Du er ikke leder – men du udøver ledelse hver dag, når du prioriterer og koordinerer hverdagens opgaver.

Ledelse er når du oversætter og omsætter ledelsens beslutninger til ydelser og handlinger. Når du leder op ad til din nærmeste leder/chef med tilbagemeldinger fra dit team eller arbejdsfællesskab.

En organisatorisk hybrid i spændingsrummet mellem formel ledelse og arbejdsfællesskab med dine kolleger.

Gennem mere end 12 år har Komponent arbejdet med den sværeste ledelsesrolle af alle – sideordnet ledelse. Vi har hjulpet mere end 1500 medarbejdere i både kommuner, regioner, kommunale selskaber og statslige styrelser. Vores erfaring er stor og solid.

Udover viden, værktøjer og metoder så giver det åbne forløb den sidegevinst, at du får et fortroligt rum, hvor du kan få og give sparring med kollegaer. Kolleger som til fulde forstår din situation og det ansvar du sidder med - og som giver mulighed for at opbygge et netværk, du efterfølgende kan trække på.

Kurset kan også hentes hjem til egen kommune. Kontakt os for uforpligtende tilbud.


Når du kommer hjem...

...er det vores ambition at du:​

  • Har fået et  bredere perspektiv på din egen lederrolle som en del af den organisatoriske styrings- og ledelseskæde ​

  • Har fået et realistisk billede af dit eget vilkårs- og mulighedsrum ​​

  • Har fået en bevidsthed om egne virkemidler i rollen – herunder en opmærksomhed på, hvordan du virker på andre og hvordan du kan styrke dit samspil​​

  • Har fået en konkret værktøjskasse til sideordnet ledelse gennem symmetrisk kommunikation


Tidligere kursister har udtalt:

”Jeg har fået meget at tænke over. Specielt det, der ligger i ikke at have det formelle ledelsesansvar."
”Det var vildt godt og jeg kunne godt tænke mig, at der blev lavet et tilsvarende opfølgende kursus."
”Topprofessionelt – fantastisk indlevelse, formidling og forståelse. Meget engagerede lærere, der formåede at fange og fastholde interessen om det, der var kursets formål. Dette tilsat en god portion energi og glæde”.

 

Forløbet

Din succes afhænger af den organisatoriske tillid og dine kollegaers lyst til at følge dig.

Det er et forløb for dig som er fag- og teamkoordinator, planlægger, stabsmedarbejder eller projektleder uanset hvilke grene i den offentlige sektor du arbejder i.

Mødet på tværs af fag og organisationer er fantastisk givende, fordi vi sætter fokus på rollen og hvordan du kan navigere organisatorisk og kollegialt, uden at have formelle beføjelser overfor dine kollegerne.

Over 3 dage sætter vi fokus på din rolle og funktion og det særlige vilkårs- og mulighedsrum du har i rollen.

Det gør vi ved at arbejde med din organisatoriske legitimitet og dit personlige ledelsesrum. Vi sætter fokus på dine personlige dilemmaer og de nødvendige samtaler i hverdagen med leder og kolleger.

Derfor fylder kommunikationsforståelse, motivation og personligt drive og samspil også en del på forløbet.

Ledelse uden formelt personaleansvar giver dig teorier og værktøjer til din daglige praksis – og så er forløbet uden eksamen.
 

Undervisere

Chefkonsulent Rikke Liv Holst. Komponent
Chefkonsulent Hanne Lykke, Komponent

12.775 kr.
Varighed: 3 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Comwell Kellers Park, H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop ved Vejle
28. november kl. 9.30 - 30. november 2023 kl. 15.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristen.
Er du i målgruppen?

Faglige koordinatorer, teamledere, funktionsledere, elevvejledere, projektledere, tovholdere m.v. med uformelt personaleansvar.

Program

Ankomst og morgenkaffe
Velkomst, præsentation og program
Hvem er du og hvem er jeg – hvad optager dig – hvor er du udfordret?
Frokost
Distribueret lederskab – fælles sprog og forståelse for rollens særlige organisatoriske position
Legitimitet og træde i karakter i et sideordnet lederskab
Professionelle teams og arbejdsfællesskaber
Du har en særlig rolle i arbejdsfællesskabet som bindeled og støttefunktion til ledelsen og i forhold til teamets udvikling, balancer og trivsel med afsæt i kerneopgaven. Vi arbejder med teorier, modeller og værktøjer som kan understøtte din rolle i forhold til kerneopgavens forløsning
Pause og tjek ind
Professionelle teams og arbejdsfællesskaber fortsat
Afrunding af dagen – de vigtigste læringspunkter og handleinitiativer
Netværksmiddag
Morgenmad
Sprog og dialog – dine vigtigste redskaber til følgeskab
Vores samarbejde bygger på dialog og kommunikation. Mundtligt og skriftligt - formelt og uformelt. Derfor er din evne til at forbinde dig og fremstå tydelig afgørende for at du kan bidrage til faglig udvikling, mening og motivation?
Nu skal der fortælles historier
Frokost
Velkommen til Komponents dialoglaboratorium – læringssum for de nødvendige samtaler
Walk and talk omkring indtryk og aftryk fra laboratoriet
Fælles læringsopsamling
Tak for i dag
Netværksmiddag
Morgenmad
Indflydelse – magt og følgeskab - kunsten at positionere sig organisatorisk
Når der er mislyde i arbejdsfællesskabet
Frokost
Den personlige kant – at få øje på sig selv og sit samspil
Vi går et spadestik dybere ned i hvem du er som person.

Hvilke erfaringer og værdier er du rundet af - og hvilken betydning har det for dit samspil i de arbejdsfællesskaber du indgår i.
Fælles opsamling og dine personlige opmærksomhedspunkter
Tak for denne gang

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke