Med dette modul bliver du i stand til at udføre opgaver inden for HR og personale i forbindelse med f.eks. forhandling, vejledning og rådgivning.
 • Få et indgående kendskab til bestemmelserne inden for løn- og personaleområdet og bliv i stand til at udføre opgaver inden for kommuners/regioners HR område.
 • Bliv i stand til at fungere som konsulent ved fx forhandlings-, vejlednings- og rådgivningsopgaver i forbindelse med løn- og personaleadministration.
 • Få forståelse for en personalepolitiks betydning i forhold til rekruttering, personaleudvikling og personaleafvikling.
 • Lær at analysere konkrete personalejuridiske problemstillinger og at vurdere, hvilke løsninger der vil være relevante i den konkrete sag.
 • Få indsigt i de relevante lovområder. Lær at finde korrekte love, regler og aftaler og bruge disse i praksis.

Indhold

Modulets hovedtemaer

 • Arbejdsmarkedet
 • Personalepolitik og personaleplanlægning
 • MED og arbejdsmiljø
 • Retsgrundlaget og ansættelsesformer
 • Lønforhold
 • Kompetenceudvikling
 • Ferie
 • Sygdom og fravær af familiemæssige årsager
 • Det sociale kapitel
 • Seniorpolitik og pensionsformer
 • Tjenstlige sanktioner og uansøgt afsked

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • opnå et indgående kendskab til de bestemmelser, der anvendes inden for personaleområdet, og baggrunden for bestemmelserne, samt opnå forståelse for, hvordan de kan arbejde systematisk med disse bestemmelser i den daglige løn- og personaleadministration
 • forstå betydningen af, at en organisation har en personalepolitik, og forstå, hvilken sammenhæng personalepolitik har med personaleplanlægning
 • forstå, hvordan medarbejderne inddrages i arbejdet med medindflydelse og medbestemmelse.

De studerende skal

 • kunne finde relevante love og arbejde metodisk og systematisk med dem således, at de kan anvende dem på konkrete problemstillinger
 • kunne rådgive og udføre opgaver inden for HR området

De studerende skal

 • kunne anvende den opnåede teoretiske viden på HR området til i praksis at udføre konkrete personaleadministrative opgaver
 • analysere konkrete problemstillinger og udføre opgaver, hvor de skal fungere som konsulent inden for HR området.

Tilrettelæggelse

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case og med forberedelsestid.

14.000 kr.
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
ECTS: 10
Se tid og sted for det valgte forløb
8 undervisningsgange og 2 læringsgruppedage

Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

Medarbejdere med løn- og personaleopgaver
Løn- og personalekonsulenter.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen