan bruge i deres videre lederuddannelse. 

Den Offentlige Lederuddannelse fokuserer på, hvordan man leder i en offentlig, politisk styret kontekst. De studerende sparrer med andre ledere og dygtige undervisere, og de lærer nye ledelsesteorier, modeller og redskaber, som gør dem bevidste om ledelsesopgave og hjælper dig til at løfte den på en ny og bedre måde.  

D