Et 360 graders eftersyn af inklusions- og specialundervisningsindsatsen i Stevns Kommune skabte overblik over udviklingspotentialer på rejsen mod en bedre økonomi og styrket inklusion. Men først og fremmest kickstartede den en fælles forandringsproces og et udviklingsmindset i organisationen.
Udgivet den 01-03-2023

Det var ikke en unik udfordring, der i foråret 2022 fik Stevns Kommune til at kontakte Komponent. Ligesom så mange andre kommuner oplevede de en stigning i udgifterne til specialundervisning som følge af, at flere elever bliver visiteret til specialtilbud. Samtidig kunne de konstatere, at de – sammenlignet med andre kommuner – har relativt mange elever i specialtilbud.

Det kan der selvfølgelig være en naturlig forklaring på. Men fra politisk side så man det som en god anledning til at undersøge, om noget kan gøres anderledes eller bedre. Kommunen tog kontakt til Komponent, og sammen aftalte de et analysedesign, som kombinerede dataanalyser med dokumentgennemgang og vigtig dialog med relevante aktører på området.

- Vi havde brug for et 360 graders eftersyn af inklusions- og specialundervisningsområdet, som kunne hjælpe os til at danne et overblik over indsatsen og de temaer, vi med fordel kan arbejde videre med, fortæller Ralf Klitgaard, direktør for ´børn, læring, sundhed og omsorg i Stevns Kommune om udgangspunktet for analysen. I organisationen havde man på forhånd observeret nogle tendenser, så analysen handlede også om at få dem tematiseret, så man kan arbejde systematisk videre.

Resultatet af analysen blev en række anbefalinger inden for fem overordnede temaer:

  • Det forebyggende inklusionsarbejde
  • Kvalitet i tilbudsviften
  • Visitationsproces og -praksis
  • Tværgående samarbejde og professionel relationel kapacitet
  • Styring og tildelingsmodel

Konkrete anbefalinger og behov for prioritering

Fordi formålet var at skabe overblik over indsatsen, er resultatet af analysen også en række overordnede pejlemærker for, hvor det kan betale sig at arbejde videre. Der er behov for at prioritere indsatsen, så udviklingsprocesserne bliver tilrettelagt i forskellige tempi, forklarer Ralf Klitgaard.

- Vi fik mange gode anbefalinger inden for de forskellige temaer. F.eks. gav Komponent anbefalinger til, hvordan vi justerer organiseringen af visitationsprocessen. De anbefalede også, at vi gik vores økonomistyringsmodel efter i sømmene og kom med nogle gode bud på, hvordan vi kunne optimere den, siger han.

- Komponent kunne blandt andet observere, at vi havde forskellige syn på inklusion i kommunen, og derfor anbefaler de os at arbejde på at etablere et fælles inklusionssyn, som også er politisk forankret. Det er selvfølgelig helt afgørende, at vi ser ens på opgaven, så den proces er vi allerede gået i gang med, fortæller Ralf Klitgaard.

Sideløbende er Stevns Kommune i gang med at undersøge tildelingsmodellen for at få overblik over, hvordan penge flytter rundt i systemet, når specialundervisnings- og inklusionsindsatser skal finansieres:

- Det handler om at få lavet en model, hvor man at oplever at økonomien strømmer den rigtige vej, så man ikke skal svømme mod strømmen, når man vil inkludere mere. Kort sagt en ordentlig incitamentsstruktur, forklarer han om arbejdet med tildelingsmodellen, som lige nu er i opstartsfasen.

Også tilbudsviften er kommet under lup, og i stedet for at planlægge alt på forhånd, vil man her gennemføre prøvehandlinger for at sikre, at man gør noget andet end det, man plejer.

Analyse som kickstarter for forandring

For Stevns Kommune var det vigtigt, at analysen ikke blev gennemført adskilt fra praksis, men derimod var integreret i organisationen fra starten. Derfor blev der lagt ekstra vægt på bl.a. gruppeinterview og workshops i procesdesignet:

- Det var vigtigt for os at få overblik over hele området, men det var lige så vigtigt, at vi allerede i forbindelse med analysen fik inddraget så mange interessenter som muligt. På den måde er vi i gang med forandringen allerede under analysen, fortæller Ralf Klitgaard og fortsætter:

- Allerede i analyseprocessen opstår der forskellige erkendelser af, hvordan vi hver især ser verden. Alene det, at vi i dialogprocessen, som Komponent faciliterede, blev præsenteret for hinandens synspunkter og forskelligheder, sætter tanker i gang og kickstarter den forandringsproces, vi ønsker på området.

Resultaterne af analysen er blevet drøftet med skolerne i Stevns Kommune og de mange forskellige interessenter på området. Den er også præsenteret i det politiske udvalg, men man har ikke lagt en slagfast plan for, hvordan man vil implementere anbefalingerne. Og det er helt med vilje, fortæller Ralf Klitgaard.

- Vi er startet med en god drøftelse med skolevæsenet, og så har vi nedsat en bred styregruppe, som består af både skoleledere, PPR, dagtilbudsledere og medarbejdere. Og så har vi fået kickstartet en proces mod et fælles udviklingsmindset, som gerne skal sikre, at vores elever får det rigtige tilbud, afslutter Ralf Klitgaard.

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Har I brug for hjælp?

Har I brug for et 360 graders eftersyn af inklusion og specialundervisning i jeres kommune?

Vi kan hjælpe jer med at lave et undersøgelsesdesign og udarbejde en analyse, som kommer hele vejen rundt om de opgaver og udfordringer, I oplever på området. Analysen giver jer et overblik over, hvad I i forvejen gør rigtig godt, og hvordan I med fordel kan udvikle jeres praksis mod styrket inklusion og en mere bæredygtig økonomi.

Analysen kan med fordel anvendes som kickstarter på en fælles forandringsproces i organisationen – præcis som de har gjort i Stevns Kommune.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Rune Schack Ahlmann profilbillede
Chefkonsulent
Rune Schack Ahlmann
NAH
Chefkonsulent
Nanna Hansen