Bliv klædt på til at lykkes i den sværeste ledelsesdisciplin af alle; sideordnet ledelse. På blot tre dage får du viden, værktøjer og metoder, som du kan bruge i praksis – både i dit arbejdsfællesskab og i samspillet med din nærmeste leder.

Din succes som leder uden personaleansvar afhænger af den organisatoriske tillid og dine kollegaers lyst til at følge dig. 

Som koordinator, planlægger, projektleder eller stabskonsulent skal du lykkes med at udøve ledelse for at lykkes med dine opgaver. Men du har ikke den formelle ledelsesret og derfor er du i fare for at bryde med forventningerne til dig, når du oversætter og omsætter ledelsens beslutninger til ydelser og handlinger. Måske bliver du kigget på som "ledelsens forlængede arm" og oplever at være på kanten af det kollegiale arbejdsfællesskab. Eller din leder er i tvivl om, hvor din loyalitet befinder sig, når du leder op ad med tilbagemeldinger fra teamet.

På tre dage bliver du klædt på til at lykkes bedre i rollen: Du får viden, værktøjer og metoder i et fortroligt rum, hvor du kan sparre med andre, der også bedriver distribueret ledelse. Og blive klogere på dilemmaer og nye veje fra Komponents undervisere, der trækker på mere end 12 års erfaring med at have hjulpet +1500 medarbejdere i både kommuner, regioner og statslige styrelser m.fl. med ledelse uden formelt personaleansvar.

Komponent har hjulpet mere end 1500 medarbejdere i både kommuner, regioner, kommunale selskaber og statslige styrelser med sideordnet ledelse. 

12.775 kr.
Sted og startdato
Aarhus: 26. november 2024
Varighed: 3 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
26. november kl. 9.30 - 28. november 2024 kl. 15.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristen.

Er du i målgruppen?

Faglige koordinatorer, teamledere, funktionsledere, elevvejledere, projektledere, tovholdere m.v. med uformelt personaleansvar.

Målgruppe

Forløbet er for dig, som er enten er fag- eller teamkoordinator, planlægger, stabsmedarbejder eller projektleder fra den offentlige sektor.

Du udøver ledelse, samtidig med at du ikke har den formelle ledelsesret. 

målgruppe

Tidligere deltager udtaler

”Topprofessionelt – fantastisk indlevelse, formidling og forståelse. Meget engagerede lærere, der formåede at fange og fastholde interessen om det, der var kursets formål. Dette tilsat en god portion energi og glæde,”

Når du kommer hjem, har du fået...

 • Et bredere perspektiv på din egen lederrolle som en del af den organisatoriske styrings- og ledelseskæde ​
 • Et realistisk billede af dit eget vilkårs- og mulighedsrum ​​
 • En bevidsthed om egne virkemidler i rollen – herunder opmærksomhed på, hvordan du virker på andre, og hvordan du kan styrke dit samspil​​
 • En konkret værktøjskasse til sideordnet ledelse gennem symmetrisk kommunikation
formidler

Forløbets opbygning

Lær at lykkes som leder uden formelt personaleansvar. Både i dit team/arbejdsfællesskab og i samspillet med nærmeste leder.

På første dag får du og dine medkursister:

 • Et fælles sprog for jeres lederrolle
 • Et fælles blik for rollens dilemmaer og handlemuligheder
 • Indsigt i arbejdsfællesskabets forskellige dynamikker (herunder motivationskilder og uenigheder som løftestang for fremdrift)

Lær at koble kommunikation og praksis.

På anden dag lærer du og dine medkursister:

 • At tage de nødvendige samtaler
 • At kende forskel på formelle og uformelle organisatoriske samtaler
 • Og I får en forståelsesramme for kommunikation som løftestang for kultur og dialog

Tag det personlige samspil ind i arbejdsfællesskabet

På tredje dag ser vi på:

 • Hvordan du arbejder med din legitimitet – med afsæt i det formelle mandat, du har fået organisatorisk
 • Hvor du skaber personligt følgeskab
 • Hvad du er rundet af, og hvordan det kommer i spil i adfærd og udtryksstil i dit samarbejde i organisationen.

Mød dine undervisere

Rikke Lov

Rikke Liv Holst 
Chefkonsulent i Komponent

Rikke begejstres af at klæde kommunale ledere og medarbejdere på til at lykkes med ledelse. Hun trækker på over 10 års erfaring som konsulent og teamkoordinator og bringer gerne egne erfaringer i spil til at illustrere dilemmaer, udfordringer og muligheder i rollen som leder uden formelt personaleansvar.  

I Komponent udvikler og faciliterer hun forløb både med og uden eksamen for bl.a. ledertalenter og interne konsulenter.

Hanne Lykke

Hanne Lykke
Chefkonsulent i Komponent

Hanne Lykke arbejder med ledertalentudvikling i Komponent med afsæt i mere end 25 års erfaring fra kommune og regioner, heraf 10 år som forvaltningschef og direktionsmedlem.

Hanne vil se jer og møde jer lige der hvor I er, samtidig med at hun er i stand til at skabe små forstyrrelser i jeres antagelser og forforståelse omkring ledelse og jeres organisatoriske samspil.

Søg om støtte

Du kan søge om støtte på op til 80% af kursusafgiften hos Den Kommunale Kompetencefond.

Ansøg direkte her:

Kurset kan også hentes hjem til egen kommune

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Program

Ankomst og morgenkaffe
Velkomst, præsentation og program
Hvem er du og hvem er jeg – hvad optager dig – hvor er du udfordret?
Frokost
Distribueret lederskab – fælles sprog og forståelse for rollens særlige organisatoriske position
Legitimitet og træde i karakter i et sideordnet lederskab
Professionelle teams og arbejdsfællesskaber
Du har en særlig rolle i arbejdsfællesskabet som bindeled og støttefunktion til ledelsen og i forhold til teamets udvikling, balancer og trivsel med afsæt i kerneopgaven. Vi arbejder med teorier, modeller og værktøjer som kan understøtte din rolle i forhold til kerneopgavens forløsning
Pause og tjek ind
Professionelle teams og arbejdsfællesskaber fortsat
Afrunding af dagen – de vigtigste læringspunkter og handleinitiativer
Netværksmiddag
Morgenmad
Sprog og dialog – dine vigtigste redskaber til følgeskab
Vores samarbejde bygger på dialog og kommunikation. Mundtligt og skriftligt - formelt og uformelt. Derfor er din evne til at forbinde dig og fremstå tydelig afgørende for at du kan bidrage til faglig udvikling, mening og motivation?
Nu skal der fortælles historier
Frokost
Velkommen til Komponents dialoglaboratorium – læringssum for de nødvendige samtaler
Walk and talk omkring indtryk og aftryk fra laboratoriet
Fælles læringsopsamling
Tak for i dag
Netværksmiddag
Morgenmad
Indflydelse – magt og følgeskab - kunsten at positionere sig organisatorisk
Når der er mislyde i arbejdsfællesskabet
Frokost
Den personlige kant – at få øje på sig selv og sit samspil
Vi går et spadestik dybere ned i hvem du er som person.

Hvilke erfaringer og værdier er du rundet af - og hvilken betydning har det for dit samspil i de arbejdsfællesskaber du indgår i.
Fælles opsamling og dine personlige opmærksomhedspunkter
Tak for denne gang

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke
Rikke Liv Holst
Chefkonsulent
Rikke Liv Holst