Virtuelt forløb om den styrkede pædagogiske læreplan var omdrejningspunktet for introduktionen til over 50 nye dagplejere i Ikast-Brande Kommune. Fleksibel læring og faglige refleksioner har skabt en fælles bevidsthed om, at dagpleje er et fag, og at der ligger en faglig opgave i at understøtte børnenes trivsel, læring og udvikling.
Udgivet den 23-10-2023

Normalt er det dagplejekonsulenterne, der står for træning og introduktion for nye dagplejere i Ikast-Brande Kommune. Men da minimumsnormeringerne blev indført, og børnene derfor skulle blive fire måneder mere i dagplejen, steg antallet af dagplejebørn med næsten 130, og der blev ansat 51 nye dagplejere.

Et fælles vidensgrundlag

Der er stort fokus på uddannelse i dagplejen i Ikast-Brande, og ifølge dagplejeleder Lotte Krarups erfaringer er læring er en længere proces, der kræver fordybelse og tid. Der var derfor behov for en mere organisatorisk forankret tilgang til introduktionen for de nye dagplejere, og efter en screening faldt valget på et virtuelt forløb fra Komponent og Virtio, som sætter fokus på dagplejens arbejde med realisering af den styrkede pædagogiske læreplan.

- Vi kan ikke lade vores nye dagplejere starte uden at vide, hvad vi står for. Den styrkede pædagogiske læreplan står helt centralt for os, så det faldt os helt naturligt at lade den og e-læringsforløbet være omdrejningspunktet for introduktionen til vores nye dagplejere, siger Lotte Krarup.

For hende har forløbet været afgørende for, at kommunen kan give de nye dagplejere et ordentligt vidensgrundlag i det første år, de er ansat:

- Med e-læringsforløbet får vi en sikring for, at alle dagplejere arbejder, som vi gerne vil have det. Det hjælper os til at sikre overgangen fra at være privatpraktiserende dagplejere til at være en del af noget større, fortæller Lotte Krarup.

E-læringsforløbet består af 21 moduler med tilhørende videoklip og refleksionsspørgsmål. Modulerne tager de hjemme og når det passer ind, men en væsentlig del af læringen og forankringen i praksis sker, når dagplejerne udveksler observationer og spørgsmål med hinanden. Derfor valgte Lotte Krarup at kickstarte processen med en fælles start:

- Vi indkaldte alle nye dagplejere til et fyraftensmøde, hvor jeg præsenterede materialet og årsagerne til, at vi arbejder med det. Vi valgte at opdele dem i læringsgrupper på tværs af geografien i kommunen, og allerede til fyraftensmødet fik de til opgave at lægge en plan for, hvordan de vil mødes og udveksle erfaringer, fortæller Lotte Krarup.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Virtuelt forløb for dagplejere

Komponent og Virtio har udviklet det virtuelle forløb om den styrkede pædagogiske læreplan for dagplejere. Forløbet består af 21 moduler med tilhørende videoklip og refleksionsspørgsmål. Forløbet er fleksibelt, så dagplejerne kan tage modulerne, når det passer ind.

Dagplejekonsulenter understøtter dialog og refleksion

Samtidig blev kommunens dagplejekonsulenter klædt på til at understøtte de nye dagplejere i læringsforløbet. På en temadag faciliteret af Komponents Susanne Harder, fik de en grundig introduktion til forløbets formål og indhold, så de er klædt på til at tage en kvalificeret dialog med dagplejerne:

- Det er afgørende for forløbets succes, at dagplejekonsulenterne får en grundig introduktion til det, de skal ud at understøtte. Faglige snakke og gode diskussioner gjorde, at det var nemmere for dem at gå i dialog med dagplejerne. Når de kender formen, indholdet og formålet, kan de knytte an til indholdet, og det bliver nemmere for dem at støtte op om det.

Når dagplejekonsulenterne er på tilsyn, følger de op på forløbet og taler med dagplejerne om, hvordan læringspointerne fra forløbet kan tolkes ind i hverdagen for den enkelte dagplejer. F.eks. har dagplejekonsulenterne brugt tid på at tale med dagplejerne om, hvordan man oversætter indholdet til meget små børn.

Mere bevidste om fælles faglighed

De første nye dagplejere i Ikast-Brande Kommune har været i gang med e-læringsforløbet siden november, og i august startede endnu et hold op. De har netop evalueret det første forløb.

- Jeg kan tydeligt mærke, at der er kommet en fælles bevidsthed om, at dagpleje er et fag, og at arbejdet bygger på en faglighed. Vores dagplejere er meget bevidste om, at opgaven ikke kun drejer sig om at passe børn og være sød, men at der også er en faglig opgave om børnenes udvikling, der skal løftes, fortæller hun.

Hun ved, at det tager tid for ny viden at udmønte sig i ny faglig praksis, men hun er glad for, at fornemmelsen af faglighed kan mærkes så hurtigt:

- Det er nyt for os, at det er gået så hurtigt med at forstå det faglige aspekt. Hvis der går for lang tid, kan vi nogle gange bøvle med, at gamle vaner kommer for godt ind under huden, så det er en stor forandring for os, at det er kommet så hurtigt.

For Lotte Krarup er det også et håb, at e-læringsforløbet bidrager til en bedre dialog med de forældre, der har børn i dagpleje.

- Jeg hører meget sjældent klager fra forældrene, og hvis jeg gør, handler det oftest om kommunikation. Min fornemmelse er, at forløbet har bidraget til, at forældrene møder nogle meget dygtige og professionelle dagplejere, som formår at holde dialogen i det professionelle felt.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

SHA
Chefkonsulent
Susanne Harder
LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen