HOLDET I AUGUST ER OVERTEGNET. TILMELD DIG VENTELISTEN OG VI VIL KONTAKTE DIG HVIS DER KOMMER AFBUD. TILMELD DIG GERNE HOLDET I DECEMBER. Du er ikke leder – men du udøver ledelse hver dag, når du prioriterer og koordinerer hverdagens opgaver.

Når du oversætter og omsætter ledelsens beslutninger til ydelser og handlinger – når du leder op ad til din nærmeste leder/chef med tilbagemeldinger fra dit team eller arbejdsfællesskab.

En organisatorisk hybrid i spændingsrummet mellem formel ledelse og arbejdsfællesskab med dine kolleger.

Gennem mere end 12 år har Komponent arbejdet med den sværeste ledelsesrolle af alle – sideordnet ledelse. Vi har hjulpet mere end 1500 medarbejdere i både kommuner, regioner, kommunale selskaber og statslige styrelser. Vores erfaring er stor og solid.

Udover viden, værktøjer og metoder så giver det åbne forløb den sidegevinst, at du får et fortroligt rum, hvor du kan få og give sparring med kollegaer. Kolleger som til fulde forstår din situation og det ansvar du sidder med - og som giver mulighed for at opbygge et netværk, du efterfølgende kan trække på.

Kurset kan også hentes hjem til egen kommune. Kontakt os for uforpligtet tilbud.

Tidligere kursister har udtalt:

”Jeg har fået meget at tænke over. Specielt det, der ligger i ikke at have det formelle ledelsesansvar."
”Det var vildt godt og jeg kunne godt tænke mig, at der blev lavet et tilsvarende opfølgende kursus."

”Topprofessionelt – fantastisk indlevelse, formidling og forståelse. Meget engagerede lærere, der formåede at fange og fastholde interessen om det, der var kursets formål. Dette tilsat en god portion energi og glæde”.

Forløbet
Din succes afhænger af den organisatoriske tillid og dine kollegaers lyst til at følge dig.

Det er et forløb for dig som er fag- og teamkoordinator, planlægger, stabsmedarbejder eller projektleder uanset hvilke grene i den offentlige sektor du arbejder i.

Mødet på tværs af fag og organisationer er fantastisk givende, fordi vi sætter fokus på rollen og hvordan du kan navigere organisatorisk og kollegialt, uden at have formelle beføjelser overfor dine kollegerne.

Over 3 dage sætter vi fokus på din rolle og funktion og det særlige vilkårs- og mulighedsrum du har i rollen.

Det gør vi ved at arbejde med din organisatoriske legitimitet og dit personlige ledelsesrum. Vi sætter fokus på dine personlige dilemmaer og de nødvendige samtaler i hverdagen med leder og kolleger.

Derfor fylder kommunikationsforståelse, motivation og personligt drive og samspil også en del på forløbet.

Ledelse uden formelt personaleansvar giver dig teorier og værktøjer til din daglige praksis – og så er forløbet uden eksamen.

11.900 kr.
Varighed: 3 dage
Se alle dage og tidspunkter
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
22.08.2022 kl. 09:30 - 24.08.2022 kl. 15:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Faglige koordinatorer, teamledere, funktionsledere, elevvejledere, projektledere, tovholdere m.v. med uformelt personaleansvar.

Program

Ankomst og morgenkaffe
Velkomst og præsentation af undervisere og program
Gensidig forventningsafstemning.
Vi præsenterer os for hinanden
Vores rolle og funktion
Hvad optager dig?
Hvor er du udfordret?
Fælles sprog omkring rollen
Frokost
Dit vilkårs- og mulighedsrum
Pause
Fokus på rollen
Fokus på følgeskab
Afrunding af dagen - hvad var min læring og hvordan kan jeg bruge min nye viden?
Netværksmiddag
Morgenmad
Sprog og kommunikation - dine vigtigste ledelsesredskaber
Sproget og kommunikationen repræsenterer nogle af de vigtigste redskaber til at skabe faglig udvikling, mening, motivation og gode relationer.
Frokost
Komponents kommunikationslaboratorium - vi bringer de personlige historier i spil
Vi fortsætter i kommunikationssporet og træner nu hverdagens små og store problemstillinger. Gennem leg og læring arbejdes der med at afprøve og gennemspille forskellige klassiske dilemmaer, som vi ved sideordnet ledelse skaber.
Walk and talk
Hvad har rørt mig, hvilke følelser i mig blev fremkaldt - og hvad kalder det på af handlinger.
Sparring 2 og 2 i walk and talk.
Hvad er jeg blevet opmærksom på i forhold til mit samspil med andre?
- fælles læringsopsamling
Netværksmiddag
Morgenmad
At kende sig selv og sit samspil med andre
Vi kaster her lys på, hvem du er som person, og hvordan din personlighed kommer til udtryk i dit samspil i dit team og i organisationen som helhed.

Vi arbejder også med teams mislyde og disharmonier og hvordan du navigerer, når der opstår uenigheder og konflikter.
Frokost
Produktive teams- og arbejdsfællesskaber
Vi arbejder med afsæt i teorierne omkring teamdannelse og teamsamspil med henblik på at undersøge kendetegn ved produktive teams- og arbejdsfællesskaber - og hvordan du kan arbejde med teamets balance- og udviklingspunkter for, derigennem, at skabe størst mulig værdi.
Afslutning og personlige udviklings- og opfølgningspunkter
Tak for denne gang

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke