Et ambitiøst kompetenceudviklingsforløb for 140 medarbejdere i CBU skal styrke fagfællesskabet og den tidlige indsats i Aalborg. Mange forskellige læringsrum sikrer organisatorisk ophæng, faglig sammenhæng og kompetenceudvikling tæt på praksis.
Udgivet den 19-02-2021

Ugen op til vinterferien har været alt andet end business as usual for omkring 140 medarbejdere, som som arbejder i eller omkring Center for Børns Udvikling i Aalborg Kommune. 

Et ambitiøst kompetenceudviklingsprojekt, som skal styrke samarbejdet og den fælles tilgang til opgaveløsningen, er blevet skudt i gang, og alle medarbejdere har været på første læringsdag, som meget tidstypisk blev afholdt over Teams.

Skal styrke den tidlige indsats

Aalborg Kommune har valgt at samle de understøttende funktioner på 0-6 årsområdet i Center for Børns Udvikling (CBU). Ambitionen er at skabe de bedste betingelser for at lykkes med den tidligere indsats. 

Men en ny organisering ændrer ikke noget i sig selv, forklarer Rikke Lise Fromberg Beha, centerchef i CBU: 

– Der sker først noget, når organiseringen åbner op for nye samarbejder og flere nye mulige løsninger. Vores ambition er, at alle medarbejdere i fællesskab skal tilrettelægge praksis og indsats ud fra, hvad børn, forældre og samarbejdspartnere har brug for, siger Rikke Lise Fromberg Beha og fortsætter: 

– Det betyder, at vi ikke bare kan bruge standardløsninger, og det stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer. Vi har valgt, at alle skal være en del af forløbet, fordi vi tror på, at vi lykkes bedst i fællesskab. Tilsammen møder vi rigtig mange forskellige og komplekse problemstillinger, som nødvendiggør relationel kapacitet hos den enkelte, men i høj grad også i organisationen som helhed, siger hun.

Kompetenceudviklingsforløbet er derfor et led i en større udviklingsproces i CBU, hvor ambitionen er at skabe forståelse for hinandens praksisfællesskaber, styrke videndelingen og etablere fælles systematik og begreber – alt sammen for i sidste ende at styrke den tidlige indsats over for alle familier med børn i dagtilbudsalderen. 

Derfor er forløbet også målrettet alle konsulent- og rådgivningsfunktioner: Indsatsteam, sprog og integration, børneterapeutisk team, psykologteam, socialrådgiverteam, konsulentteam, sekretærer og ledelse samt enkelte medarbejdere fra specialbørnehaver og udvalgte medarbejdere fra sundhedsplejen. 

Mange læringsrum sikrer faglig og organisatorisk ophæng

Forløbet, som varer året ud, er bygget op om flere forskellige læringsrum, som både sikrer organisatorisk ophæng og faglig sammenhæng og kompetenceudvikling tæt på praksis. I løbet af 2021 skal de 140 medarbejdere derfor deltage i: 

  • To fælles læringsdage for alle medarbejdere
  • Workshop for alle medarbejdere
  • Fire onlinemoduler om den professionelle samtale og læringsmakkere, inkluderende praksis og mindset, relationel kapacitet og vidensvandring
  • Sparring med læringsgrupper
  • Fire ledelsesdage for ledelsesteamet
  • Workshop for administrative medarbejdere
  • Fire årlige delområdemøder 
  • Tre forløb med læringsmakker. 

Her vil deltagerne arbejde med opsporingsmodellen, en styrket pædagogisk læreplan og et styrket tværprofessionelt samarbejde i CBU. 

Aktionslæring – dvs. læring, som foregår i praksis – er omdrejningspunktet for læringsforløbet. Det betyder, at deltagerne skal arbejde med de opgaver og udfordringer, de kender fra deres hverdag. Allerede på de første læringsdage fik deltagerne sat ord på nogle af de udfordringer, de glæder sig til arbejde videre med: 

Forældrenes deltagelse i det tværfaglige samarbejde, facilitering af dialogmøder og kompetencer til at arbejde tværfagligt og respektere andre fagligheder var blandt de temaer, deltagerne selv bragte op. 

Forældre skal opleve høj kvalitet og sammenhæng

Centerchef Rikke Lise Fromberg glæder sig til, at forløbet for alvor forankrer sig i organisationen og udmønter sig i en ny og bedre praksis: 

– Jeg tror, at vi vil se medarbejdere, som får et stort handlerum og tager ansvar for løsninger, også selvom de til tider rækker ud over eget opgavefelt. Vi vil se ledelse, som har stor tillid til, at medarbejderne sammen med børn, forældre og fagprofessionelle skaber lokale løsninger. At man lokalt er kreativ og modig i forhold til det enkelte barn, men også i forhold til børnefællesskaber og de læringsmiljøer, børnene indgår i, siger hun. 

Men allervigtigst er det, at organiseringen og det tværfaglige samarbejde også mærkes af forældrene:

– Forældrene skal opleve høj faglig kvalitet, følgeskab og sammenhængende indsatser, hvor fokus er på deres børn og de børnefællesskaber, børnene indgår i, afslutter hun. 

Kompetenceudviklingsforløbet er designet af Susanne Harder og John Møldrup fra Komponent og Hans-Henrik Grieger fra Ambios i tæt samarbejde med CBU Aalborg.

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

SHA
Chefkonsulent
Susanne Harder
JMO
Chefkonsulent
John Møldrup